Copy
Inbjudan från Svenska Vård i samverkan med Famna
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Välkommen till en utbildningsdag om Lex Sarah - krav och skyldigheter
14 oktober i Höör
20 oktober i Stockholm
Anmälan och mer info

Lex Sarah är de bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som reglerar anställdas skyldighet att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden.

Utbildningstillfället i Stockholm kommer även att livesändas digitalt. Som deltagare kan du då alltså välja att närvara digitalt eller på plats i våra lokaler, Rådmansgatan 40 i Stockholm.

I lex Sarah ingår även en skyldighet för den som bedriver verksamheten att efter att ha tagit emot en rapport utreda, dokumentera och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller den påtagliga risken för ett missförhållande.

Lex Sarah gäller oavsett verksamhetens driftsform, offentlig som fristående, och omfattar verksamheter inom SoL, vid Statens institutionsstyrelse (SiS) och LSS.

Syftet med utbildningen är att tydliggöra de krav och skyldigheter som ställs på dem som bedriver verksamhet som omfattas av lex Sarah. Utbildningen tydliggör bland annat centrala skyldigheter i lex Sarah: rapporteringsskyldigheten, utredningsskyldigheten, skyldigheten att avhjälpa eller undanröja missförhållandet och anmälningsskyldigheten.

Under utbildningsdagen fokuserar vi bland annat på:

  • Bakgrund och syftet med lex Sarah
  • Rapporteringsskyldigheten. Vad är ett missförhållande och vem är skyldig att rapportera?
  • Utredningsskyldigheten. Vad ska utredas och vem ska göra utredningen?
  • När ska lex Sarah-anmälan göras till IVO och vem ska göra det?
  • Andra avvikelser inom socialtjänsten
  • Andra anmälningsskyldigheter som kan aktualiseras samtidigt med lex Sarah


Kursledare: Kerstin Jonsson, sakkunnig i tillsyns- & tillståndsfrågor

Anmälan och mer info


i samverkan med

 

Läs mer om vårt kompletta utbildningsprogram här
Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration