Copy
Nyhetsbrev från Svenska Vård
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Svenska Vård är en politiskt obunden branschorganisation för privata verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Vi arbetar varje dag för att välfärden ska präglas av konkurrensneutrala villkor där kompetens, kvalitet och valfrihet sätts främst. För oss är det självklart att våra medlemsföretag ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi vård och omsorg i världsklass!
 

I detta nyhetsbrev:

- Inbjudan till kostnadsfritt seminarium den 16 april i samverkan med Famna
- Svenska Vård talare vid lansering av standard för HVB
- Missa inte vårens utbud av spännande utbildningar

 

Inbjudan till seminarium den 16 april i samverkan med Famna
Idag saknas det tillräcklig kunskap om att de sociala vårdbehoven hos barn och unga i HVB ofta är förenade med psykiatriska tillstånd som behöver beaktas för att nå goda resultat. Om vården i HVB inte kan möta barnen och de ungas samlade vårdbehov finns det uppenbara risker att dessa individer inte får en god hälso- och sjukvård på lika villkor som andra barn och unga. I februari 2019 redovisade Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag kring förutsättningar och former för en integrerad och mer specialiserad vård för barn och unga inom HVB med förslag på åtgärder för att komma till bukt med de utmaningar som finns.

Nu bjuder Svenska Vård och Famna in till ett kostnadsfritt seminarium den 16 april där du som deltagare ges möjlighet att få en större inblick i Socialstyrelsens slutsatser och förslag på förbättringsåtgärder inom HVB med fokus på barn och ungas samlade vårdbehov. Vid seminariet möter du bland annat talare från Socialstyrelsen men även utförare, beställare och myndighetsföreträdare.

Varmt välkommen med din anmälan till seminariet den 16 april klockan 09:00 via denna länk. Vi bjuder på frukost från klockan 08:30. Antalet platser är begränsat.


 

Svenska Vård talare vid lansering av standard för HVB
I november 2018 publicerades Sveriges första nationella standard för kvalitetssäkring av HVB efter ett initiativ som ursprungligen togs av Svenska Vård. För att uppmärksamma detta anordnade Swedish Standards Institute (SIS) ett välbesökt seminarium i Stockholm med deltagare från bland annat Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Swedac, Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och Svenska Vård.

Svenska Vårds förbundsdirektör Thomas af Bjur lyfte vid seminariet fram vikten av att nyttja den nya standarden för att stärka arbetet med att forma verksamhet kring den enskilde brukaren, öka kvaliteten och underlätta för alla de seriösa aktörer som varje dag gör fantastiska insatser inom välfärden. I detta ingår även möjligheten att infoga standarden som en bärande del i upphandlingsprocesser. Något som även SKL såg som en intressant möjlighet för landets kommuner och regioner. Till detta fogade Svenska Vård ambitionen att skapa ett nationellt kvalitetsregister inom social omsorg för att kunna mäta utfall av de insatser som sker och även ge fler verktyg till utförare när det gäller vilka insatser som ger resultat och vilka insatser som bör fasas ut. Här fanns full samstämmighet. Något som lovar gott för framtiden!På fotot syns från vänster Thomas af Bjur (Svenska Vård), Karin Engberg (NSPH), Fredrik Hjulström (SKL) och Kristofer Petraeus (SIS).


Missa inte vårens spännande utbildningar
Missa inte chansen till kompetensutveckling i en utvecklande miljö med förstklassiga utbildare. Svenska Vård erbjuder högkvalitativa utbildningar för fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Välkomna!
 

Ledarskap inom vård och omsorg
28 mars i Stockholm
Anmälan och mer info här


IVO:s nya regler och krav för tillståndsgivning
23 april 2019 i Stockholm FULLBOKAT
24 april 2019 i Stockholm FULLBOKAT
25 april 2019 i Stockholm FULLBOKAT
21 maj 2019 i Göteborg
28 maj 2019 i Stockholm
Anmälan och mer info
 

Utbildning i IBIC - Individens behov i centrum
8 maj i Stockholm
14 maj i Göteborg
Anmälan och mer info här
 

Systematiskt kvalitetsledningsarbete inom vård och omsorg
14 maj i Stockholm
Anmälan och mer info här
 

Egenkontroll – en del av kvalitetsarbetet
15 maj i Stockholm
Anmälan och mer info här
 

Offentlig upphandling för anbudsgivare
22 maj i Stockholm
Anmälan och mer info här
 

Följ oss gärna och ta kontakt
Du är alltid välkommen att ta kontakt med förbundsdirektör Thomas af Bjur och övriga medarbetare på kansliet. Delge oss dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en tydlig röst för fristående utförare. Följ oss också gärna via vår hemsida, Facebook och Twitter för de senaste nyheterna.

 

Bli medlem i Svenska Vård
Intresserad av att ta del av förmånliga medlemspriser vid utbildningar? Få tillgång till juridisk rådgivning? Teckna försäkringar för din verksamhet och dina medarbetare? Få tillgång till ett kontaktnät med bred och djup kunskap? Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners? Ansök om medlemskap hos oss i Svenska Vård. Mer info finns här.

Kontaktuppgifter
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se, 070-771 61 51
Johan Bartholf, kanslichef, johan.bartholf@svenskavard.se, 070-779 12 94

 

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration