Copy
Inbjudan från Svenska Vård i samverkan med Famna
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Välkommen till en utbildningsdag i ämnet Bättre arbetsmiljö – BAM
6 oktober i Stockholm (delta på plats eller digitalt)
3 november i Höör

Anmälan och mer info

BAM är en utbildning framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.

Utbildningstillfället i Stockholm kommer även att livesändas digitalt. Som deltagare kan du då alltså välja att närvara digitalt eller på plats i våra lokaler, Rådmansgatan 40 i Stockholm.

Den här BAM-utbildningen handlar inte bara om att sitta och lyssna på en föreläsare. Istället används en metodik som har visat sig fungera bra när man ska lära sig arbeta med arbetsmiljöfrågor. Förutom grundläggande arbetsmiljökunskaper får du även lära dig ett arbetssätt för arbetsmiljöfrågor. Ett arbetssätt som du direkt kan använda ute på din arbetsplats. Efter utbildningen vet du till exempel hur ni på arbetsplatsen kan undersöka, bedöma, genomföra åtgärder och följa upp olika arbetssituationer.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Utgångspunkten för utbildningen är problemlösning och under dagen ingår ett antal gruppmoment. Gruppen är navet i lärandet – precis som ute på arbetsplatsen i till exempel en skyddskommitté.

Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbets­miljöfrågor ska hanteras.

Efter utbildningen ska deltagarna kunna

  • Samverka i arbetsmiljöfrågor
  • Identifiera risker och arbeta förebyggande
  • Se sambandet mellan en bra arbetsmiljö och verksamhetens utveckling
  • Söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet
  • Att kunna upprätta en handlingsplan

Kursmaterial
Prevents BAM-material.
Kursintyg efter genomförd utbildning.

Kursledare: Malin Burman, Kriskonsulterna
Anmälan och mer info


i samverkan med

 

Läs mer om vårt kompletta utbildningsprogram här
Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration