header Bosgroepen NIEUWS

April 2016 - Bosgroep Zuid Nederland

boomfeestdagGeslaagde Nationale Boomfeestdag 2016

Gemeente Peel en Maas en Bosgroep Zuid Nederland hebben in Meijel samen met 75 leerlingen van groep 7 van basisschool Den Doelhof circa 850 bomen geplant op twee locaties in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Een mooi resultaat! We willen via deze weg nogmaals de leerlingen en hun leerkrachten bedanken voor hun inzet en energie.

Lees meer

Naar boven

vacatureWij hebben een vacature voor een projectmedewerker

Bosgroep Zuid Nederland heeft binnen het team West-Brabant en Zeeland een vacature voor de functie van: Ervaren projectmedewerker.
De projectmedewerker levert bijdragen aan projecten: van planvorming tot en met uitvoering en oplevering. Denk hierbij o.a. aan natuurherstel projecten, inrichting van nieuwe natuur en regulier beheer van bos- en natuurterreinen.

Lees meer

Naar boven

mergelstijlwandenBosgroep maakt mergelsteilwanden weer veilig

Op drie locaties midden in Valkenburg aan de Geul voert de Bosgroep grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan mergelsteilwanden. Dit is nodig om de wanden weer veilig en beleefbaar te maken voor bewoners en bezoekers van de mergelstad. Meteen worden in het Polferbos op de Cauberg dunnings- en omvormingswerkzaamheden uitgevoerd.

Lees meer

Naar boven

social returnNetwerkdag Social Return on Investment

Social Return tot een succes maken? Combineer vakinhoudelijke kennis met persoonlijke begeleiding, maatwerk en goede communicatie. Dat was de kernboodschap van de netwerkdag ‘Social Return on Investment’, die Bosgroep Zuid Nederland op 14 april speciaal voor gemeentelijke leden organiseerde.

Lees meer

Naar boven

SNLPositieve beoordeling SNL-aanpak Bosgroepen

De Bosgroepen zijn door Stichting Certificering SNL positief beoordeeld voor hun aanpak van SNL-subsidieaanvragen en voor de kwaliteit van het bijbehorende beheer. Dat is een enorm compliment voor het werk van de Bosgroepen én de 700 leden die meedoen in de verzamelaanvraag voor subsidie natuur- en landschapsbeheer (SNL).

Lees meer

Naar boven

Unie 25De Unie van Bosgroepen viert feest. Viert u met ons mee?

In 2016 bestaat de Unie van Bosgroepen 25 jaar. En dat vieren we! Samen met de drie Bosgroepen organiseren we door het jaar heen een aantal jubileumbijeenkomsten. Ook werken we mee aan een themanummer van De Levende Natuur. U leest er meer over op onze speciale jubileumpagina. Wij hopen u ergens in het land te ontmoeten op één van onze jubileumactiviteiten!

De eerste bijeenkomst is op donderdag 23 juni op Landgoed Vilsteren.

Naar boven

OostvoorneSNL-monitoring door de Bosgroepen

De Bosgroepen voeren SNL-monitoring uit voor de leden die de SNL bij de Bosgroep hebben ondergebracht. Het monitoren van de terreinen onder de SNL is een onderdeel van de subsidieregeling. De SNL-monitoring heeft als doel om de effecten van beheer op de aanwezige natuurwaarden in kaart te brengen.

Lees meer

Naar boven

Logo BeheerdersdagBeheerdersdag: 30 september op Heerlijkheid Marienwaerdt

De voorbereidingen voor de Beheerdersdag 2016 op 30 september zijn alweer in volle gang. Noteer alvast de datum in uw agenda. Dit jaar heten de Bosgroepen en VBNE alle beheerders welkom op Heerlijkheid Mariënwaerdt. Vanaf juni kunt u zich aanmelden via www.beheerdersdag.nl. Houd de website in de gaten of volg de Beheerdersdag op Twitter via #Beheerdersdag. Uiteraard wordt u ook nader geïnformeerd via deze nieuwsbrief.

Naar boven

AgendaAgenda

  • donderdag 16 juni: ALV Bosgroep Zuid Nederland
  • donderdag 23 juni: Jubileumbijeenkomst Landgoed Vilsteren (lees meer)
  • woensdag 29 juni: Veldwerkplaats Essentaksterfte (lees meer)
  • donderdag 7 juli: Jubileumbijeenkomst Midden Nederland (lees meer)
  • vrijdag 30 september: Beheerdersdag 2016 (lees meer)
  • donderdag 6 oktober: Jubileumbijeenkomst Natuurpoort 'De Volksabdij' (lees meer)
  • zondag 9 oktober: Jubileumbijeenkomst & Landgoederendag Landgoed Lauswolt (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen