Copy
Olof Persson Projects
(english below)
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser

 
Olof Persson Projects
Konstsafari
Vår/Sommar 2017
Off the Wall nr 1, 2016.
Nr 1
3:e Våningen – Göteborg
— Våren 2017 visas åter igen föreställningen / installationen Off the Wall nr 1 på 3:e Våningen i Göteborg. Ett samarbete mellan Olof Persson och David Sabel.

Verket är den första i en serie verk med strömtillfört filter på glas, som kan dimra från klar genomsyn till diffust. En installation som vid angivna tidpunkter blir föreställning. Genom väggens programmerade på/av-lägen, skiftar flödet i den koreografiska inramningen och leder in i ett förhållande mellan offentlig och privat. En uppsättning individuella rörelsekombinationer bearbetas med en socialt abstrakt gruppstruktur, där dans är form och rörelsen betydelsebärande i sig själv. Detta sammansmälts med säregna ljudverk.
Konstnärerna Olof Persson och David Sabel i samarbete med:
Dansare: Rebecca Evanne, Hannah Karlsson, Fredrika Byman Moberg, Soledad Howe och Olof Persson.
Modedesigner: Karl-Wilhelm Björk.
Ljussättare: Finn Pettersson.
Programmerare: David Sabel och Julius Petersson.
Installationsdesigner: Robert Ek.
Konstruktör: Björn Alpsten.

Trailer: vimeo.com/185936115

Off the Wall nr 1 spelas 22–25 mars på 3:e Våningen.

Olof Persson Projects
David Sabel
3:e Våningen
Instagram

 
Nr 2 — Nr 3
Art Safari – Bukarest
Studio vy. serien Off the Wall.
 
— Vid Konstmässan Art Safari i Bukarest presenteras verk nr 2 – nr 3 i serien Off the Wall. En installation med två transparenta skärmar, fritt ställda sida vid sida i rummet. De kan spela som par eller var för sig. Genom skärmarnas elektroniskt programmerade på/av-lägen, utgörs bilden och ljudet av steglösa skiftningar och växlingar i transparens. Det är en sällsam känslighet i fönstret och leder in i ett förhållande mellan offentligt och privat. 
Art Safari pågår 18 maj–18 juni 2017. Off the Wall visas vid konstmässans första omgång 18–21 maj.

Art Safari
Olof Persson Projects
David Sabel
Instagram
Nr 4
Construction Festival – Dnipropetrovsk
Studio vy. serien Off the Wall.
 
—Under fjärde upplagan av Construction Festival i Dnipropetrovsk presenteras verk nr 4 i serien Off the Wall. En transparent vägg skär igenom rummet, en installation som vid angivna tidpunkter blir föreställning med en trio dansare. Genom skärmens programmerade på/av-lägen, skiftar flödet i den koreografiska inramningen och driver diskussionen vidare om förhållandet mellan offentlig och privat. En uppsättning individuella rörelsekombinationer bearbetas med en socialt abstrakt gruppstruktur, där dans är form och rörelsen betydelsebärande i sig själv. Detta sammansmälts med säregna ljudverk.
Konstnärerna Olof Persson och David Sabel i samarbete med:
Dansare: Hannah Karlsson, Joakim Envik Karlsson och Olof Persson.
Programmerare: David Sabel.
Konstruktör: Björn Alpsten.


Construction Festival pågår 3–11 juni 2017.

Construction Festival
David Sabel
Olof Persson Projects
Instagram

Nyhetsbrev

Nr 12

Vår/Sommar

2017


 

Tidigare nummer:

Höst-Vinter 2016/2017

Sommar 2016                  Vinter 2014/2015

Våren 2016                      Hösten 2014

Höst–Vinter 2015/2016   Vår/Sommar 2014

Sommar 2015                  Vinter 2013/2014

Våren 2015                      Hösten 2013

Olof Persson Projects

Transdisciplinär grupp baserad i Göteborg.


Olof Persson Projects     
Vimeo       
Soundcloud   
Instagram


 

Med stöd av Statens Kulturråd, Göteborg Stad Kultur, Konstnärsnämnden, Västra Götalandsregionen och Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
English


Olof Persson Projects

Art Safari

Spring/Summer 2017
Off the Wall no. 1, 2016. 
 
No. 1
3:e Våningen – Göteborg

— The Performance / Installation Off the Wall no.1 will been shown again in spring 2017. A collaboration between Olof Persson and David Sabel.

The work is the first in a series of works with electrical filters on glass surfaces. Filters that can change the glass from transparent to diffuse. An installation that at given times becomes a performance set.The choreographic framing changes with the wall and it’s programmed flow of on/off. It leads into a relationship between public and privacy. A set of individual movement combinations are processed in a socially abstract group structure, influenced by the philosophy that dance is form and that the movement holds meaning in itself. All this is fused with the particular sound work.

The artists Olof Persson and David Sabel in collaboration with:
Dancers: Rebecca Evanne, Hannah Karlsson, Fredrika Byman Moberg, Soledad Howe and Olof Persson.
Fashion designer: Karl-Wilhelm Björk.
Lighting designer: Finn Pettersson.
Programmer: David Sabel and Julius Petersson.
Installation designer: Robert Ek.
Installation construction: Björn Alpsten.


Trailer: vimeo.com/185936115


Off the Wall no.1 performs 22–25 March 2017 at 3:e Våningen – Center for Contemporary Art.

Olof Persson Projects
David Sabel
3:e Våningen
Instagram
No. 2 — No. 3
Art Safari – Bucharest
Studio view. the series Off the Wall.
 
— From the series Off the Wall work no.2 – no.3 will be presented at the art fair Art Safari in Bucharest. An installation with two transparent screens, freely pledged side by side in place, they can play as a couple or each of them separately. Through the screens electronically programmed on/off modes, comprises the image and the sound of variable shifts and changes in transparency. It is a peculiar sensitivity in the window and it leads into a relationship between public and private.
Art Safari takes place 18 May–18 June 2017. Off the Wall is shown at the art fair's first round 18 – 21 May.

Art Safari
Olof Persson Projects
David Sabel
Instagram
No. 4
Construction Festival – Dnipropetrovsk
Studio view. the series Off the Wall.
 
— At the fourth edition of Construction Festival in Dnipropetrovsk will the work No.4 of the series Off the Wall be presented. A transparent wall is dividing the room. At given moment the installation turns into a performance set with a trio of dancers. The choreographic framing changes with the wall and it’s programmed flow of on/off. It leads into a relationship between public and privacy. A set of combinations  of individual movements are processed in a socially abstract group structure, influenced by the philosophy that dance is form and that the movement holds meaning in itself. All this is fused with the particular sound work. 
The artists David Sabel and Olof Persson in collaboration with:
Dancers: 
Hannah Karlsson, Joakim Envik Karlsson and Olof Persson.
Programmer: David Sabel.
Installation construction: Björn Alpsten.


Construction Festival takes place 3–11 June 2017.

Construction Festival
David Sabel
Olof Persson Projects
Instagram

Newsletter

No.12

Spring/Summer

2017

Earlier issues:

Fall-Winter 2016/2017

Summer 2016               Winter 2014/2015 

Spring 2016
                   Fall 2014

Fall–Winter 2015/2016
  Spring/Summer 2014

Summer 2015
                Winter 2013/2014

Spring 2015
                   Fall 2013
Olof Persson Projects

A trans-disciplinary group, based in Göteborg, Sweden.

Olof Persson Projects
Vimeo
Soundcloud

Instagram


With support from Swedish Arts Council, Göteborg Cultural Affairs, The Arts Grants Committee, The region of West Sweden and Kulturbryggan.

Share
Forward to Friend
Tweet
Pin
© 2017 Olof Persson Projects All rights reserved.
Utskick sker 2–3 gånger per år.
Om du inte vill få utskick från Olof Persson Projects klicka på "unsubscribe" nedan.

Dispatch 2–3 times per year.
If you don´t want to receive mail from Olof Persson Projects click "unsubscribe" below.

Our mailing address is:
info@olofperssonprojects.net

unsubscribe from this list    update subscription preferences


Email Marketing Powered by Mailchimp