Copy
Olof Persson Projects
Vinter 2013/2014   

(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browserGe mig autonomitet och känn dig fri i allt till Lissabon

— Videoverket “Ge mig autonomitet och känn dig fri i allt” ställdes ut på 2013 års upplaga av video, performance och teknologi-festivalen “In Shadow” i Lissabon i inledningen av december månad. Verket har tidigare visats på Örebro Konsthall, 3:e Våningen och Swedish Style in Tokyo. 

 

http://www.voarte.com/

Dido och Aeneas goes gay

— Olof Persson gör koreografi till Utomjordiskas operauppsättning “Dido och Aeneas”, en tolkning om kärlek mellan män, hedersvåld och ren tragedi... Regi av Per Buhre. Föreställningen spelas på Röda Sten Konsthall 18 - 30 januari 2014.

 

http://www.utomjordiska.com/

Ny medarbetare:
David Sabel

— Ljudkonstnären David Sabel blir ny medarbetare i Olof Persson Projects kommande installation / föreställning. I sitt arbete med ljudverk och installationer använder sig David Sabel av vardagsobjekt så som köksfläktar, motorhuvar och vaxmaskiner. Han har ställt ut på Röda Sten Konsthall, 3:e Våningen och Skjul Fyra Sex.

 

http://www.youtube.com/watch?v=3-8phG_F7F0
 

Studion flyttar till Ostindie-gatan


— Olof Persson Projects flyttar med JOCLO, Kasper Collin Produktion och GGM Films studion till nya lokaler på Ostindiegatan, invid konsttäta stråket Röda Sten-Sockerbruket-Älvsborgsgatan i Göteborg.

 

Ny adress:

Olof Persson Projects

Ostindiegatan 16

414 52 Göteborg


Olof Persson Projects
önskar
Gott Nytt År!

 
Olof Persson Projects
 

Transdisciplinär projektgrupp baserad i Göteborg. Med skiftande medarbetare är gruppens funktion att uttrycka konstnärliga idéer och uppdrag. Den långsiktiga Arbetsprocessen utgör en viktig del i verksamheten, och den konstnärliga grundidén utgår ifrån kroppens och rörelsens struktur och komplexitet.


 

www.olof.org

www.vimeo.com/olofperssonprojects

www.soundcloud.com/olofperssonprojects


 

Med stöd av Statens Kulturråd, Göteborg Stad Kultur, Konstnärsnämnden, Västra Götalandsregionen och Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
English

Olof Persson Projects
Winter 2013/2014

 
Give me
autonomity and feel free to Lisbon

— The video work “Give me autonomity and feel free” was exhibited at the 2013 edition of the art festival “In Shadow” in Lisbon in the beginning of december. The work has previously been exhibited at Örebro Art Center, 3:e Våningen and Swedish Style in Tokyo. 

 

http://www.voarte.com/

Dido and Aeneas goes gay

— Olof Persson makes choreography to Utomjordiska’s opera production “Dido och Aeneas”, an interpretation of love between men, honour violence and pure tragedy... Directed by Per Buhre. Performed at Röda Sten - Centre for Contemporary Art 18 - 30 january 2014.

 

http://www.utomjordiska.com/

New contributor:
David Sabel

— The sound artist David Sabel becomes a new contributor in Olof Persson Projects's upcoming installation / performance. In his sound works and installations he uses everyday objects as extractor fans, motor hoods and wax machines. He has exhibited at Röda Sten - Center for Contemporary Art, 3:e Våningen and Skjul Fyra Sex.

 

http://www.youtube.com/watch?v=3-8phG_F7F0
 

The studio
Moves to 
Ostindiegatan


— Olof Persson Projects are moving with JOCLO, Kasper Collin Produktion and GGM Films the studio to new spaces at Ostindiegatan, next to the art district Röda Sten-Sockerbruket-Älvsborgsgatan in Göteborg.

 

New address:

Olof Persson Projects

Ostindiegatan 16

SE - 414 52 Göteborg

Sweden


Olof Persson Projects
wishes
Happy New Year!

 
Olof Persson Projects
 

A trans-disciplinary project team, based in Göteborg. With varying contributors, the group’s function is to elaborate artistic ideas and commissions. The long term work process is an important part in the activity and the artistic basic idea is based on the body and the movement’s structure and complexity.

 

 

www.olof.org

www.vimeo.com/olofperssonprojects

www.soundcloud.com/olofperssonprojects

 

 

With support from Swedish Arts Council, Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee, The region of West Sweden and Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
© 2013/2014 Olof Persson Projects All rights reserved.
Utskick sker 4 gånger per år.
Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 4 times per year.
If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olof.org

unsubscribe from this list    update subscription preferences


Email Marketing Powered by Mailchimp