Copy
Nyhetsbrev från Svenska Vård
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Svenska Vård är en politiskt obunden branschorganisation för privata verksamheter inom vård, omsorg och behandling. Vi arbetar varje dag för att välfärden ska präglas av konkurrensneutrala villkor där kompetens, kvalitet och valfrihet sätts främst. För oss är det självklart att våra medlemsföretag ges möjlighet att bidra på lika villkor som offentliga verksamheter. Tillsammans skapar vi vård och omsorg i världsklass!
 

I detta nyhetsbrev:

- Debattartikel med fokus på placerade barn och ungas skolgång
- Deltagande vid Socialstyrelsens konferens HVB i Fokus
- Kostnadsfritt seminarium i Stockholm den 25 novemberDebattartikel med fokus på placerade barn och ungas skolgång
I en debattartikel i Dagens Samhälle uppmärksammar Svenska Vård de otaliga vittnesmål som finns om hur kommuner med öppna ögon väljer att neka barn och unga som är placerade inom den sociala barn- och ungdomsvården en fullgod skolgång. Det är en djupt oroande utveckling då det berör barn som inte bara är i behov av likvärdig undervisning som sina jämnåriga kamrater utan dessutom ofta behöver kompensatorisk undervisning för att ta igen tidigare missade kunskaper.

Socialstyrelsens öppna jämförelser visar att barn som är placerade inom den sociala barn- och ungdomsvården klarar gymnasiet betydligt sämre än sina jämnåriga som inte omhändertagits av socialtjänsten. Färre än fyra av tio lyckas slutföra en treårig gymnasieutbildning. Ingen förbättring har skett de senaste 20 åren.

Svenska Vård uppmanar regeringen att ta ett helhetsgrepp för att ge placerade barn och unga rätt till skolgång på samma villkor som andra barn. Ytterst handlar det om att värna några av de mest utsatta individer som finns i vårt samhälle. Vi har inte råd att vänta! För att ta del av artikeln i sin helhet - klicka här.

Deltagande vid Socialstyrelsens konferens HVB i Fokus
I veckan gick den första nationella konferensen på temat HVB i fokus av stapeln i Stockholm. En rad av de frågor som är viktiga för Svenska Vårds medlemmar fanns på agendan. Ämnen som avhandlades under de två välfyllda konferensdagarna var bland annat standard för HVB, förebygga hot och våld, kvalitativa upphandlingar, evidensbaserade metoder, tillsyn och tillståndsprövning, samhällets ansvar för placerade barn och unga med mera.

Socialminister Lena Hallengren poängterade i ett tal vikten av att tillhandahålla goda förutsättningar att bedriva kvalitativ verksamhet inom HVB. Oavsett om utföraren är privat eller offentlig. Därtill deltog  vår kunniga styrelseledamot Gösta Liljeholm, till vardags vd och föreståndare för WeMind HVB, i ett framåtblickande samtal med generaldirektörerna för Socialstyrelsen, IVO och Arbetsmiljöverket.

Ett videoklipp från samtalet finns att ta del av här.

Svenska Vård välkomnar att Socialstyrelsen initierar denna typ av sammankomster. Det är utmärkta tillfällen för myndigheter, utförare och beställare att föra dialog om hur vi gemensamt utvecklar den sociala dygnsvården. För individens bästa.(På fotot syns från vänster WeMinds vd Gösta Liljeholm, IVO: s generaldirektör Sofia Wallström, Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell).
 

Kostnadsfritt seminarium i Stockholm den 25 november
Den 25 november bjuder Svenska Vård in till ett kostnadsfritt frukostseminarium kring Socialstyrelsens kompetensmål för personal i HVB för barn och unga.

Personalen är den största och viktigaste tillgången i HVB-vården för barn och unga. För att verksamheter inom HVB för barn och unga ska kunna ge det stöd och den behandling som behövs krävs att det finns personal med rätt kompetens.

Vid seminariet kommer Socialstyrelsens Jesper Sellerberg och Ragnhild Mogren bidra med ökad kunskap kring Socialstyrelsens kompetensmål för den grundläggande kompetens som behövs för arbete på HVB för barn och unga. Anmälan och mer info
 

Aktuella utbildningar som ger mervärde
Missa inte din chans till kompetensutveckling, kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte i en utvecklande miljö med förstklassiga utbildare och föreläsare. Svenska Vård erbjuder, i samverkan med Famna, högkvalitativa utbildningar för fristående och offentliga verksamheter inom vård, omsorg och behandling.

I höstens program har en rad nyheter lanserats i form av utbildningar och evenemang med fokus på bland annat :

Ta del av hela utbildningsutbudet här. Varmt välkommen med din anmälan!
 

Följ oss gärna och ta kontakt
Du är alltid välkommen att ta kontakt med förbundsdirektör Thomas af Bjur och övriga medarbetare på kansliet. Delge oss dina tankar, förslag och inspel kring hur vi kan stärka Svenska Vård som en tydlig röst för fristående utförare. Följ oss också gärna via vår hemsida, Facebook och Twitter för de senaste nyheterna.

 

Bli medlem i Svenska Vård
Intresserad av att ta del av förmånliga medlemspriser vid utbildningar? Få tillgång till juridisk rådgivning? Teckna försäkringar för din verksamhet och dina medarbetare? Få tillgång till ett kontaktnät med bred och djup kunskap? Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners? Ansök om medlemskap hos oss i Svenska Vård. Mer info finns här.

Kontaktuppgifter
Thomas af Bjur, förbundsdirektör, thomas.afbjur@svenskavard.se, 070-771 61 51
Johan Bartholf, kanslichef, johan.bartholf@svenskavard.se, 070-779 12 94

 

Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration