Copy
Olof Persson Projects
(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser

 
Olof Persson Projects
Bildseparation
Höst–Vinter 2019/2020
Installation Vy, Nr 5, 2019. Foto: Hannes A Brandulv.
Nr 5
Serien Off the Wall

The Others Art Fair – Turin
Ny installationen av Olof Persson och David Sabel. Femte verket i serien Off the Wall ställs ut på konstmässan The Others i Turin hösten 2019. Nr 5 består av en installation med två sammansatta skärmar. I dess fönster separeras bilden av avlångt beskurna filter med flytande kristaller (LCD), som i tolv variationer skiftar i transparens och ljud. Det är en sällsam känslighet i bilden och leder in i diskussion om relationen mellan offentlig och privat.

På konstmässan ställs Olof Perssons och David Sabels verk ut tillsammans med fotografiska verk av Erik Gustafsson och skulptur/objekt av Cecilia Jansson. The Others Art Fair pågår 31 oktober – 3 november 2019 på Ex Ospedale Militare A.Riberi i Turin.

Olof Persson Projects
David Sabel

Erik Gustafsson
Cecilia Jansson
3:e Våningen
The Others Art Fair

Instagram

Ritning Installation. Nr 6 – Nr 7, serien Off the Wall, 2019.
 
Nr 6 – Nr 7
Serien Off the Wall
Pågående arbete – Göteborg
Pågående arbete med nästa del i serien Off the Wall. En ny föreställning / installation av Olof Persson och David Sabel. Nr 6 – Nr 7 i serien består av två transparenta väggskärmar som separerar och skapar mellanrum, en installation som vid angivna tidpunkter blir föreställning med dansare, som befinner sig på varsin sida om det avskurna rummet. Genom skärmarnas programmerade på/av-lägen skiftar ljud-, bild- och rörelseflödet. Verket driver i sin kontext det fortsatta samtalet om förhållandet mellan offentlig och privat. Ny samarbetspartner i denna process är designern Sonia Witwitzka, bosatt och verksam i Göteborg, hon har studerat vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och har tidigare arbetat med kollektivet Vetements i Zürich/Paris. Nr 6 – Nr 7 visas under 2020.

Olof Persson Projects
David Sabel
Sonia Witwitzka
Instagram
Nyhetsbrev

Nr 17

Höst–Vinter

2019/2020

 

Tidigare nummer:

Vår/Sommar 2019          Höst-Vinter 2015/2016

Höst-Vinter 2018/2019   Sommar 2015

Vår/Sommar 2018          Våren 2015    

Höst-Vinter 2017/2018   Vinter 2014/2015 

Vår/Sommar 2017          Hösten 2014         

Höst-Vinter 2016/2017   Vår/Sommar 2014

Sommar 2016                 Vinter 2013/2014 

Våren 2016                     Hösten 2013

Olof Persson Projects

Transdisciplinär grupp och studio baserad i Göteborg.


Olof Persson Projects      
Vimeo        
Soundcloud    
Instagram

 

Med stöd av Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen, och Konstnärsnämnden.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
English


Olof Persson Projects


Image separation

Fall–Vinter 2019/2020

 
Installation view. No.5, Off the Wall series, 2019.
Photo: Hannes A Brandulv.


 
No.5
Off the Wall series

The Others Art Fair – Torino

New installation by Olof Persson and David Sabel. The fifth work in the Off the Wall series will be exhibited at The Others Art Fair in Torino fall 2019. Work No.5 in Off the Wall series is an installation with two joint screens. An image is separated by elongated cropped filters with liquid crystals (LCD), which in twelve variations shift in transparency and sound. There's a inexplicable sensitivity in the picture, leading into a discussion about the relationship between public and private.

At the art fair, Olof Persson's and David Sabel's works are exhibited together with photographic works by Erik Gustafsson and sculpture/objects by Cecilia Jansson. The Others Art Fair runs October 31 – November 3, 2019 at Ex Ospedale Militare A.Riberi in Torino.

Olof Persson Projects
David Sabel

Erik Gustafsson
Cecilia Jansson
3:e Våningen
The Others Art Fair

Instagram
 

Blueprint Installation. No.6 – No.7, 2019.
Blueprint: Björn Alpsten.
 

 
No.6 – No.7
Off the Wall series

Ongoing – Göteborg

Ongoing work with the next part of the Off the Wall series. A new performance / installation by Olof Persson and David Sabel. No.6 – No.7 in the series consists of two transparent wall screens that separate and create spaces. At a given time the installation becomes a performance with dancers, located on each side of the divided room. Through the screens programmed flow of on/off, the sound, images and movement changes. In its context, the work continues the ongoing conversation about the relationship between public and private. New collaborator in this process is designer Sonia Witwitzka, lives and works in Göteborg. She studied at Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam and has previously worked for the Vetements collective in Zurich/Paris. No.6 – No.7 shown in 2020.

Olof Persson Projects
David Sabel
Sonia Witwitzka
Instagram

Newsletter

No.17

Fall–Winter

2019/2020

 

Earlier issues:

Spring/Summer 2019   Fall-Winter 2015/2016

Fall-Winter 2018/2019
  Summer 2015

Spring/Summer 2018
   Spring 2015

Fall-Winter 2017/2018
  Winter 2014/2015

Spring/Summar 2017
   Fall 2014

Fall-Winter 2016/2017
  Spring/Summer 2014

Spring 2016
                  Winter 2013/2014

Spring 2016
                  Fall 2013

Olof Persson Projects

A trans-disciplinary group and studio, based in Göteborg, Sweden.

Olof Persson Projects
Vimeo
Soundcloud

Instagram


With support from Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee and The region of West Sweden.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
© 2019 Olof Persson Projects All rights reserved.

Utskick sker 2–3 gånger per år. Vi lämnar inte ut e-postadress eller andra uppgifter till tredje part. 
Vi hanterar dina kontaktuppgifter enligt personuppgiftslagen (GDPR).

Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 2–3 times per year. We do not disclose e-mail address or other information to third parties. 
EU citizens: We handle your contact information according to The European Union Act: General Data Protection Regulation (GDPR).

If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olofperssonprojects.net

unsubscribe from this list    update subscription preferences

Email Marketing Powered by Mailchimp