Copy
ČBA NEWS
23/2021 – For English version please click here

Milé kolegyně, 
milí kolegové, 

máme za sebou první advent a na mnoha místech i první sníh. A i když informace nejsou v poslední době moc pozitivní, je třeba radovat se právě z těchto maličkostí. Blížící se Vánoce by měly být svátky klidu a hlavně rodinné pohody. Strávit je s lidmi, které máte rádi, je nad všechny dárky. Proto, pokud to aspoň trochu jde, zkuste své mnohdy vyčerpávající pracovní tempo zvolnit a užít si čas se svými blízkými. My se vám pokusíme ulevit od shonu alespoň tím, že pro vás shromáždíme v ČBA NEWS informace, které by pro vás mohly být zajímavé a neměly by vám uniknout. Dnes jsme se zaměřili na rozhodnutí ČNB ohledně zpřísnění hypoték, podívali jsme se na to, jak utrácí Češi na Vánoce, jaká legislativa nás pravděpodobně do konce roku ještě potká, ale také na to, jak probíhal letošní již osmý ročník projektu ČBA „Bankéři do škol“. Účast bank, ale i škol přitom byla, a to i přes epidemiologickou situaci, rekordní a ohlasy ze všech stran velmi pozitivní. To jsou zprávy, které nás hřejí u srdce a dávají nám energii do dalších ročníků. Takových pozitivních zpráv by mělo být, obzvláště v této době, co nejvíce.

Užijte si posledních více než 30 dní letošního roku a myslete na to, že svátky jsou nejhezčí, když probíhají v klidu a v rodinné pohodě.

Monika Zahálková Monika Zahálková,
výkonná ředitelka
Monika Zahálková, výkonná ředitelka ČBA
AKTUÁLNĚ

ČNB zpřísnila pravidla pro hypotéky

Česká národní banka minulý týden zpřísnila parametry pro poskytování hypoték, a to jak ukazatel LTV, tak příjmové parametry DTI a DSTI, které zrušila příchodem pandemie v první polovině roku 2020. Důvodem kroků ČNB je především snaha o to, aby v bilancích bankovního sektoru nevznikala nadměrná rizika, která by časem mohla ohrozit jeho stabilitu. Nové parametry budou platit od dubna příštího roku, ČNB však vybízí zprostředkovatele, aby se snažili ukazatele dodržovat okamžitě.

Limit LTV (loan-to-value) snížila ČNB z 90 na 80 %, což zvyšuje potřebu vlastních zdrojů na 20 %. Kromě toho Česká národní banka znovu zavedla příjmové limity, které zrušila příchodem pandemie: parametr DTI (debt-to-income) stanovila na hodnotu 8,5, tzn., že celková výše úvěrů (dluh) žadatele by neměla překročit 8,5 násobek jeho čistého ročního příjmu. Před příchodem pandemie ČNB doporučovala nepřekračovat DTI ve výši 9 násobku nicméně hodnotu nad 8 obecně považuje za rizikovou. Parametr DSTI (debt-service-to-income) - tj. velikost měsíční splátky (splátek) úvěru(ů) vůči čistému příjmu žadatele - by neměl překročit úroveň 45 %. Úvěry s DSTI přes 40 % však obecně centrální banka považuje za rizikové. Ve všech případech mohou poskytovatelé překročit limity do 5 % nové produkce, s tím, že pro žadatele do 36 let jsou limity volnější ((DTI 9,5/DSTI 50 %/LTV 90 %). „Rozhodnutí ČNB není až tak velkým překvapením, jelikož se o zpřísnění těchto parametrů spekulovalo již delší dobu a situace se tak vesměs vrací na předpandemickou úroveň, kdy však ČNB měla k dispozicí pouze doporučení, nikoli zákon. Důvody zpřísňování makroobezřetnostní politiky však nesouvisí se snahou ČNB korigovat trh bydlení, ale zabránit tomu, aby bankovní sektor poskytoval více rizikové úvěry, které by mohly v budoucnu snížit jeho odolnost a stabilitu," objasnil Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace.

Kromě zpřísnění pravidel poskytování hypoték také ČNB pokračuje s utahováním úvěrových podmínek přes kapitálové požadavky. Letos již potřetí zvýšila proticyklickou kapitálovou rezervu. Její současná úroveň činí 0,5 %, od 1. července 2022 bude uplatňována ve výši 1 %, od 1. října 2022 ve výši 1,5 % a od 1. ledna 2023 ve výši 2 %. Banky tak budou muset na úvěry poskytnuté v ČR časem držet více kapitálu, čímž se jim úvěrování do určité míry prodražuje. Bankovní sektor má však dostatek kapitálu drženého i nad rámec minimálních požadavků, v tomto ohledu by tak neměla nová pravidla úvěrový trh příliš ovlivnit.

Z TRHU
Placení čepicí? Brzy možná realita….

Blíží se konec hotovosti a platebních karet? Budeme platit prsteny, čepicí nebo bundou? O tom, jaké platební metody budeme v budoucnu používat, jaké fintech novinky jsou ve hře a jak důležitá je bezpečnost při placení si v dalším díle ČBA FOCUS s moderátorkou Danielou Písařovicovou povídali: Tomáš Hládek, gestor Komise pro platební styk České bankovní asociace, Michal Čarný, generální ředitel Mastercard pro ČR a SR a Tomáš Fíla, generální ředitel fintechu Finbricks. Sledujte na našem YouTube kanále nebo poslouchejte na Spotify.

Obavy z inflace dále zesilují, jsou nejvyšší za posledních 20 let

Důvěra v českou ekonomiku v listopadu dále poklesla, zejména pak u domácností. Ty se citelně obávají inflace, slabšího ekonomického růstu a zhoršení své vlastní finanční situace. Obavy z inflace jsou přitom nejvyšší za posledních 20 let. U podnikatelů se důvěra zvýšila zejména vývojem v průmyslu, což patrně souvisí s rychlejší obnovou výroby automobilů, než se očekávalo minulý měsíc. Mírně vzrostla důvěra také ve stavebnictví.

K odběru komentářů hlavního ekonoma ČBA, Jakuba Seidlera, se můžete zapsat zde

Za Vánoce Češi utratí průměrně 12 700 korun. Každý desátý si přitom na dárky půjčí.

Ani dlouhotrvající pandemie nezměnila chuť Čechů utrácet za Vánoce. Letos plánují za nákupy vydat v průměru 12 700 korun. Největší část vánočního rozpočtu přitom padne na dárky a na jídlo, nejméně pak Češi zaplatí za vánoční výzdobu. Panující nejistota také neovlivnila rozhodnutí Čechů si na dárky půjčit. Letos to plánuje zhruba desetina respondentů. V průměru si chtějí vypůjčit 10 600 korun. A to i přesto, že 95 % lidí si myslí, že půjčka na vánoční dárky není obecně dobrý nápad. Vyplynulo to z nedávného průzkumu České bankovní asociace.

ČBA a Policie ČR podepsaly Memorandum o spolupráci

Čelní představitelé Policie České republiky a České bankovní asociace podepsali v polovině listopadu Memorandum o vzájemné spolupráci. Deklarovali tak společný zájem na ochraně bank a jejich klientů před formami kybernetické kriminality páchanými v bankovním sektoru. Zásadním nástrojem společného postupu je vzájemná výměna relevantních a včasných informací o typech a způsobech realizovaných útoků i aktuálních trendech. Opomenout nelze ale ani dohodu o společných vzdělávacích a preventivních aktivitách.

Zaručený digitální podpis SIGN spouštějí první tři banky
S bankovní identitou lze nově podepisovat smlouvy a dokumenty. Službu BankID SIGN, tedy zaručený podpis smlouvy nebo dokumentu ve formátu PDF, spustily v polovině listopadu tři banky - Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. BankID Sign ověří klienta prostřednictvím bankovní identity, což je jednoznačné ověření totožnosti, a poté mu vytvoří mu jednorázový podpisový certifikát. Tím klient následně podepíše požadovanou smlouvu nebo dokument.

Evropská komise přijala další změnu Dočasného rámce na podporu hospodářského oživení v souvislosti s koronavirovou pandemií

Zhruba v polovině listopadu schválila Evropská komise prodloužení Dočasného rámce veřejné podpory až do konce června 2022. Na jeho pravidlech byly v Česku založeny mimo jiné i záruční programy COVID III a COVID Plus. Kromě posunu data došlo i k zavedení dvou nových opatření, a sice opatření na podporu investic a opatření na podporu solventnosti. Tyto nové nástroje by měly přispět k dalšímu urychlení zotavení ekonomiky a oživení evropského hospodářství.

ESMA zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2020 o sankcích zneužívání trhu EU

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), regulátor trhů s cennými papíry v EU, zveřejnil minulý týden svou výroční zprávu o správních a trestních sankcích a dalších administrativních opatřeních vydaných v celé Evropské unii podle nařízení o zneužívání trhu v roce 2020. Ze zprávy vyplývá, že příslušné vnitrostátní orgány a další orgány uložily celkem 17,8 milionů EUR na pokutách souvisejících s 541 správními a trestními řízeními. Česká republika patří k zemím, kde žádné sankce vyměřeny nebyly.

ČÍSLO TÝDNE
Z LEGISLATIVY
Z legislativy

Do nové Sněmovny půjdou návrhy již dříve připravené Ministerstvem financí

Podle dostupných informací je Ministerstvo financí ČR připraveno odeslat do Poslanecké sněmovny pravděpodobně všechny předlohy připravené MF, které předchozí sněmovna nestihla projednat. To by se týkalo jak vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu 
(dřívější ST 1117), tak ale i vládního návrhu zákona v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu (dřívější ST 993), k němuž byl v minulosti uplatněn návrh na změnu u předčasného splacení hypoték. Mohlo by se tak stát počátkem prosince 2021. Prioritu budou mít transpoziční tisky (jako ST 1117), u těch bude Ministerstvo financí pravděpodobně navrhovat jejich projednání ve zrychleném jednání, neboť v některých případech již vypršela transpoziční lhůta, a může tak hrozit sankční postih od Evropské komise. ST 993 patrně takovou prioritu mít nebude, neboť není transpoziční. K jeho projednání tak dojde zřejmě až v průběhu příštího roku.

Informace ke schváleným ČBA kodexům a standardům najdete zde.
FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Prezenční zkoušky jen pro očkované, distanční pro všechny

V souvislosti s novými omezeními platnými od 22. listopadu 2021 není povolen vstup na prezenční zkoušky osobám, které nejsou plně očkované nebo neprodělaly nemoc COVID-19 v posledních 180 dnech. Všichni, kteří nesplňují podmínky pro účast na prezenční zkoušce, se u nás mohou přihlásit na distanční termín. Termíny v ČBA EDUCA stále přidáváme, místa pro všechny je dost.
TÉMA

Bankéři po roce opět vyrazili do škol

Osmý ročník finančně-vzdělávacího projektu České bankovní asociace „Bankéři do škol" po roční covidové pauze zaznamenal rekordní zájem ze stran škol i přednášejících. Letos do škol vyrazilo více než 110 bankéřů, kteří měli přednášky pro zhruba 4500 žáků a studentů ze všech českých regionů. O tom, co školy a studenty na tomto projektu láká, jak si se všetečnými dotazy poradili bankéři, ale i o tom, jak si dnešní mládež stojí v oblasti finanční gramotnosti, jsme si povídali s Andreou Machálkovou, která má projekt Bankéři do škol v České bankovní asociaci na starosti.
 
Letos se uskutečnil již osmý ročník finančně-vzdělávacího projektu České bankovní asociace „Bankéři do škol". Oč se konkrétně jedná?

Bankéři do škol je vzdělávací projekt ČBA, jehož cílem je seznámit žáky a studenty ve věku 15-16 let se základy finanční gramotnosti. Projekt vznikl již v roce 2013 a původně v něm jako přednášející vystupovali pouze čelní představitelé českých bank. Velice rychle si však zájem ze strany škol vyžádal zapojení většího počtu přednášejících, a tak se této role ujali také další bankovní specialisté. Technologický vývoj v bankovnictví se také odrazil v rozšíření přednášek o téma Kyberbezpečnosti. V současné době si tedy školy, které se do projektu zapojí, mohou vybrat, zda chtějí pro své studenty uspořádat dvouhodinovou přednášku na téma Finanční gramotnost nebo Kyberbezpečnost.
 
V čem byl letošní ročník jiný?

Letošní ročník se odehrával stále ve stínu covidové pandemie. Nicméně, na rozdíl od předchozího, kdy na distanční formu vzdělávání nebyly školy ještě dostatečně připravené a mnoho domluvených přednášek se nakonec neuskutečnilo, byl letošní ročník v tomto směru již příznivější. Pokud nebylo možné domluvenou přednášku odprezentovat na škole osobně, byla přednáška přesunuta do online prostředí nebo se domluvil náhradní termín a přednáška se uskutečnila později.
 
Jak vnímají žáci a studenti přednášky bankéřů? Je to pro ně zajímavé nebo je to jen další povinnost, kterou musí absolvovat?

Letošní ročník „Bankéřů" jsem organizovala poprvé a byla jsem velice mile překvapena pozitivní zpětnou vazbou jak vyučujících a jejich žáků či studentů, tak i přednášejících. V podstatě obě strany jsou z účasti v projektu nadšené. Děti a vyučující převážně proto, že mají možnost setkat se s odborníkem z oboru, který jim téma poutavě přiblíží, přednášející jsou příjemně překvapeni vstřícným a zvídavým publikem.
 
A jak si stojí žáci a studenti z hlediska finanční gramotnosti? Je to pro ně jedna velká neznámá, nebo se v tom naopak orientují jako ryba ve vodě?

Je to podobné jako ve většinové populaci. Finanční gramotnost Čechů, podle tzv. Indexu finanční gramotnosti ČBA, stále pokulhává a v letošním roce dokonce mírně klesla na 55 bodů, čímž se dostala na úroveň před čtyřmi lety. Horších výsledků přitom trvale dosahují mladší lidé, kteří nemají dostatek vlastních zkušeností, na základě kterých by získali finanční vzdělání. Právě vlastní zkušenosti jsou jedním z důležitých kritérií pro rozvoj finanční gramotnosti. A právě proto pořádá Česká bankovní asociace projekt Bankéři do škol, který si rok od roku nachází stále více příznivců.
 
Které banky se letos do projektu zapojily a kdo z bankéřů školy navštívil?

Ráda bych na tomto místě vyzdvihla výbornou spolupráci s našimi členskými bankami. Letos se jich do projektu zapojilo celkem 16, jmenovitě: Air Bank, Česká spořitelna, Commerzbank, CREDITAS, ČSOB, Equa bank, Expobank CZ, Hello bank!, ING, Komerční banka, mBank, Modrá pyramida, MONETA Money Bank, PPF Banka, Trinity Bank a UniCredit Bank. Potěšující je nejenom počet přihlášených dobrovolníků – bankéřů různých specializací, ale i přetrvávající zájem zástupců nejvyššího vedení bank o účast v projektu. Školy tak na své půdě přivítaly členy představenstva České spořitelny, Komerční banky, Modré pyramidy a MONETA Money Bank.
 
Dá se vypíchnout něco, co se letos opravdu povedlo? A co se naopak dá udělat lépe a v dalším ročníku byste to chtěli změnit/vylepšit?

S velice kladným přijetím se setkal online Kybertest, který ČBA představila veřejnosti v červenci letošního roku a do přednášek jsme jej také zahrnuli. Posluchači si tak mohli v přímém přenosu ověřit své nabyté znalosti o online hrozbách a jak jim čelit. Jsme si vědomi toho, že přednášky jsou informačně velmi obsáhlé, a na to se budeme muset zaměřit. Zároveň ale bude třeba v příštím ročníku přednášky doplnit o další témata, o kterých víme, že posluchače zajímají. Jedná se např. o investice, digitální měny, bankovní identitu a moderní formy bankovnictví – mobilní bankovnictví, placení chytrými hodinkami apod.
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Odhlásit se z odběru novinek.