Copy
In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de ontwikkelingen van RHZ & ZIO.
Nieuwsbrief RHZ/ZIO ZIO RHZ
Nummer 5 - 21 november 2013

Wat is Blauwe Zorg en wat betekent dit voor de patiënt?

In een filmpje van 3 minuten legt Guy Schulpen, directeur ZIO,  aan de hand van voorbeelden uit hoe we de zorg in de toekomst beschikbaar houden en efficiënter maken door deze op een andere manier in te richten.

Agenda

25-11-2013
› Werkgroep Ketenzorg Diabetes
04-12-2013
› Scholingsavond Ketenzorg nr 7
11-12-2013
› BAC Kwaliteit
12-12-2013
› Werkgroep Keten Ouderenzorg
18-12-2013
› BAC HAP
19-12-2013
› Algemene Ledenvergadering

Stand van zaken POH GGZ in Maastricht-Heuvelland

Op dit moment hebben 52 huisartsenpraktijken de intentieverklaring getekend om de POH GGZ via ZIO af te nemen. Op de vacature POH GGZ hebben 170 mensen gesolliciteerd. Op donderdag 21 november a.s. vinden...

Lees meer ›

Fy’net Maastricht-Heuvelland en ZIO een samenwerkingsconvenant

Op 25 oktober j.l. hebben Fy’net Maastricht-Heuvelland en ZIO een samenwerkingsconvenant getekend. Door dit convenant ontstaat een unieke multidisciplinaire samenwerking tussen de 1e lijns Fy’net fysiotherapie praktijken en de regionale huisartsen...

Lees meer ›

Nog enkele plaatsen beschikbaar op Scholingsavond Ketenzorg 4 december a.s.

Op woensdag 4 december aanstaande vindt alweer de 7e en laatste scholingsavond  van het scholingscurriculum ketenzorg 2013 plaats. Voor de volgende drie workshops zijn nog plaatsen vrij:

Lees meer ›

Stand van zaken van het Regionaal Verbeterplan Cholesterol

In 2013 staat de medicamenteuze behandeling van het cholesterol bij diabetespatiënten centraal bij de huisartsenpraktijken in de regio Maastricht-Heuvelland. Welke activiteiten zijn allemaal uitgevoerd en wat staat nog op de planning?

Lees meer ›

MediX kaart Ketenzorg Astma getest

Op dit moment wordt de astmakaart in MediX getest. We verwachten dat eind november 2013 de kaart gereed is waardoor gestart kan worden met de ketenzorg astma. Alle huisartsenpraktijken ontvangen een mail als de astmakaart gereed is voor gebruik.

Basiscursus "Insulinetherapie in de eerste lijn”: laat ons weten of u belangstelling heeft!

ZIO wil graag weten of er in de regio behoefte is bij huisartsen en POH aan de basiscursus “Insulinetherapie in de eerste lijn”. Bij voldoende belangstelling (± 30 cursisten) is het namelijk mogelijk deze scholing in de buurt te organiseren.

Lees meer ›

Start Centrum Seksueel Geweld Limburg: voor slachtoffers van verkrachting en aanranding

Als hulpverlener kunt u slachtoffers van seksueel geweld vanaf 1 oktober j.l. verwijzen naar het Centrum Seksueel Geweld Limburg.  Het centrum biedt zorg aan slachtoffers van seksueel geweld, vooral verkrachting en aanranding, ongeacht...

Lees meer ›

Vind alle uw contractpartners ketenzorg op ZIO website!

Welke diëtisten, optometristen, pedicures of podotherapeuten hebben een contract met ZIO voor ketenzorg?  Welke diabetesverpleegkundigen zijn werkzaam in de huisartsenpraktijken? U vindt het allemaal op de ZIO-website. Alles wordt...

Lees meer ›

Ketenprotocol “Overdracht van gegevens bij antistollingsbehandeling met vitamine K-antagonisten” 

Klik hier voor het ketenprotocol “Overdracht van gegevens bij antistollingsbehandeling met vitamine K-antagonisten.  Huisartsenpraktijken ontvangen bovendien een geplastificeerde samenvatting per post.

Lees meer ›

Notulen Werkgroep scholing doktersassistenten

Lees hier de notulen van de bijeenkomst van 29 oktober jl.

Lees meer ›

Wijziging diagnostiek naar toxine-producerende Clostridium difficile CTOX

Met ingang van maandag 2 december 2013 verandert het azM hun diagnostiek naar toxine-producerende Clostridium difficile CTOX. Voor de informatiebrief van het azM voor huisartsen kijk hier.

Lees meer ›

Colofon

Frequentie
1 x per twee weken op donderdag

Geadresseerden
Huisartsen, hidha’s, praktijkondersteuners en doktersassistentes in de regio Maastricht-Heuvelland

Contactadres
Secretariaat ZIO, info@zio.nl of 043-3506910

Email Marketing Powered by Mailchimp