Copy
 
header Bosgroepen NIEUWS

Juni 2015 - Bosgroep Midden Nederland

Bosgroep actief in boomveiligheidscontrole

De Bosgroep gaat een uitvoerige boomveiligheidscontrole doen voor de GZH (Groenservice Zuid-Holland). Het gaat om alle beplantingen langs wegen, paden en parkeerplaatsen. Eerder inventariseerde de Bosgroep voor deze recreatieve koepelorganisatie in Zuid-Holland al alle bosopstanden.

Lees meer

Naar boven

Themabijeenkomst bosverjonging en ledenvergadering op Schovenhorst

Op woensdag17 juni vond de Algemene Ledenvergadering plaats op Landgoed Schovenhorst bij Putten. In de middag vond een themabijeenkomst plaats, waarbij Mart-Jan Schelhaas van Alterra gegevens en trends presenteerde uit de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (NBI6).

Lees meer

Naar boven

Nieuws over de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

Voor ruim 700 leden verzorgen de Bosgroepen de aanvraag van SNL-subsidie. De betalingen over 2014 hebben inmiddels plaatsgevonden. En er is meer nieuws.

Lees meer

Naar boven

In 2014 meer hout verkocht

In 2014 heeft Bosgroep Midden Nederland ca. 51.700 kubieke meter hout verkocht voor de leden. Dit is ruim 15.000 m³ meer dan het jaar daarvoor.

Lees meer

Naar boven

Cultuur en ecologie gecombineerd in Ede

In de gemeente Ede zijn herstelmaatregelen gepland voor het vergroten van de zichtbaarheid van de cultuurhistorisch waardevolle ‘celtic fields’ die op de heide liggen. De heide heeft tegelijkertijd een belangrijke ecologische waarde. De afdeling Erfgoedbeheer heeft de Bosgroep gevraagd om ecologische advisering voor de planvorming, zodat cultuurhistorie en ecologie beide tot hun recht komen bij de herstelmaatregelen.

Naar boven

Bestrijding van invasieve soorten in de duinen

De Bosgroep heeft bij Natuurmonumenten en het PWN (drinkwaterbedrijf van Noord-Holland) een adviserende en coördinerende rol bij de bestrijding van invasieve soorten als Amerikaanse vogelkers, Mahonia en Cotoneaster. Deze taak wordt nu uitgebreid.
 
Lees meer

Naar boven

Meerjarig plan voor beheer open ruimten
De Hoge Veluwe

De Bosgroepen hebben voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe een meerjarig beheerplan opgesteld. In dit plan staat beschreven welke maatregelen in het Het Nationale Park de Hoge Veluwe de komende 6 jaar (2015 – 2020) gewenst zijn om de open ruimten ecologisch optimaal te ontwikkelen. Op dit moment werken we hard aan concrete werkplannen per jaar en maken we een begin met verbindingen tussen heidegebieden.

Lees meer

Naar boven

Bosgroepen en Stichting Bargerveen bundelen expertise

De Bosgroepen en Stichting Bargerveen werken al enkele jaren samen aan projecten. In expertise vullen we elkaar goed aan. Daarom zijn wij per 1 januari een officieel samenwerkingsverband aangegaan.

Lees meer

Naar boven

De Bosgroepen zijn coöperaties:
informeren over actuele ziekten en plagen – bacterievuur

De Bosgroepen zijn allemaal coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We besteden dit jaar in een serie berichten aandacht aan de verschillende coöperatieve taken van de Bosgroepen.
Deze keer: informeren over actuele ziekten en plagen, zoals over de wellicht minder bekende ziekte bacterievuur.

Lees meer

Naar boven

Meld u aan voor de Beheerdersdag

Wilt u de Beheerdersdag dit jaar zeker niet missen? Meld u dan vandaag nog aan!

Deelname kost dit jaar € 26,00. Hiervoor krijgt u een compleet verzorgde dag, inclusief koffie/thee, lunch en een drankje aan het eind. De dag vindt plaats op Radio Kootwijk. Het programma wordt in juli bekend gemaakt.

Op www.beheerdersdag.nl/aanmelden kunt u vanaf vandaag uw toegangsbewijs aanschaffen. Wees er op tijd bij, want vol is vol!

Naar boven

Vacatures bij Bosgroep Zuid Nederland

Bij Bosgroep Zuid Nederland zijn op dit moment vier vacatures. Wij zijn op zoek naar twee projectmedewerkers, een projectleider en een senior-projectleider.

Lees meer

Naar boven

Agenda

  • vrijdag 18 september: Veldwerkplaats Herstel en beheer van ijzerrijke venen (lees meer)
  • dinsdag 22 september: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Noord (lees meer)
  • vrijdag 25 september: Beheerdersdag (lees meer)
  • woensdag 30 september: Veldwerkplaats De Hagmolenbeek: beekherstel in combinatie met landbouw (lees meer)
  • zaterdag 7 november: Natuurwerkdag (lees meer)
  • woensdag 25 november: ALV Bosgroep Midden Nederland

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen