Copy

Zobrazit email ve Vašem prohlížeči

E-zpravodaj Hnutí DUHA 
o velkých šelmách

Číslo 7, ročník 6
21. července 2015
Vychází 1x měsíčně


 
OBSAH:
(1) Léto s velkými šelmami aneb nově vydané publikace o velkých šelmách
(2) Jak chráníme přírodu
(3) Rys ostrovid v Pošumaví
(4) Jak dále v ochraně šelem?
(5) Video: Oboustranné překvapení 
 

Léto s velkými šelmami aneb nově vydané publikace o velkých šelmách


Léto je již v plném proudu a my přicházíme s nabídkou zajímavého čtiva ze světa velkých šelem. V posledních dvanácti měsících vzniklo hned několik publikací, které vás vtáhnou do tajemného světa plachých vlků, rysů a medvědů. Můžete se v nich například dočíst, co zajímavého přinesly výzkumy zaměřené na rysa ostrovida na Slovensku, v Beskydech či na Šumavě, publikace Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku přináší shrnutí doposud známých údajů i zajímavostí o šelmách ve východní části naší republiky a v nabídce je také nová fotografická kniha o vlcích. Je tedy z čeho vybírat

Jak chráníme přírodu?


Hnutí DUHA Olomouc se dlouhodobě aktivně účastní rozhodovacích procesů (tzv. posuzování EIA nebo správní řízení), ve kterých je ohrožena naše příroda nebo krajina.

S radostí můžeme napsat o třech beskydských záměrech, které jsme naším přispěním pozitivně ovlivnili.

 

Rys v Pošumaví


V květnu letošního roku skončil projekt Trans-Lynx, jehož hlavním cílem bylo přispět k ochraně a většímu poznání česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida. V časopise Myslivost vyšel článek, který představuje první výsledky a závěry projektu. Na další se můžete těšit na podzim v časopise Ochrana přírody a sledujte rovněž webové stránky projektu

Článek uveřejněný v časopise Myslivost si můžete přečíst zde
 


Jak dále v ochraně šelem?


Šelmy jsou pro Beskydy velmi atraktivní téma. Hodně se o  nich mluví a  píše, jejich mapování se účastní spousta dobrovolníků. Řeší se náhrady škod, probíhají setkání s  myslivci a  chovateli...Stačí to ale všechno nebo jsou potřeba další kroky?

Přečtěte si článek ředitele CHKO Beskydy, Františka Jaskuly, který se zamýšlí nad stavem populace velkých šelem na česko-slovenském pomezí a představuje Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Beskydy vypracovaný Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR. Článek je dostupný v posledním čísle zpravodaje CHKO Beskydy

Video: Oboustranné překvapení aneb Jak se chovat v oblastech s výskytem medvěda
 

Letní měsíce jsou obdobím, kdy tradičně zaznamenáváme největší zájem o tzv. protimedvědí spreje. Fungují na stejném principu jako pepřové spreje a mají zahnat medvěd v případě hrozícího konfliktu. Setkání s medvědem tváří v tvář jsou ve skutečnosti poměrně vzácná a většinou končí tak, jak naznačuje video. Pro úplnost a klidnou dovolenou uvádíme ještě seznam doporučení, jak se chovat v oblastech s výskytem medvěda. 

PODPOŘTE prosím ochranu velkých šelem. Hnutí DUHA Olomouc pořádá potřebné projekty na ochranu vzácných šelem. Nezisková práce se však neobejde bez pomoci lidí, jako jste vy – staňte se také jedním z Přátel velkých šelem: více na www.selmy.cz/podpora

Vydává: 

Hnutí DUHA Olomouc
A: Dolní náměstí 38, 77200 Olomouc
E: info@selmy.cz
http://www.selmy.cz
http://www.facebook.com/Ochrana.velkych.selem

již nechci odebírat tento zpravodaj    chci aktualizovat své nastavení 

Email Marketing Powered by Mailchimp

 
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce