Copy
ערכת הישרדות אירגוית - מידעון חודשי
שלום ידידי וידידותיי,
 
הפעם אני מבקש לעשות להם הכרות עם הנכסים הכי חשובים שיש לארגונים במאה ה- 21: נכסי הידע
אני מקווה שכשתסיימו לקרוא מידעון זה, תסכימו גם אתם עם קביעה זאת.

קריאה מועילה ולהשתמע

דני
 

מה הם נכסי הידע של הארגון?

לא אלאה אתכם בהגדרות מסובכות ומורכבות. אומר רק זאת: נכסי ידע הם נכסים לא מוחשיים. אי אפשר לאחסן אותם במחסן, או לסגור אותם בכספת. גם אי אפשר למשש אותם, להסתכל עליהם, או להריח אותם.
בתמונה מספר 1 אפשר לראות דוגמאות לנכסים מוחשיים (באדום), ונכסי ידע (בירוק):


 

מה שווים של נכסי הידע?

קיימת שיטה פשוטה לחשב את נכסי הידע של חברות. השיטה מתבססת על שני נתונים:
  1. ערך הנכסים המוחשיים, כפי שהם מופיעים במאזני החברה.
  2. ערך השוק של החברה. כלומר, ערך המניות של החברה.
השיטה מתבססת על ההנחה, המאוד הגיונית וברורה, שערך השוק של חברה משקף את סך נכסי החברה, נכסים מוחשיים ונכסי ידע. לכן ערך נכסי הידע הוא ההפרש בין ערך השוק של חברה, לבין ערך הנכסים המוחשיים שלה.
בגרף מספר 2 ניתן לראות תוצאות מחקר שנערך על 500 החברות הציבוריות בארה"ב:


 
אנו רואים שבשנת 1975 היוו נכסי הידע 17% (בממוצע) מערך השוק של חברות, ואילו בשנת 2005 היגיע ערכם של נכסי הידע ל- 80% (בממוצע) מערך השוק של חברות.
 
בגרף מספר 3 אנחנו רואים 5 דוגמאות של מותגים ידועים:

 

למה צריך לנהל את נכסי הידע?

למי שהגיע עד כאן, ועדיין שואל בשאלה, אענה בשאלה משלי:
האם שמעתם על מנהל ארגון ששואל מדוע עליו לנהל את המלאי, או את הכספים של ארגונו?
אז איך אפשר לשאול את השאלה הזאת לגבי נכסים שמהווים 80% מערכו של ארגון?
ארגון שלא מנהל את נכסי הידע שלו, הוא ארגון שלא מודע למלוא יכולותיו.
ארגון שלא מנהל את נכסי הידע שלו, הוא ארגון שעלול לקבל החלטות שגויות.
ארגון שלא מנהל את נכסי הידע שלו, הוא ארגון שפוגע ביכולתו להשיג יתרון תחרותי ארוך טווח.
 

איך מנהלים נכסי ידע?

לניהול נכסי הידע שתי מטרות מרכזיות:
  1. לדעת לבחור בהשקעות הנכונות. להשקיע במשהו עם החזר נמוך, זה לזרוק כסף לפח. לא להשקיע במשהו עם החזר גבוה, זה להשאיר כסף על הרצפה.
  2. לנצל נכון את נכסי הידע, ולמנף אותם לטובת מטרות הארגון
על מנת להשיג מטרות אלו אנחנו צריכים בראש ובראשונה לזהות את נכסי הידע, ולהעריך את שווים.
על כך בחודש הבא.
להתראות בחודש הבא...

לארכיון המידעונים
כל הזכויות שמורות לדן נועם 2014 ©
הכתובת שלנו
דן נועם - ערכת הישרדות ארגונית
Zugan 18, Lehavim, Israel
Lehavim 85338
Israel

Add us to your address book