Copy
Nyhetsbrev från Svenska Vård
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Svenska Vård är en politiskt obunden branschorganisation för privata verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Vi arbetar varje dag för att välfärden ska präglas av konkurrensneutrala villkor där kompetens, kvalitet och valfrihet sätts främst. För oss är det självklart att våra medlemsföretag ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi vård och omsorg i världsklass!
 

I detta nyhetsbrev:

- Seminarium hos Svenska Vård gav kunskap om vård för barn och unga i HVB
- Nu har IVO: s nya tillståndsplikter varit i bruk sedan årsskiftet

- Specialpris till Företagarna Business Forum för medlemmar i Svenska Vård


Seminarium gav kunskap om vård för barn och unga i HVB

Svenska Vård anordnade nyligen, i samverkan med Famna, ett frukostseminarium kring vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov. Utgångspunkten var den utredning som Socialstyrelsen överlämnat till regeringen med titeln "Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov" med underrubriken "Förutsättningar och former för integrerad och annan specialiserad vård".

I utredningen framgår att barn och unga som vårdas i hem för vård eller boende (HVB) med stöd av LVU mycket ofta har psykiatriska tillstånd och vårdbehov som behöver tillgodoses samtidigt som de sociala vårdbehoven. I en undersökning som Socialstyrelsen gjort framkommer att finns även en stor överlappning mellan olika psykiatriska tillstånd. Adhd är den vanligaste diagnosen hos både pojkar och flickor. Självmordsbeteende är tre gånger vanligare bland flickor och självskadebeteende är mer än fyra gånger så vanligt bland flickor jämfört med bland pojkar.

Socialstyrelsens slutsats är att om inte vården i HVB kan möta barnens och de ungas samlade vårdbehov, finns det tydliga risker för att dessa barn och unga inte får en god hälso- och sjukvård på lika villkor som andra barn och unga. De riskerar också att få insatser från socialtjänsten som de inte kan tillgodogöra sig om inte deras psykiatriska tillstånd och vårdbehov uppmärksammas.

För att ta del av hela utredningen klicka här.


På fotot från Svenska Vårds seminarium syns från vänster Hanna Thermaenius (Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling), Mikael Malm (SKL) och Gösta Liljeholm (WeMind HVB).


Nu har IVO: s nya tillståndsplikter varit i bruk sedan årsskiftet
Från och med den 1 januari 2019 blev fler verksamheter tillståndspliktiga. Det innebär att tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) numera krävs även för att bedriva verksamhet inom hemtjänst enligt socialtjänstlagen, ledsagarservice enligt LSS, biträde av kontaktperson enligt LSS samt avlösarservice i hemmet enligt LSS. Tillståndsansökningarna är avgiftsbelagda. En ny ansökan kostar 30 000 kronor och en ändringsansökan kostar 21 000 kronor. Läs mer här.

Från Svenska Vårds sida har vi varit tydliga med att vi ser positivt på tillståndsplikten som sådan då våra medlemsföretag varje dag strävar efter att öka kvaliteten inom vård och omsorg. Vi anser dock fortsatt att tillståndsplikten även borde omfatta offentlig driven verksamhet, detta för att på ett tydligt och transparent sätt kunna bedöma och jämföra alla typer av verksamheter. Oavsett driftsform. En inställning vi tydliggjort i remissvar och i andra kontakter med berörda myndigheter och beslutsfattare. Något vi fortsätter att driva i vårt aktiva påverkansarbete.
 

Specialpris till Företagarna Business Forum
Svenska Vårds samarbetspartner Företagarna bjuder den 28 maj in till sitt årliga Business Forum. Under heldagen erbjuds du som företagare möjlighet att lyssna till vassa talare och inspireras av tänkare som uppdaterar dina kunskaper. Därtill ges du möjlighet att skapa nya värdefulla kontakter och relationer.

Medlemmar i Svenska Vård erbjuds halva priset för att delta på eventet. Använd koden BRANSCH och betala endast 995 kronor (ordinarie pris 1 995 kronor).
Läs mer och anmäl dig via denna länk. 

Missa inte Svenska Vårds utbud av utbildningar och evenemang
Missa inte chansen till kompetensutveckling, kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte i en utvecklande miljö med förstklassiga utbildare och föreläsare. Svenska Vård erbjuder högkvalitativa utbildningar och evenemang för fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Läs mer nedan. Välkommen med din anmälan!
 

Seminarium om skolgång för ungdomar med autism
7 maj i Höör
Anmälan och mer info här


Systematiskt kvalitetsledningsarbete inom vård och omsorg
14 maj i Stockholm (FULLBOKAD)
Anmälan och mer info här


Egenkontroll – en del av kvalitetsarbetet
15 maj i Stockholm
Anmälan och mer info här


IVO:s nya regler och krav för tillståndsgivning
21 maj i Göteborg (FULLBOKAD)
28 maj i Stockholm (1 plats kvar)
8 oktober i Stockholm
Anmälan och mer info


Offentlig upphandling för anbudsgivare
22 maj i Stockholm
Anmälan och mer info här
 

Ledarskap inom vård och omsorg
23 oktober i Stockholm
Anmälan och mer info här
 

Följ oss gärna och ta kontakt
Du är alltid välkommen att ta kontakt med förbundsdirektör Thomas af Bjur och övriga medarbetare på kansliet. Delge oss dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en tydlig röst för fristående utförare. Följ oss också gärna via vår hemsida, Facebook och Twitter för de senaste nyheterna.
 

 

Bli medlem i Svenska Vård
Intresserad av att ta del av förmånliga medlemspriser vid utbildningar? Få tillgång till juridisk rådgivning? Teckna försäkringar för din verksamhet och dina medarbetare? Få tillgång till ett kontaktnät med bred och djup kunskap? Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners? Ansök om medlemskap hos oss i Svenska Vård. Mer info finns här.


Kontaktuppgifter
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se, 070-771 61 51
Johan Bartholf, kanslichef, johan.bartholf@svenskavard.se, 070-779 12 94

 

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration