februari 2017  
  Nieuwsbrief voor stimulerend toezicht  
 
Interview
Toezicht op maatschappelijke organisaties is als koorddansen zonder vangnet. Lees verder>
 
 
On Board
Blokker back to basics, dubbele petten bij de politie en voetbalcommissaris buitenspel. 
Lees verder>
 
 
Best Practice
Toezicht houden op nieuwe technologie: kijk je weg of omarm je innovatie? EY biedt praktische handvatten.
Lees verder>
 
 
De portefeuille van…
Sigrid Baas over haar nieuwe toezichtfunctie bij Greenpeace: strategie en fondsenwerving bewaken.
Lees verder>
 
 
Boekbespreking
Het geheim van een goede voorzitter
Lees verder>
 
 
Agenda
16 maart
Dag van het Commissariaat
Lees verder>
17 maart en 21 april
Masterclasses Commissariaat & Toezicht
Lees verder>
5 en 6 april
Leergang Board Potentials
Lees verder>
 
 
Mutaties
Ex-Imtech-ceo Gerard van de Aast voorgedragen als commissaris bij Philips Lighting.
Lees verder>
 
 
Voorkom crisis, kom uit de comfort zone
Crisismanagement
De meeste crises bij bedrijven worden veroorzaakt door dynamiek in de boardroom, bleek tijdens het congres Functioneren van RvC’s onder druk ter gelegenheid van het derde lustrum van Nationaal Register. De belangrijkste les voor commissarissen: repareer het dak als de zon schijnt.  
Lees verder>
 
 
Impact nieuwe Corporate Governance Code onderschat
Analyse
Bestuurders moeten de gevolgen van de nieuwe Corporate Governance Code niet onderschatten. Het fundament waarop de nieuwe code is gebaseerd, is wezenlijk anders dan de oude code. ‘Er verandert meer dan je op het eerste gezicht zou denken’, zegt John Hijmans, Partner Risk Advisory Services bij BDO.
Lees verder>
 
 
Samen bouwen aan cultuur van vertrouwen
Medezeggenschap
Bestuurders, commissarissen en ondernemingsraad hebben een gemeenschappelijk belang: waardecreatie op de lange termijn. Dat vraagt om meer en betere samenwerking binnen de ‘gouden driehoek’, zo bleek tijdens het congres van de Alliantie Medezeggenschap en Governance. 
Lees verder>
 
 
Toepassing en monitoring nieuwe code niet eenvoudig
Wet- en regelgeving
Welke nieuwe bepalingen bevat de Nederlandse wet over de bekendmaking van niet-financiële informatie, diversiteitsbeleid, de betrokkenheid van de accountant bij het bestuursverslag en de Corporate Governance Code? PwC maakte een handzaam overzicht.
Lees verder>
 
 
‘Het moet schuren’
Boardroomdynamiek
Wanneer onthouden toezichthouders hun goedkeuring aan bestuursbesluiten? Niet als machtsspel, of gebrek aan vertrouwen, maar om een beter resultaat te realiseren, blijkt uit een inventariserend onderzoek van C3 adviseurs en managers, Nationaal Register en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). C3-partner Hans Hoek: ‘Toezichthouders zítten dus niet te slapen.’  
Lees verder>
 
 
Commissarissen moeten discussie aangaan over perverse prikkels
Remuneratie
Een nieuwe wet wil commissarissen een discretionaire bevoegdheid geven om in te grijpen in bestuurdersbonussen bij overnames. Critici zijn bang dat commissarissen geen rechte rug hebben. Onterecht, aldus Manuel Lokin en Constant van Tuyll. Moderne commissarissen nemen beloningsbeleid wel degelijk serieus en anders is een motiveringsplicht een mooie stok achter de deur.
Lees verder>
 
 
‘Skilled staff’: hoeder van het belang van de onderneming
Gastcolumn
Frank van den Heuvel, toezichthouder en senior advisor public affairs, pleit voor een ‘skilled staff’ en ‘balans op het middenveld.’ Maar hij waarschuwt dat dit geen ‘hofhouding’ mag zijn.
Lees verder>
 
 
 
 
   
 
 
  Nationaal Register
Jan van Nassaustraat 93
2596 BR Den Haag
T 070 324 30 91
info@nationaalregister.nl
www.nationaalregister.nl
Volg ons