Copy
Inbjudan från Svenska Vård i samverkan med Famna
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Välkommen till en utbildningsdag i ämnet Missbruk och beroende inom vård och omsorg
7 oktober i Stockholm
Anmälan och mer info

Missbruk/beroende är en av de största formerna av psykisk ohälsa i Sverige idag. Inom verksamheter för vård, omsorg och behandling dyker problematiken upp både som ett tydligt uppdrag att arbeta med eller ett parallellt problem tillsammans med annan social och psykiska ohälsan.

Denna utbildning  kommer även att livesändas digitalt. Som deltagare kan du då alltså välja att närvara digitalt eller på plats i våra lokaler, Rådmansgatan 40 i Stockholm.

Som personal inom verksamheter för vård, omsorg och behandling är det nödvändigt med grundläggande kunskaper om hur missbruk och beroende kan gestalta sig samt hur man bäst arbetar med dessa frågor. Modern behandling av beroende handlar om att möta hela människan, att förstå dennes historia och förmågor samt ha individen i fokus.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap kring hur missbruk och beroende kan förstås utifrån ett biologiskt, psykologiskt samt socialt perspektiv, hur problematiken ser olika ut utifrån vilket av dessa perspektiv som bidrar mest till missbruket samt bidra med konkreta metoder och arbetssätt.

Med stöd i den senaste forskningen utforskar vi under dagen hur ett individstyrt förhållningssätt kan vara ett effektivt arbetssätt med en beroendeproblematik. De delområden som kommer att belysas under utbildningsdagen är:

  • Kunskap – inte ideologi som utgångspunkt i bedömning och arbetssätt
  • Vad säger den internationella forskningen om missbruk som psykisk ohälsa?
  • Alliansskapande med klienter som har missbruk -beroendeproblematik
  • Anknytning och beroende

Vi kommer utifrån dessa delområden att djupdyka i konkreta metoder att använda i det dagliga arbetet.

Kursledare: Tobias Sahlin, leg psykoterapeut mer än 25 års erfarenhet av kliniskt arbete, handledning och utbildning inom beroendefrågor.


Tobias arbetar som Leg psykoterapeut vid Samtalsinstitutet. Han har mer än 25 års erfarenhet av kliniskt arbete, handledning och utbildning inom beroendefrågor.
Anmälan och mer info


i samverkan med

 

Läs mer om vårt kompletta utbildningsprogram här
Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration