Copy
Olof Persson Projects
Vår/Sommar 2014  X:et med beats

(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser


 
Pacific! x Olof Persson Projects till Paris

— Pacific! och Olof Persson Projects framför specialversion av "Narcissus by Pacific!" under festivalen Spectacles Sauvages på Studio Le Regard du Cygne i Paris. Samarbetet med projektet "Narcissus by Pacific!" inleddes 2009 och har skett i flera plan. Föreställningen i sin originaluppsättning har spelats på Debaser Medis, Atalante, Dansstationen och MDT. Skivan och musikvideon med samma namn gavs ut på skivbolaget Vulture, baserat i Paris.
 

http://www.leregarducygne.com/

http://youtu.be/EKCclDilLMc

Elektron x Olof Persson Projects trummar på maskin

— Olof Persson Projects i samarbete med musikmaskinutvecklaren Elektron, i lanseringen av deras hybrid-trummaskin "Analog Rytm". Kolla in!

 

http://www.elektron.se/products/analog-rytm

http://youtu.be/51-2dmJko0k

Maja Hammarén x Olof Persson Projects i procedur

— Konstnären och skribenten Maja Hammarén blir ny medarbetare i Olof Persson Projects kommande projekt. Hon kommer att följa processen med ett nytt verk och ta fram en utgåva om arbetsprocessen. Maja har skrivit artiklar i Paletten, Art Monitor m.fl. I sina arbeten utforskar hon konst, estetik och språk som verktyg för politiska regimer och ekonomiska intressen. Hennes verk "Art Crime. Legally On The Edge" visades på 2013 års upplaga av Göteborgs Internationella Konstbiennal.

Drömvärld x Olof Persson Projects 
Sekvens 15

— Video av Sekvens 15 från föreställningen "Me — every body, volume 2". Utsnittet är en rå, feberdrömsk och närmast abstrakt efterkonstruktion av 90-talet med bild-, ljud- och rörelseflöde baserat på ravefesternas estetik. Så klicka på länken, skruva upp volymen och låt dig svepas med i bildflödet!

http://vimeo.com/82052027


Bygg din drömvärld
och dansa loss!

 
Olof Persson Projects x Nyhetsbrev

Tidigare nummer:

Vintern 2013/2014

Hösten 2013

Olof Persson Projects x Olof Persson Projects
 

Transdisciplinär projektgrupp baserad i Göteborg. Med skiftande medarbetare är gruppens funktion att uttrycka konstnärliga idéer och uppdrag. Den långsiktiga arbetsprocessen utgör en viktig del i verksamheten, och den konstnärliga grundidén utgår ifrån kroppens och rörelsens struktur och komplexitet.


 

www.olof.org

www.vimeo.com/olofperssonprojects

www.soundcloud.com/olofperssonprojects


 

Med stöd av Statens Kulturråd, Göteborg Stad Kultur, Konstnärsnämnden, Västra Götalandsregionen, Kulturbryggan och Svenska Institutet i Paris.

Share
Forward to Friend
Tweet
English

Olof Persson Projects
Spring/Summer 2014  The X with beats

 
Pacific! x Olof Persson Projects to Paris

— Pacific! and Olof Persson Projects perform a special version of "Narcissus by Pacific!" at the festival Spectacles Sauvages at Studio Le Regard du Cygne in Paris. The collaboration with the project "Narcissus by Pacific!" began in 2009 and has taken place in several levels. The performance in its original set has been performed at Debaser Medis, Atalante, Dansstationen and MDT in Sweden.The album and the music video with the same name was released on the record label Vulture, based in Paris.
 

http://www.leregarducygne.com/

http://youtu.be/EKCclDilLMc

Elektron x Olof Persson Projects drums on machine

— Olof Persson Projects in collaboration with the music machine developer Elektron, in the release of their hybrid drum machine "Analog Rytm". Check it out!

 

http://www.elektron.se/products/analog-rytm

http://youtu.be/51-2dmJko0k

Maja Hammarén x Olof Persson Projects in procedure

— The artist and writer Maja Hammarén is the newest contributor to Olof Persson Projects. She will follow the development of a new project and write about it for an edition, discussing the specific work process. Maja has written articles in Palette Art Magazine, Art Monitor and more. In her work she explores art, aesthetics and language as tools for political regimes and economic interests. Her work "Art Crime. Legally On The Edge" was presented at the 2013 edition of the Göteborg International Biennial for Contemporary Art.

Dream world x Olof Persson Projects 
Sequence 15

Video of Sequence 15 from the performance "Me — every body, volume 2". The outtake is a raw, fever dreamy and almost abstract after construction of the 90s with image, sound, and movement flow based on rave parties aesthetics. So click on the link, turn up the volume and let yourself be swept away in the flood of images!

http://vimeo.com/82052027


Build your dream world
and dance!

 
Olof Persson Projects x News letters

Earlier issues:

Winter 2013/2014

Fall 2013

Olof Persson Projects x Olof Persson Projects
 

A trans-disciplinary project team, based in Göteborg. With varying contributors, the group’s function is to elaborate artistic ideas and commissions. The long term work process is an important part in the activity and the artistic basic idea is based on the body and the movement’s structure and complexity.

 

 

www.olof.org

www.vimeo.com/olofperssonprojects

www.soundcloud.com/olofperssonprojects

 

 

With support from Swedish Arts Council, Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee, The region of West Sweden, Kulturbryggan and The Swedish Institute in Paris

Share
Forward to Friend
Tweet
© 2013/2014 Olof Persson Projects All rights reserved.
Utskick sker 4 gånger per år.
Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 4 times per year.
If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olof.org

unsubscribe from this list    update subscription preferences


Email Marketing Powered by Mailchimp