Copy
Nyhetsbrev från Svenska Vård
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Svenska Vård är en politiskt obunden branschorganisation för privata verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Vi arbetar varje dag för att välfärden ska präglas av konkurrensneutrala villkor där kompetens, kvalitet och valfrihet sätts främst. För oss är det självklart att våra medlemsföretag ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi vård och omsorg i världsklass!
 

I detta nyhetsbrev:

- Välbesökt seminarium tillsammans med Socialstyrelsen
- Samtal med beslutsfattare inom social vård och omsorg
- Välkommen till förbundskonferens 2020
- Aktuella utbildningar som ger ökad konkurrenskraftVälbesökt seminarium tillsammans med Socialstyrelsen
Svenska Vård anordnade i slutet av november ett välbesökt seminarium tillsammans med Socialstyrelsen kring kompetensmål för HVB barn och unga.

Vid seminariet bidrog Socialstyrelsens Ragnhild Mogren och Jesper Sellerberg med ökad kunskap kring Socialstyrelsens kompetensmål för den grundläggande kompetens som behövs för arbete på HVB för barn och unga. En engagerad och kunnig samling deltagare i en fullsatt lokal diskuterade bland annat hur kompetensmål för personal inom HVB skulle kunna bidra till ökad kvalitet och därtill stödja arbetet med att rekrytera och kompetensutveckla personal.

Nu vidtar Socialstyrelsens arbete med att ta fram stödmaterial för hur kompetensmålen kan användas av verksamheter i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Svenska Vård kommer att bidra i det fortsatta arbetet. För att läsa mer om kompetensmålen klicka här.


(På fotot Socialstyrelsens Ragnhild Mogren och Jesper Sellerberg ihop med Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur).
 

Samtal med beslutsfattare inom social vård och omsorg
Svenska Vårds vice styrelseordförande Mikael Nygård, styrelseledamot Gösta Liljeholm och förbundsdirektör Thomas af Bjur träffade Centerpartiets socialpolitiska talesperson tillika vice partiordförande Anders W Jonsson.

Det blev ett framåtsyftande samtal med fokus på kvalitet till gagn för den enskilde individen. Svenska Vård lyfte bland annat fram det arbete som vi initierat kring den nya standarden för HVB och vår ambition att forma ett kvalitetsregister för att mäta utfall inom det sociala området. Ett mycket konstruktivt samtal med ytterligare en ledande politiker inom vård- och omsorgsområdet som har god sakkunskap om de frågor som påverkar våra medlemsföretags vardag.

Målsättningen är att träffa företrädare för samtliga riksdagspartier i närtid.


(På fotot Svenska Vårds Mikael Nygård, Centerpartiets Anders W Jonsson och Svenska Vårds Gösta Liljeholm).
 

Välkommen till förbundskonferens 2020 
Den 6-7 februari 2020 bjuder Svenska Vård in till vår årliga förbundskonferens med tillhörande förbundsstämma och middag som går av stapeln i centrala Stockholm. Vid konferensen delas även 2019 års upplaga av Svenska Vårds hederspris ut under festliga former. Rubriken för konferensen är: I huvudet på uppdragsgivaren.

Vi fokuserar på våra uppdragsgivare och hur vi tillsammans skapar vård och omsorg i världsklass. Under konferensen kommer du som deltagare ges möjlighet att utbyta erfarenheter, inhämta kunskap och knyta kontakter med medlemmar i Svenska Vård, myndighetsföreträdare och andra intressanta gäster. Ett gyllene tillfälle att fördjupa ditt nätverk!

Förbundskonferensen är en mötesplats som stärker dig i din yrkesroll. Tillsammans är vi en stark kraft i utvecklingen av branschen och genom att träffas och dela med oss av kunskap och erfarenheter kan vi ta oss an framtidens utmaningar med gemensamma krafter. Varmt välkommen!

Mer information och anmälan på denna länk.

 

Aktuella utbildningar som ger ökad konkurrenskraft
Missa inte din chans till kompetensutveckling, kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte i en utvecklande miljö med förstklassiga utbildare och föreläsare. Svenska Vård erbjuder, i samverkan med Famna, högkvalitativa utbildningar för fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och behandling.

Nu finns en rad spännande utbildningar presenterade för våren 2020 med fokus på bland annat:

Ta del av hela vårt utbildningsutbud här. Varmt välkommen med din anmälan!
 

Följ oss gärna och ta kontakt
Du är alltid välkommen att ta kontakt med förbundsdirektör Thomas af Bjur och övriga medarbetare på kansliet. Delge oss dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en tydlig röst för fristående utförare. Följ oss också gärna via vår hemsida, Facebook och Twitter för de senaste nyheterna.
 

Bli medlem i Svenska Vård
Intresserad av att ta del av förmånliga medlemspriser vid utbildningar? Få tillgång till juridisk rådgivning? Teckna försäkringar för din verksamhet och dina medarbetare? Få tillgång till ett kontaktnät med bred och djup kunskap? Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners? Ansök om medlemskap hos oss i Svenska Vård. Mer info finns här.

Kontaktuppgifter
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se, 070-771 61 51
Johan Bartholf, kanslichef, johan.bartholf@svenskavard.se, 070-779 12 94
 

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration