Copy
Nyhetsbrev från Svenska Vård
Visas inte nyhetsbrevet korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Aktuellt 


Svenska Vård är en aktiv branschorganisation med fokus på bästa möjliga medlemsnytta. Vi verkar bl.a. för kvalitetskonkurrens och goda villkor för fristående utförare inom vård, omsorg och behandling.


 I detta nyhetsbrev:
  • Kompetensförsörjningen måste prioriteras
  • Framgångsrikt arbete för unga i Skottland
  • Digitalisering, hälsa och integritet


Kompetensförsörjningen måste prioriteras

Företagarnas branschråd, där Svenska Vård ingår, hade vid sitt senaste möte besök av gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Ett samtal kring behovet av att prioritera kompetensförsörjning, ha fokus på utbildning, stärka yrkesprogrammen och ge fler entreprenörer möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Företagarna har i rapporten ”Det är attityden dumbom” påvisat att 4 av 10 små- och medelstora företag anser att de behöver rekrytera personal under det kommande året. Men svårigheterna att hitta lämplig personal lägger hinder i vägen. Något som i sin tur påverkar företagens möjlighet att utvecklas och växa. Rapporten visar att om alla företag som har rekryteringsbehov hade anställt en ytterligare medarbetare per företag hade det skapats över 70 000 jobb i de små- och medelstora företagen - varje år. Kompetensförsörjningen är således inte enbart en fråga för näringslivet utan för hela samhällets långsiktiga utveckling.


Företagarnas Patrik Nilsson och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

 

Framgångsrikt arbete för unga i Skottland

En delegation från den skotska regeringen har varit på plats i Stockholm för att berätta om ”Getting it right for every child (GIRFEC)”. En nationell modell som betonar förebyggande och tidiga insatser men som även beskriver hur samhällets skyddsnät ska kunna fånga upp barn och unga som är i behov av stöd. Modellen fokuserar på att skapa förutsättningar för god samverkan mellan skola, socialtjänst, vård och de fristående utförare som tillhandahåller vård och omsorg. Ny lagstiftning har beslutats som förstärker kravet på samverkan mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Allt för att ge varje barn och ungdom bästa förutsättningar att utvecklas och må bra. Läs mer om modellen här.


Svenska Vårds medlemsföretag Wemind HVB och Stubben HVB fanns på plats vid det skotska besöket genom Gösta Liljeholm, Sabina Hahn och Dan Lundgren.

 

Digitalisering, hälsa och integritet

Svenska Vård deltog vid ett seminarium som Socialdepartementet, tillsammans med Vinnova och Medtech, anordnade på temat digitalisering och hälsa – hur förenas patientnytta och integritet. Den digitala utvecklingen skapar allt fler vägar till nya arbetssätt och behandlingsmetoder. Samtidigt uppstår allt oftare frågor om den enskilde individens integritet i förhållande till patientnytta. Vid seminariet diskuterades bland annat hur ett regelverk ska kunna utformas som tillvaratar de möjligheter som nya tekniska lösningar ger utan att data missbrukas eller nyttjas på ett sätt som påverkar patienten eller brukarens integritet negativt. Läs mer om seminariet och se filmklipp här.


Nationella Innovationsrådets Darja Isaksson berättade om digital infrastruktur.
 

Bli medlem

Intresserad av medlemskap? Mer information.
Eller ta kontakt med någon av oss direkt så berättar vi mer!
Se nedan.  


Följ oss och ta gärna kontakt 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med förbundsdirektör Thomas af Bjur och övriga medarbetare på kansliet med dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en stark röst för er medlemmar. Följ oss också gärna på hemsidan, Facebook och Twitter för de senaste nyheterna.

 

Kontaktuppgifter

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se
Medlemsstöd, media, utredningar och påverkansarbete Thomas af Bjur, förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se 070-771 61 51.
Ekonomi, anmälningar och administration Annika Odgaard, annika.odgaard@svenskavard.se 0771-222 888.
 

 
www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration


This email was sent to thomas.afbjur@svenskavard.se
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svenska Vård · c/o Företagarna · Rådmansgatan 40 · Stockholm 106 67 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp