Copy
Inbjudan från Svenska Vård i samverkan med Famna
Visas inte detta mail korrekt?
Öppna det i din webbläsare

Basal hygien inom vård och omsorg
22 oktober i Höör
4 november i Stockholm

Anmälan och mer info

Att ge säker och trygg omsorg är en grund alla som arbetar inom vård, omsorg och behandling. Coronapandemin och dess följder har visat att det är en utmaning att skydda de mest utsatta från smitta. Genom att ha god kunskap i tillämpningen av Socialstyrelsens basala hygienföreskrifter kan arbetet göras säkrare.

Socialstyrelsens föreskrift “Basal hygien i vård och omsorg” omfattar fr.o.m. 1 januari 2016 även hemtjänst, särskilda boenden och vissa LSS-boenden som därmed har samma krav på basal hygien som hälso- och sjukvård.

Bakgrund
Covid 19 har förlamat hela världen och även Sverige. Det visar vår sårbarhet mot virus. Vårdrelaterade infektioner var även innan pandemin den vanligaste orsaken till skador i vården och beräknas årligen medföra undvikbara kostnader på 7,5 miljarder enbart vid kroppslig vård på sjukhus.  Multiresistenta bakterier ökar hela tiden i samhället och smittan sprids också utanför sjukhusen.

Åtgärder
Spridning av vårdrelaterade infektioner går att hindra! Socialstyrelsens basala hygienrutiner är grundläggande för att minska smittspridning och infektioner inom vård och omsorg. Genom att skapa bra rutiner i den egna verksamheten kan närmare 30% av VRI motverkas. Basala hygienrutiner ställer särskilda krav på hur arbetet utförs och vilken utrustning som ska användas.

Utbildningens innehåll
Utbildningsdagen ger kursdeltagarna redskap att skapa bra och robusta system för basala hygienrutiner i den egna verksamheten. Vi kommer gå igenom Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens uppdaterade riktlinjer för att hantera smitta kopplad till Covid-19 smitta och hur riktlinjerna kan anpassas för att fungera i praktiken.

– Uppbyggnad för att införa basala hygienrutiner
– Praktiska tillvägagångssätt
– Fallgropar
– Upprätthålla  goda rutiner
– Kvalitetssystem och regelverk
– Benchmarking och internkontroll
– Falldiskussioner
– Egna frågeställningar

Omdömen från tidigare kursdeltagare:
”En mycket lärorik dag som var direkt användbar i våra verksamheter.”
”Bra och konkreta tips och råd, vi är mycket nöjda med kvalitén och kan varmt rekommendera denna kurs.”

Kursledare: Lena Sahlqvist har en bakgrund bl.a. som avdelningschef på Karolinska Institutet, prisbelönt författare av boken "Säker Vård" kurslitteratur för högskoleutbildningar, författare av en rad böcker inom vård och omsorg. Hon har varit samordnare för patientsäkerhet på Socialstyrelsen, kvalitetschef samt verksamhetsutvecklare. Hon arbetar idag som stöd för hantera Corona och konsult.

Anmälan och mer info


i samverkan med

 

Läs mer om vårt kompletta utbildningsprogram här
Mer information om Svenska Vård www.svenskavard.se

www.svenskavard.se

ta bort mig från detta utskick    uppdatera min prenumeration