Copy
Olof Persson Projects
(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser

 
Olof Persson Projects
Balans på bordskanten
Vår–Sommar 2019
Föreställning vy. As three of us, 2019. 
As three of us
3:e Våningen – Göteborg
Ny föreställning. Balans på bordskanten, som tre av oss kommer att göra. Vi ville ha individualitet och vi har fått det, nu får vi deala med det. Vi är miljarder kroppar som i ett organisk myller vandrar runt, som egna världar, ständigt kolliderande med oss själva och varandra. Tre koreografiska sekvenser, nr 5, 7 och 8 ur serien "Me – every body" förändras i format för tre dansare, på vidsträckt lysrörsupplyst lågt stående bord.

Serien "Me – every body" innehåller 15 sekvenser, fördelat i två föreställnings-volymer som utvecklats och modifieras i omgångar under en längre tid (2002 – 2013). Verken har spelats på Atalante, Richard B Fischer Center, Dansens Hus, NRW Forum, Swedish Style in Tokyo, Fylkingen m.fl. Sex av dessa sekvenser vrids om ytterligare och sätts in i två installationer; Den första delen ”In A Billion Worlds” (2015) med sex flyttbara väggar och dansare på Göteborgs Konsthall och den andra avslutande delen ”As three of us” med premiär våren 2019 på 3:e Våningen. Me – every body, In A billion Worlds, As three of us.

Olof Persson i samarbete med dansare Lina Räftegård, Åsa Thegerström och Elsa Aurell. Ljudkonstnär Mike Skinner (1974–2014) med ny bearbetning av ljudkonstnär Johan Melin. Modedesigner Helena Fredriksson och ljussättare Finn Pettersson.

Föreställningen spelas på 3:e Våningen under konstrundan i Majorna. Konstrundan är ett årligt konstprogram i Göteborg sedan 1998. Den tjugoförsta upplagan pågår 12 – 14 april 2019.


3:e Våningen
Konstrundan i Majorna

Olof Persson Projects
Helena Fredriksson
Johan Melin

Instagram

Foto: Hannes A Brandulv

Installation vy. Nr 2 – Nr 3, 2018. 
Nr 2 – Nr 3
Serien Off the Wall
Art Fair Suomi 2019 – Helsingfors
Installationen Nr 2 – Nr 3 i serien Off the Wall av Olof Persson och David Sabel ställs våren 2019 ut på konstmässan Art Fair Suomi i Helsingfors.

Off the Wall är en serie verk med strömtillfört filter av flytande kristaller på glas, som förändras i opacitet från klar genomsyn till diffust. Nr 2 – Nr 3 i serien består av en installation med två transparenta skärmar, fritt ställda sida vid sida i rummet. De kan spela som par eller var för sig. Genom skärmarnas elektroniskt programmerade på/av-lägen, utgörs bilden och ljudet av steglösa skiftningar och växlingar i transparens. Det är en sällsam känslighet i fönstret och leder in i ett förhållande mellan offentligt och privat. Nr 2 – Nr 3 har tidigare visats på Art Safari, BITE Studios, Supermarket och The Others.

Art Fair Suomi är en årlig internationell konstmässa i Helsingfors sedan 2005. Den fjortonde upplagan av konstmässan äger rum på Kabelfabriken i Helsingfors. Art Fair Suomi pågår 23 – 26 maj 2019.


Art Fair Suomi
Olof Persson Projects
David Sabel
Instagram

Foto: Hannes A Brandulv

Movement Drawings, fanzine, 60 sidor, 2018.
 
Movement Drawings fanzine
Textival 2019 – Göteborg
Olof Persson Projects medverkar på Textival Litteraturfestival 2019 med fanzine för projektet Movement Drawings - dans som tecknade serier. 

I fanzine-utgåvan presenteras fyra koreografiskt tecknade serier av konstnärerna Camilla Boström, Marcelo Romero, Lina Brunhage och Johan Björkegren samt dokumentation om arbetsprocessen. Movement Drawings har tidigare ställts ut på Göteborgs Bokmässa 2018. Textival pågår 9 – 12 maj 2019 på Kulturhuset Oceanen i Göteborg.


Textival
Camilla Boström
Marcelo Romero
Lina Brunhage
Johan Björkegren

Olof Persson Projects
Instagram

 
Installation vy. Nr 4, 2018.
Nr 4
Serien Off the Wall
Etud and friends – Sofia
Föreställning / Installation Nr 4 i serien Off the Wall visas sommaren 2019 på Etud Gallerys konstfestival Etud and friends i Sofia.

Off the Wall är en serie verk med filter av flytande kristaller på glas, som förändras i opacitet från klar genomsyn till diffust. Nr 4 i serien består av en transparent vägg som skär igenom rummet, en installation som vid angivna tidpunkter blir föreställning med en trio dansare. Genom skärmens programmerade på/av-lägen skiftar rörelseflödet och driver diskussion om förhållandet mellan offentlig och privat. Nr 4 har tidigare visats på Live Action, Ringöns konsthall, Art Safari, Konstrundan i Majorna, Dnipropetrovsk Museum of Art, Construction festival, Galerie W57 och Fylkingen.

Olof Persson och David Sabel i samarbete med dansarna Rebecca Evanne och Hannah Karlsson, ljussättaren Finn Pettersson och konstruktören Björn Alpsten.

Etud and friends är en konstfestival sedan 2016 och drivs av Etud Gallery, beläget i centrala Sofia sedan 2005. Den fjärde upplagan av Etud and friends pågår 20 – 30 juni 2019.


Etud Gallery
Olof Persson Projects
David Sabel

Instagram

Foto: Hannes A Brandulv

Nyhetsbrev

Nr 16

Vår–Sommar

2019

Tidigare nummer:

Höst-Vinter 2018/2019

Vår/Sommar 2018          Sommar 2015 

Höst-Vinter 2017/2018  Våren 2015  

Vår/Sommar 2017         Vinter 2014/2015  

Höst-Vinter 2016/2017  Hösten 2014

Sommar 2016                Vår/Sommar 2014 

Våren 2016                    Vinter 2013/2014 

Höst-Vinter 2015/2016  Hösten 2013 

Olof Persson Projects

Transdisciplinär grupp och studio baserad i Göteborg.


Olof Persson Projects      
Vimeo        
Soundcloud    
Instagram

 

Med stöd av Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen, och Konstnärsnämnden.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
English


Olof Persson Projects


Balance on the table edge

Spring–Summer 2019

 
Performance view. As three of us, 2019. 
 
As three of us
3:e Våningen – Göteborg
A new performance. Balancing on the edge of the table, as three of us will do. We wanted individuality, we have got it, now we have to deal with it (Helmut Lang). We are billions of bodies, who wander around in an organic swarm, like sovereign worlds, constantly colliding with ourselves and each other. Three choreographic sequences, No. 5, 7 and 8 from the "Me - every body" series are adapted for three dancers, on a low wide table, illuminated by fluorescent light.

The "Me - every body" series contains of 15 sequences, divided into two performance volumes that have been developed and modified over a long time (2002 - 2013). The works have been performed at Atalante, Richard B Fischer Center, Dansens Hus, NRW Forum, Swedish Style in Tokyo, Fylkingen and others. Six of these sequences are rotated further and inserted into two installations; The first part "In A Billion Worlds" (2015) with six movable walls and dancers at Göteborgs Konsthall and the other concluding part "As three of us" with premiere in spring 2019 at 3:e Våningen. Me - every body, In a billion worlds, As three of us.

Olof Persson in collaboration with the dancers Lina Räftegård, Åsa Thegerström and Elsa Aurell. The Sound artist Mike Skinner (1974–2014) with new processing by the sound artist Johan Melin. The Fashion designer Helena Fredriksson and the light designer Finn Pettersson.

The work performs at 3:e Våningen during Konstrundan i Majorna. Konstrundan is an annual art arrangement in Göteborg since 1998. The twenty-first edition of Konstrundan I Majorna takes place 12 – 14 April 2019.


3:e Våningen
Konstrundan i Majorna
Olof Persson Projects
Helena Fredriksson

Johan Melin
Instagram

Photo: Hannes A Brandulv

Installation view. No.2 – No.3, 2018. 
No.2–No.3
Off the Wall series

Art Fair Suomi 2019 – Helsinki
The Installation No.2 – No.3 in Off the Wall series by Olof Persson and David Sabel will been shown in spring 2019 at Art Fair Suomi in Helsinki.

Off the Wall is a series of works with electrical filters on glass surfaces. Filters that can change the glass from transparent to diffuse. The work No.2 – No.3 in the series is A installation with two transparent screens, freely pledged side by side in place, they can play as a couple or each of them separately. Through the screens electronically programmed on/off modes, comprises the image and the sound of variable shifts and changes in transparency. It is a peculiar sensitivity in the window and it leads into a relationship between public and private. No.2 – No.3 has earlier been exhibited at Art Safari, BITE Studios, Supermarket and The Others.

Art Fair Suomi is an annual international art fair in Helsinki since 2005. The fourteenth edition of the art fair occur at the Cable Factory in Helsinki. Art Fair Suomi takes place 23 – 26 May 2019.


Art Fair Suomi
Olof Persson Projects
David Sabel
Instagram

Photo: Hannes A Brandulv

Movement Drawings, fanzine, 60 page, 2018. 
 
Movement Drawings fanzine

Textival 2019 – Göteborg
 
Olof Persson Projects participates in Textival Literature Festival 2019 with fanzine for the project Movement Drawings - dance as comic.

The fanzine edition of Movement Drawings presents choreographic cartoons by Camilla Boström, Marcelo Romero, Lina Brunhage and Johan Björkegren, and also includes a documentation about the process. Movement Drawings has previously been exhibited at Göteborg Bokmässa in 2018. Textival takes place 9 – 12 May 2019 at Kulturhuset Oceanen in Göteborg.


Camilla Boström
Marcelo Romero
Lina Brunhage
Johan Björkegren
David Sabel

Olof Persson Projects
Instagram
Installation view. No.4, 2018. 
.
Nr 4
Off the Wall series
Etud and friends – Sofia
The Performance / Installation No.4 in Off the Wall series will been shown in summer 2019 the art festival Etud and friends by Etud Gallery in Sofia.

Off the Wall is a series of works with electrical filters on glass surfaces. Filters that can change the glass from transparent to diffuse. The work No.4 in the serie is A transparent wall that dividing the room. At given moment the installation turns into a performance set with a trio of dancers. The choreographic framing changes with the wall and it’s programmed flow of on/off. It is a peculiar sensitivity in the window and it leads into a relationship between public and private. No.4 has earlier been shown at Art Safari, Live Action 12, Ringöns konsthall,  Dnipropetrovsk Museum of Art, Construction festival, Galerie W57 and Fylkingen.

The artists Olof Persson and David Sabel in collaboration with The Dancers Rebecca Evanne and Hannah Karlsson. The Light designer Finn Pettersson and The Construction designer Björn Alpsten. 

Etud and Friends is an Art festival since 2016 and runs by Etud Gallery in Sofia. The fourth edition of Etud and friends takes place 20 – 30 June 2019.


Etud Gallery
Olof Persson Projects
David Sabel

Instagram

Photo: Hannes A Brandulv

Newsletter

No.16

Spring/Summer

2019

Earlier issues:

Fall-Winter 2018/2019

Spring/Summer 2018    Summer 2015

Fall-Winter 2017/2018  Spring 2015  

Spring/Summar 2017   Winter 2014/2015

Fall-Winter 2016/2017  Fall 2014             

Spring 2016                  Spring/Summer 2014 

Spring 2016                  Winter 2013/2014 

Fall-Winter 2015/2016  Fall 2013

Olof Persson Projects

A trans-disciplinary group and studio, based in Göteborg, Sweden.

Olof Persson Projects
Vimeo
Soundcloud

Instagram


With support from Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee and The region of West Sweden.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
© 2019 Olof Persson Projects All rights reserved.

Utskick sker 2–3 gånger per år. Vi lämnar inte ut e-postadress eller andra uppgifter till tredje part. 
Vi hanterar dina kontaktuppgifter enligt personuppgiftslagen (GDPR).

Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 2–3 times per year. We do not disclose e-mail address or other information to third parties. 
EU citizens: We handle your contact information according to The European Union Act: General Data Protection Regulation (GDPR).

If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olofperssonprojects.net

unsubscribe from this list    update subscription preferences

Email Marketing Powered by Mailchimp