Copy
Moestuinen in Midebdo
Verrijken voedingspatronen 
en versterken de positie van vrouwen
View this email in your browser
Moestuinen voor vrouwen in Midebdo
Voedsel in Midebdo
De mannen verbouwen het: Mais en Igname (Igname is een knolgewas) – één oogst per jaar en als die mislukt dan is er een half jaar (of langer) honger…  
Het is eenzijdig voedsel ook!
 
 

Links: Mais-akker in Midebdo. Rechts: Igname (hier vaak Yam genoemd)

Groenten worden elders in het land wel verbouwd maar die moeten dan worden gekocht op de markt – en daarvoor is vaak geen geld.
We zijn begonnen om de vrouwen van Midebdo te helpen om moestuinen te aan te leggen; dat zorgt voor een rijker voedingspatroon en…  de positie van de vrouwen wordt versterkt!
 
Water
Water is het grote probleem natuurlijk; de mensen van Midebdo hebben ons uitgelegd dat het niet verstandig is om het water van de pompen (drinkwater!) te gebruiken: voor gewoon drinkwater is het toch al vaak dringen; dat zou onvermijdelijk tot ruzie leiden.
Ze hebben Stichting Faso gevraagd om de aanleg van ‘grote diameter putten’ mogelijk te maken.

Hoe
We hebben, zoals u van ons kent, de organisatie helemaal in handen van de mensen van Midebdo gelaten. Er is, in twee verschillende dorpjes, een groep gevormd van 7 / 8  vrouwen; een ‘landbouwtechnicus” heeft een begroting gemaakt, hij stuurt het project aan en begeleidt de vrouwen. Het ‘gemeentehuis’ is eindverantwoordelijk. Het ‘Comité de Controle’ houdt namens ons toezicht op het project; voor de aanleg van de putten werd door hen een opzichter benoemd (die door ons wordt betaald).

Voortgang
Het project is formeel op 1 december 2016 begonnen en het loopt voorspoedig: de 2 groepen vrouwen hebben hun eerste ‘voorlichting gehad’, de locaties voor de putten zijn bepaald en één put is al bijna klaar!
 
De put wordt met de hand gegraven…

Kerk in Actie
We doen dit project samen met Kerk in Actie: zij hebben het project beoordeeld en goedgekeurd; van het totaal geplande budget van € 7.500 draagt KiA € 3.750 bij.
Daar zijn we bijzonder blij mee!

Onze acties:

Moestuinen

We willen heel graag in de komende maanden nog een bedrag van € 1.250 voor dit doel werven (dat is nu al wel betaald uit de niet-geoormerkte donaties maar die kunnen we dan weer inzetten voor andere doelen!)

Landbouw met minder water

Een jongeman uit de hoofdstad (het gaat om één van onze helpers) heeft een idee bedacht om met veel minder watergebruik groenten te verbouwen; hij wil een stukje land kopen om dit te realiseren. We hebben het idee voorgelegd aan de Universiteit van Wageningen – die acht het idee heel levensvatbaar!
We zoeken een bedrag van € 225Generator voor school

We hebben aan het ‘Lycée’ van Midebdo 48 (oude) Dell laptops (en meer!)  kunnen geven (een prachtig project! daarover volgende nieuwsbrief); om die op te laden wordt op termijn gedacht aan zonnepanelen maar die zijn kostbaar; we hebben voor dit moment hen een generator laten aanschaffen. Dit zorg voor een ongelooflijke verbetering van hun onderwijs!
De generator kostte € 370
Wilt u bij één van deze onderdelen helpen?
Maak uw bijdrage over op bankrekening  NL53 INGB 0005 8077 17 onder vermelding van “Moestuinen” of “Landbouw met minder water” of “Generator Middelbare school”
DANKUWEL!
http://faso.nl
Copyright © 2017 Stichting Faso, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp