Copy
Olof Persson Projects
(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser

 
Olof Persson Projects
Off the Wall
Höst–Vinter 2016/2017

 
Studio view. Off the Wall, 2016.
 
Offentlig – Privat
On/Off the Wall
— Hösten 2016 är det premiär för Off the Wall, ett nytt verk av Olof Persson Projects. Ett samarbete mellan Olof Persson och David Sabel.

I min barndoms återkommande mardröm befinner jag mig i ett rum utan botten, vars obeskrivliga och transparenta väggar är nära inpå och samtidigt långt borta. En plågsam känsla som var bortom, inuti och stum. I kontorslandskapets tacksamt diskreta möjlighet till avskildhet fann jag en metod, elektronisk smartfilm, som gav en förbindelse. Den konstnärliga kontexten är inte ett försök till tolkning eller kopiering av minnesbilden, utan en fas på vägen till något annat, obestämt. On/Off the Wall.

Verket är den första i en serie verk med strömtillfört filter på glas, som kan dimra från klar genomsyn till diffust. En installation som vid angivna tidpunkter blir föreställning. Genom väggens programmerade på/av-lägen, skiftar flödet i den koreografiska inramningen och leder in i ett förhållande mellan offentlig och privat. En uppsättning individuella rörelsekombinationer bearbetas med en socialt abstrakt gruppstruktur, utifrån filosofin att dans är form och rörelsen betydelsebärande i sig själv. Detta sammansmälts med säregna ljudverk.
Konstnären Olof Persson och Ljudkonstnären David Sabel i samarbete med:
Dansare: Rebecca Evanne, Hannah Karlsson, Fredrika Byman Moberg, Soledad Howe och Olof Persson.
Modedesigner: Karl-Wilhelm Björk.
Ljussättare: Finn Pettersson.
Programmerare: David Sabel och Julius Petersson.
Installationsdesigner: Robert Ek.
Konstruktör: Björn Alpsten.

Trailer: vimeo.com/185936115


Off the Wall spelas 16 – 19 november på 3:e Våningen – Center för nutida konst, dans och musik.

Olof Persson Projects
David Sabel
3:e Våningen
Instagrambzz⚡bzz⚡
Studio vy. Off the Wall, 2016.
 

Nyhetsbrev

Nr 11

Höst–Vinter
 
2016/2017

 

Tidigare nummer:

Sommar 2016                  Vinter 2014/2015

Våren 2016                      Hösten 2014

Höst–Vinter 2015/2016   Vår/Sommar 2014

Sommar 2015                  Vinter 2013/2014

Våren 2015                      Hösten 2013

Olof Persson Projects

Transdisciplinär grupp baserad i Göteborg.


Olof Persson Projects     
Vimeo       
Soundcloud   
Instagram


 

Med stöd av Statens Kulturråd, Göteborg Stad Kultur, Konstnärsnämnden, Frispel, Västra Götalandsregionen och Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
English


Olof Persson Projects

Off the Wall

Fall–Winter 2016/2017


 
Studio view. Off the Wall, 2016. 
 
Public – Privacy
On/Off the Wall

Off the Wall - a new work by Olof Persson Projects premieres in november 2016. A collaboration between Olof Persson and David Sabel.

In a recurring nightmare from my childhood, I find myself in a room with no floor, where the walls are indescribable and transparent, both close and far away at the same time. An agonizing feeling of beyond, within and mute. In the discrete privacy of the office landscape I found a method, electronic smartfilm, with a connection. The work is not an attempt to interpret or recreate this memory in an artistic context. Instead it is a step on the way to something else, undefined. On/Off the Wall.

The work is the first in a series of works with electrical current filters on glass surfaces. Filters that can change the glass from transparent to diffuse. It will be an installation that at given times becomes a performance set.The choreographic framing changes with the wall and it’s programmed flow of on/off. It leads into a relationship between public and privacy. A set of individual movement combinations are processed in a socially abstract group structure, influenced by the philosophy that dance is form and that the movement holds meaning in itself. All this is fused with the particular sound art by David Sabel.

The artist Olof Persson and The Sound artist David Sabel in collaboration with:
Dancers: Rebecca Evanne, Hannah Karlsson, Fredrika Byman Moberg, Soledad Howe and Olof Persson.
Fashion designer: Karl-Wilhelm Björk.
Lighting designer: Finn Pettersson.
Programmer: David Sabel and Julius Petersson.
Installation designer: Robert Ek.
Installation construction: Björn Alpsten.


Trailer: vimeo.com/185936115


Off the Wall performs 16 – 19 November 2016 at 3:e Våningen – Center for Contemporary Art

Olof Persson Projects
David Sabel
3:e Våningen
Instagrambzz⚡bzz⚡
Studio view. Off the Wall, 2016.
 

Newsletter

No.11

Fall–Winter

2016/2017

Earlier issues:

Summer 2016               Winter 2014/2015 

Spring 2016
                   Fall 2014

Fall–Winter 2015/2016
  Spring/Summer 2014

Summer 2015
                Winter 2013/2014

Spring 2015
                   Fall 2013

Olof Persson Projects

A trans-disciplinary group, based in Göteborg, Sweden.

Olof Persson Projects
Vimeo
Soundcloud

Instagram


With support from Swedish Arts Council, Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee, Frispel, The region of West Sweden and Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
© 2016 Olof Persson Projects All rights reserved.
Utskick sker 4 gånger per år.
Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 4 times per year.
If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olofperssonprojects.net

unsubscribe from this list    update subscription preferences


Email Marketing Powered by Mailchimp