Copy
Olof Persson Projects
(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser
Olof Persson Projects
Miljarder Världar
Våren 2015
 
Foto: Hannes A Brandulv
 
Me – every body, 
in a Billion Worlds

Göteborgs Konsthall x Olof Persson Projects

 
— I samarbete med Göteborgs Konsthall formar Olof Persson Projects om konst- och föreställningsprojektet Me - every body, och tar det till nya rum. Tre sekvenser, nr 10, 14 och 15, lyfts ut ur scenföreställningen "Me - every body, volume 2". I konsthallens stora utställningsrum ges åskådare möjlighet att förflytta sig emellan och nära dansare, rörliga väggar och slideboards. Föreställningen genomsyras av subtila rörelsestrukturer, dämpade sken, rök och pulserande ljud.

Vi är miljarder kroppar som i ett organiskt myller vandrar runt, som egna världar, ständigt kolliderande med oss själva och varandra.
Konstnären Olof Persson i samarbete med: Ljudkonstnärer – Jean-Louis Huhta, Pierre Proske / Grimus och Robin Rimbaud / Scanner. Modedesigner – Helena Fredriksson / H Fredriksson. Dansare – Rebecca Evanne, Hannah Karlsson, Olof Persson, Adèle St-Aubin, Soledad Howe och Joakim Envik Karlsson. Tekniker och ljussättare – Finn Pettersson. Producent – Anna Karlander. 
Assistent och Scenografi-konstruktion – Robert Ek.

Me – every body, in a Billion Worlds spelas 20 – 21 mars 2015 på Göteborgs Konsthall.

www.konsthallen.goteborg.se
www.olof.org


 
Bokrelease, essäer om 
Me – every body, volume 1

Vendela Grundell, Maria Mogren och Tor Billgren
 
 — Release för boken om föreställningen "Me – every body, volume 1" med dess nio sekvenser (no 1–9). Tre essäer av konstvetaren och fotografen Vendela Grundell, dokumentärfilmaren Maria Mogren och journalisten och kritikern Tor Billgren, verksamma i Stockholm, Berlin och Malmö, med personliga reflektioner över projektet.
Grafisk formgivning av Lisa Alm och översättning till engelska av Steven Cuzner. Boken ges ut på svenska och engelska i begränsad upplaga av Olof Persson Projects.

Release på Göteborgs Konsthall 20 mars 2015 i samband med föreställningen "Me – every body, in a Billion Worlds".

Information om distribution  www.olof.org
Art Wars Sweden
Turning The Dark Side Onto The Art Side
 
Foto: Hannes A Brandulv
Foto: Hannes A Brandulv
 

 — Utställningen "Art Wars Sweden" på 3:e Våningen – Center för samtidskonst, är en publiksuccé med långa köer på öppningsdagen och uppmärksamhet i media från Hong Kong-baserade konst -och- designmagazinet IdN till bloggen Nonstop Göteborg. De 20 konstnärer som på individuellt sätt omvandlat varsin stormtrooper-hjälm i originalmodell till konstverk är Charlotte Gyllenhammar, Carl Michael von Hausswolff, Carolina Falkholt, Makode Linde, Linda Spåman, Peter Johansson of Sweden, Bea Szenfeld, Tobias Bernstrup, Sara Lo Af Ekenstam, Johannes Nyholm, Elin Wikström, Acéphale, Maria Miesenberger, Christian Partos, Radmila Knezevic, Pål Svensson, Agnetha Sjögren, Andreas R Andersson,  Dorna Shahabeddin Aslanzadeh och Erik Berglin.

Intäkterna för konstverken går oavkortat till organisationerna Missing People Sweden och Missing Tom. Utställningen är curaterad av Olof Persson tillsammans med Ben Moore, initiativtagaren till Art Wars-projektet.

Samarbetet fortsätter nu med en lansering av öppen antagning till performance-projektet "Pink Stormtrooper of Sweden". Ben Moore startade projektet 2008, och iklädde sig rollen som Pink Stormtrooper of the United Kingdom medan han utförde konstaktioner i vardagen, som dokumenterades och publicerades. Den person som antas som Pink Stormtrooper of Sweden erbjuds att utföra egna iscensättningar och aktioner. Ett urval av verk från projektet ställs sedan ut på 3:e Våningen. Mer information på artwars.net.


Utställningen Art Wars Sweden pågår tom 29 mars 2015 på 3:e Våningen i Carnegie Sockerbruk vid Göteborgs hamninlopp.
 

www.artwars.net
www.3vaningen.se
www.missingpeople.se

Arkiv
 
— 1993 startades den anarkistiska tonårskonstgruppen "Äckligt Kulturella Personers Sällskap" i Göteborg. Året därpå framfördes den första föreställningen "Anarkism" på scenen Atalante. Tre dansare i centrum av en massiv bildstorm från projektorer och monitorer med tre bearbetade videoverk. Detta samhällskritiska verk blev grunden för den säregna estetik som kom att prägla gruppens fortsatta arbete och riktning. 

1994 - 1999 genomförde konstgruppen sex produktioner i form av föreställningar, konserter och utställningar. 
Äckligt Kulturella Personers Sällskap upplöstes år 2001 då dess medlemmar gått vidare mot nya mål. Veera Suvalo Grimberg startade Spinn, Sveriges första integrerade danskompani. Nina Andersson fotograferar idag för magaziner som Bon, Dossier Journal, Rodeo samt egna projekt. Lisa Alm drev en tid konst- och modeprojektet Fashion Deluxe, medan hon nu inriktar sig på design med samhällsengagemang. Olof Persson övertog organisationen och utvecklade den till dagens tvärdisciplinära grupp Olof Persson Projects. Flertalet medlemmar ur den ursprungliga gruppen har återkommit som medarbetare i projekt. 
Nyhetsbrev
Nr 6
Våren 2015

 

Tidigare nummer:

Vinter 2014/2015           Vinter 2013/2014

Hösten 2014                   Hösten 2013 


Vår/Sommar 2014               

Olof Persson Projects
 

Transdisciplinär projektgrupp baserad i Göteborg. Med skiftande medarbetare är gruppens funktion att uttrycka konstnärliga idéer och uppdrag. Den långsiktiga arbetsprocessen utgör en viktig del i verksamheten, och den konstnärliga grundidén utgår ifrån kroppens och rörelsens struktur och komplexitet.


 

www.olof.org

www.vimeo.com/olofperssonprojects

www.soundcloud.com/olofperssonprojects


 

Med stöd av Statens Kulturråd, Göteborg Stad Kultur, Konstnärsnämnden, Frispel, Västra Götalandsregionen, Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
English
 
Olof Persson Projects
A Billion Worlds
Spring 2015
 
Photo: Hannes A Brandulv
Me – every body, 
in a Billion Worlds

Göteborgs Konsthall x Olof Persson Projects

 
—In collaboration with Göteborgs Konsthall, Olof Persson Projects re-shapes the art and performance project Me - every body, and brings it to a new space and context. Three sequences, no 10, 14 and 15, from the performance "Me - every body, volume 2" are adapted for the exhibition hall, giving the audience opportunity to move close to the dancers, moving walls and slide boards. Subtle movement structures, dimmed lights, smoke and pulsating sound. 

We are a billion bodies who wander around in an organic throng, like sovereign worlds, consistently colliding with ourselves and others in the jigsaw puzzle of life.
The artist Olof Persson in collaboration with: Sound artists – Jean-Louis Huhta, Pierre Proske / Grimus and Robin Rimbaud / Scanner. Fashion designer – Helena Fredriksson / H Fredriksson. Dancers – Rebecca Evanne, Hannah Karlsson, Olof Persson, Adèle St-Aubin, Soledad Howe and Joakim Envik Karlsson.Technician and light designer – Finn Pettersson. Producer – Anna Karlander Assistant & scenography construction – Robert Ek


Me – every body, in a Billion Worlds is performed 20 – 21 March 2015 at Göteborgs Konsthall, Göteborg, Sweden.

www.konsthallen.goteborg.se
www.olof.org


 
Book release, essays about
Me – every body, volume 1

Vendela Grundell, Maria Mogren and Tor Billgren
 
 — Book release about the art project and performance "Me - every body, volume 1", with it's nine sequences (no 1-9.) Essays with personal reflections on the project by art historian and photographer Vendela Grundell (Stockholm), documentary film maker Maria Mogren (Berlin) and journalist and critic Tor Billgren (Malmö).
Graphic design by Lisa Alm. The texts are presented in both Swedish and English, translation into English by Steven Cuzner. The book is released by Olof Persson Projects in a limited edition.
 
Official release at Göteborgs Konsthall 
20 March 2015, following the performance "Me - every body, in a Billion Worlds". 
 
Information on distribution www.olof.org


 
Art Wars Sweden
Turning The Dark Side Onto The Art Side
 
Photo: Hannes A Brandulv

 

 — The exhibition Art Wars Sweden at 3:e Våningen – Center for Contemporary Art is proving a great success, with long queues on opening day and media attention from Hong Kong-based art and design magazine IdN to the blog Nonstop Göteborg. The 20 artists, who in highly original ways have turned a stormtrooper helmet of original model into an art work, are Charlotte Gyllenhammar, Carl Michael von Hausswolff, Carolina Falkholt, Makode Linde, Linda Spåman, Peter Johansson of Sweden, Bea Szenfeld, Tobias Bernstrup, Sara Lo Af Ekenstam, Johannes Nyholm, Elin Wikström, Acéphale, Maria Miesenberger, Christian Partos, Radmila Knezevic, Pål Svensson, Agnetha Sjögren, Andreas R Andersson, Dorna Shahabeddin Aslanzadeh and Erik Berglin.

All profits from sold art works are given directly to the foundations Mission People Sweden and Missing Tom. The exhibition is curated by Olof Persson together with Ben Moore, the initiator of Art Wars.

In collaboration with Ben Moore, there will be an open call for the performance project "Pink Stormtrooper of Sweden". Moore started the project in 2008, acting the part of Pink  Stormtrooper of the United Kingdom while creating and carrying out art happenings in every day life, all documented on film and photo. The person that is chosen to be Pink Stormtrooper of Sweden will have the same possibilities of staging art events while in the costume. The documentations will at a later date be exhibited at 3:e Våningen. More information at artwars.net.


The exhibition Art Wars Sweden is open until March 29th 2015. 

www.artwars.net
www.3vaningen.se
www.missingpeople.se


 
Archive
 
— In 1993 the anarchistic teenage art group Äckligt Kulturella Personers Sällskap (Disgustingly Cultural Persons Society) was founded. The following year they performed their first production "Anarchism"  at venue Atalante. Three dancers in the centre of a massive stream of images from projectors and monitors with three processed video works. A socially critical work that became the foundation of their aesthetics and expression.

1994 - 1999 they created six productions in shape of performances, concerts and exhibitions.
Äckligt Kulturella Personers Sällskap was dissolved in 2001 as the members moved on towards new goals. Veera Suvalo Grimberg created Spinn, the first integrated dance company in Sweden. Nina Andersson is a photographer for magazines like Bon, Dossier Journal, Rodeo and own projects. Lisa Alm managed the art and fashion project Fashion Deluxe, before moving on to working with design and social sustainability. Olof Persson took over the organisation ÄKPS while developing it into the trans-disciplinary group Olof Persson Projects, where still today many of the original members return to collaborate on specific projects.
Newsletter
No. 6
Spring 2015

Earlier issues:

Winter 2014/2015             Winter 2013/2014

Fall 2014                          Fall 2013

Spring/Summer 2014
 

Olof Persson Projects
 

A trans-disciplinary project team, based in Göteborg. With varying contributors, the group’s function is to elaborate artistic ideas and commissions. The long term work process is an important part in the activity and the artistic basic idea is based on the body and the movement’s structure and complexity.

 

 

www.olof.org

www.vimeo.com/olofperssonprojects

www.soundcloud.com/olofperssonprojects


 

With support from Swedish Arts Council, Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee, The region of West Sweden and Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
© 2014 Olof Persson Projects All rights reserved.
Utskick sker 4 gånger per år.
Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 4 times per year.
If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olofperssonprojects.net

unsubscribe from this list    update subscription preferences


Email Marketing Powered by Mailchimp