Copy
Inbjudan från Svenska Vård i samverkan med Famna
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Välkommen till en utbildningsdag om barnkonventionen som svensk lag – tillämpning
17 september i Höör
5 november i Stockholm (delta på plats eller digitalt)
Anmälan och mer info

Från den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Med den nya lagen följer krav på kunskap om hur man arbetar med barnrättsfrågor och tillämpar barnkonventionen i verksamheter vars målgrupp omfattar barn.

Utbildningstillfället i Stockholm kommer även att livesändas digitalt. Som deltagare kan du då alltså välja att närvara 
digitalt eller på plats i våra lokaler, Rådmansgatan 40 i Stockholm.

Målet med utbildningen är att deltagarna får kunskap om barnkonventionens innehåll, barnsyn och hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas i den egna verksamheten samt användas som ett pedagogiskt verktyg för att stärka barnets rättigheter inom vård, omsorg och behandling. Centrala frågeställningar är bland annat vad det innebär att arbeta utifrån ett barnrättsbaserat synsätt och hur en verksamhet kan arbeta för att stärka barnets rättigheter.

Under utbildningsdagen fokuserar vi bland annat på:

  • Barnkonventionens – bakgrund och ställning fr.o.m. 2020-01-01. Varför behövs barnkonventionen som lag? Vilken blir skillnaden?
  • Barnkonventionens – innehåll. En praktisk övning i grupper. Teori och diskussioner.
  •  Barnkonventionens – grundprinciper och barnsyn. Teorigenomgång och diskussioner vad detta innebär i arbetet med barn inom vård, omsorg och behandling.
  • Begreppen barn, barnsyn, barnperspektiv, barnrättsperspektiv och barnets perspektiv diskuteras. Vad innebär det att ha ett barnrättsperspektiv och en barnrättssyn inom vård, omsorg och behandling.
  • Vägledningen (2019:23) om tillämpning och tolkning av barnkonventionen. Barnkonventionen i förhållande till svensk lagstiftning gällande barnet som vårdtagare. Teorigenomgång och diskussioner.
  • Barnkonsekvensanalys/prövning av barnets bästa. Teorigenomgång och workshops.

Kursledare: Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist.
Anmälan och mer info


i samverkan med

 

Läs mer om vårt kompletta utbildningsprogram här
Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration