Copy
Nyhetsbrev från Svenska Vård
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Svenska Vård är en politiskt obunden branschorganisation för privata verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Vi arbetar varje dag för att välfärden ska präglas av konkurrensneutrala villkor där kompetens, kvalitet och valfrihet sätts främst. För oss är det självklart att våra medlemsföretag ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi vård och omsorg i världsklass!
 

I detta nyhetsbrev:

- Välbesökt seminarium om HBTQ-ungdomar inom HVB
- Medlemsföretaget Humana lanserar Socialenkanalen

- Missa inte att anmäla dig till höstens utbildningarVälbesökt seminarium om HBTQ-ungdomar inom HVB
Svenska Vård anordnade ett välbesökt frukostseminarium om HBTQ-ungdomar inom HVB. Åhörarna fick bland annat ta del av hur självdestruktiva beteenden och känsloregleringsproblematik kan mötas med ett inkluderande förhållningssätt. Oavsett könsidentitet eller könsuttryck hos den enskilde individen.

På plats för att dela med sig av sin kunskap i ämnet fanns Svenska Vårds hederspristagare 2018 - Humana Region Uppland (tidigare Tiangruppen). Ett stort tack till Fatima Alassaad och Disa Steffner som på ett engagerande, tankeväckande och informativ sätt gav mer kunskap i dessa viktiga frågor.

 

Medlemsföretaget Humana lanserar Socialenkanalen
Svenska Vårds medlemsföretag Humana har startat Socialenkanalen, en Youtubekanal med det senaste inom forskning, olika metoder och goda exempel. Det är en satsning i syfte att utveckla den sociala omsorgen i Sverige genom att erbjuda fler digitala mötesplatser.
 
Socialenkanalen publicerar Humana löpande innehåll utifrån olika teman. Premiäravsnittet handlar om barns rättigheter. Barns rätt till delaktighet i det stöd som ges är en ständigt aktuell fråga för landets kommuner. I och med att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag den första januari 2020 sätts ökat tryck på frågan. I ett reportage delar socialsekreterare från Härnösand och Maria Heimer, som forskar om barns rättigheter vid Uppsala universitet, med sig av sina erfarenheter.
 

Missa inte att anmäla dig till höstens utbildningar
Missa inte din chans till kompetensutveckling, kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte i en utvecklande miljö med förstklassiga utbildare och föreläsare. Svenska Vård erbjuder högkvalitativa utbildningar och evenemang för fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Läs mer här.

Inför hösten har en rad nyheter lanserats i form av utbildningar i bland annat :

Varmt välkommen med din anmälan!


 

Följ oss gärna och ta kontakt
Du är alltid välkommen att ta kontakt med förbundsdirektör Thomas af Bjur och övriga medarbetare på kansliet. Delge oss dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en tydlig röst för fristående utförare. Följ oss också gärna via vår hemsida, Facebook och Twitter för de senaste nyheterna.

 

Bli medlem i Svenska Vård
Intresserad av att ta del av förmånliga medlemspriser vid utbildningar? Få tillgång till juridisk rådgivning? Teckna försäkringar för din verksamhet och dina medarbetare? Få tillgång till ett kontaktnät med bred och djup kunskap? Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners? Ansök om medlemskap hos oss i Svenska Vård. Mer info finns här.

Kontaktuppgifter
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se, 070-771 61 51
Johan Bartholf, kanslichef, johan.bartholf@svenskavard.se, 070-779 12 94

 

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration