header Bosgroepen NIEUWS

Februari 2016 - Bosgroep Zuid Nederland

PlantdagVrijwilligers zetten rond Meijel 4000 planten in de grond

Op zaterdag 30 januari 2016 hebben meer dan dertig vrijwilligers ruim 4000 stuks bosplantsoen en struikvormers aangeplant in de bossen rond Meijel. De plantdag was georganiseerd door de gemeente Peel en Maas en Bosgroep Zuid Nederland, in samenwerking met Motorcrossclub Meijel, de bewonersgroep Stille Wille en Groenplatform Peelgebied.

Lees meer

Naar boven

SteenmeelSteenmeelexperimenten in de Brabantse Bossen

De Bosgroepen zijn in opdracht van de provincie Noord-Brabant begonnen met het testen van steenmeel op de arme, verzuurde bodems van enkele Noord-Brabantse bossen. Steenmeel moet de bodemkwaliteit en daarmee het bodemleven en de biodiversiteit in deze bossen verhogen.

Lees meer

Naar boven

SNLSNL en gecertificeerd: Bij de Bosgroep zit u goed!

Per 1 januari 2017 gelden er andere regels voor SNL-aanvragen. Alle aanvragen die eind van dit jaar aflopen en per 1-1-2017 opnieuw ingaan, moeten verplicht gecertificeerd zijn. Vraagt u via de Bosgroepen subsidie aan, dan verandert er niets. De Bosgroepen zijn namelijk SNL-gecertifieerd.

Lees meer

Naar boven

DunningspadenPermanente dunningspaden ter beperking van bodemverdichting

Het machinaal oogsten en uitrijden van hout met zwaar materieel is al geruime tijd gemeengoed binnen het Nederlandse bosbeheer. Het berijden van de bodem met een houtoogstmachine of volgeladen uitrijcombinatie leidt echter in veel gevallen tot bodemverdichting. Een maatregel die regelmatig wordt toegepast om overmatige schade te voorkomen is het werken met permanente dunningspaden.

Lees meer

Naar boven

Unie 25Unie van Bosgroepen viert 25-jarig jubileum

Dit jaar bestaat de Unie van Bosgroepen 25 jaar. Dat gaan we vieren, hopelijk samen met veel leden van de Bosgroepen en veel contacten uit ons brede netwerk. Verspreid door het land worden er daarom zes jubileumbijeenkomsten georganiseerd. Een steeds variërende groep sprekers zal tijdens deze bijeenkomsten ingaan op actuele, regionale thema’s.

Lees meer

Naar boven

RondhoutveilingWeer veel kwaliteitshout op 20ste Rondhoutveiling

Wie op zoek is naar bijzonder kwaliteitshout, kan de Nederlandse Rondhoutveiling niet missen. De Bosgroepen organiseren de veiling op zaterdag 27 februari 2016 voor de 20ste keer. Ook deze keer brengen de Bosgroepen weer mooi hout naar de veiling.

Lees meer

Naar boven
Beheertypenkaart

Controleer de provinciale beheertypenkaart

Het is belangrijk om de beheertypenkaart in het Natuurbeheerplan van uw provincie te controleren. Zeker als de SNL-beheersubsidie van uw terrein(en) eind dit jaar afloopt.

Lees meer

Naar boven

ZumpeHendrik de Beaufort bij vertrek benoemd tot erevoorzitter

Hendrik de Beaufort heeft per 1 januari 2016 zijn taak als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen overgedragen aan Jan-Jaap de Graeff. Op 24 februari werd op feestelijke wijze stilgestaan bij zijn afscheid en bij wat hij voor de Unie van Bosgroepen heeft betekend. Tijdens deze bijeenkomst is hij door de Raad van Toezicht benoemd tot erevoorzitter.

Lees meer

Naar boven

AgendaAgenda

  • zaterdag 27 februari: Nederlandse Rondhoutveiling (lees meer)
  • donderdag 14 april: Netwerkbijeenkomst Social Return voor gemeentes
  • donderdag 16 juni: 33e ALV Bosgroep Zuid Nederland, Brabant
  • donderdag 6 oktober: Regiobijeenkomst Brabant
  • donderdag 8 december: 34e ALV Bosgroep Zuid Nederland, Limburg

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen