Copy
Inbjudan från Svenska Vård i samverkan med Famna
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Välkommen till en utbildningsdag om hur man skapar en NPF-anpassad verksamhet
14 oktober i Stockholm (delta på plats eller digitalt)
Anmälan och mer info

5-7 % av befolkningen i Sverige har idag en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Utöver detta finns det ett stort mörkertal av barn och ungdomar med andra former av ökad sårbarhet.

Utbildningen kommer även att livesändas digitalt. Som deltagare kan du då alltså välja att närvara digitalt eller på plats i våra lokaler, Rådmansgatan 40 i Stockholm.

Att leva med ökad sårbarhet utan att få rätt stöd ökar risken för olika former av problemskapande beteende såsom psykisk ohälsa, utåtagerande beteende, missbruk och hemmasittande.

Ofta konstateras i en verksamhet att en individ har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utan att någon anpassning görs för att möta problematiken. Bristen på anpassning av verksamheten handlar i många fall om att verktyg saknas för hur man på bästa sätt kan anpassa efter individens specifika behov.

Utbildningsdagen innehåller tre huvudområden som alla är kopplade till hur man i sin verksamhet kan förbättra omsorgen för individer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning:

  • Ökad kunskap och förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Ökad kunskap och förståelse för individens behov
  • Anpassning av verksamheten genom tydliggörande pedagogik och en tillgänglig lärandemiljö

Kursledare: Jeanette Johansson-Ånmark, Sverigehälsan.
Jeanette har många års erfarenhet av arbete med individer med ökade sårbarheter och stresskänslighet. Jeanette utbildar även inom tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Anmälan och mer info


i samverkan med

 

Läs mer om vårt kompletta utbildningsprogram här
Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration