Copy
 
header Bosgroepen NIEUWS

Juni 2015 - Bosgroep Noord-Oost Nederland

Omvorming van tijdelijk bos naar landbouwgrond

Dit voorjaar is er onder begeleiding van de Bosgroep bijna 80 hectare tijdelijk bos weer naar landbouwgrond omgevormd. Zo'n omvorming gaat niet zomaar, maar vraagt om goede planning van de werkzaamheden. Er is in totaal ruim 15.000 kubieke meter rondhout vrijgekomen en vermarkt.

Lees meer

Naar boven

Workshop voor gemeenten met bos

Komend najaar organiseert de Bosgroep een workshop voor beheerders van gemeentebossen. De workshop wordt mede mogelijk gemaakt door een toegezegde bijdrage uit het ‘Fonds kennisdelen’ van de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE).

Lees meer

Naar boven

Algemene Ledenvergadering 10 juni 2015

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 10 juni 2015 op Landgoed Vilsteren is de Jaarrekening 2014 vastgesteld met een positief resultaat van €36.749 (begroot was €8.000), en met complimenten aan de werkorganisatie voor de enorme inspanning die daarvoor is geleverd. Hiermee is de Bosgroep na vier achtereenvolgende jaren met verlies weer terug in de zwarte cijfers. Ook het inhoudelijke jaarverslag werd aangenomen met complimenten voor de goede inkijk in de vele activiteiten van de Bosgroep.

Lees meer

Naar boven

Themabijeenkomst bosverjonging

Aansluitend op de Algemene Leden Vergadering was er een themabijeenkomst ‘bosverjonging’: over boomsoortenkeuze en cijfermatige benadering van verjonging.

Lees meer

Naar boven

Nieuws over de Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer

Voor ruim 700 leden verzorgen de Bosgroepen de aanvraag van SNL-subsidie. De betalingen over 2014 hebben inmiddels plaatsgevonden. En er is meer nieuws.

Lees meer

Naar boven

Meerjarig plan voor beheer open ruimten
De Hoge Veluwe

De Bosgroepen hebben voor Het Nationale Park De Hoge Veluwe een meerjarig beheerplan opgesteld. In dit plan staat beschreven welke maatregelen in het Het Nationale Park de Hoge Veluwe de komende 6 jaar (2015 – 2020) gewenst zijn om de open ruimten ecologisch optimaal te ontwikkelen. Op dit moment werken we hard aan concrete werkplannen per jaar en maken we een begin met verbindingen tussen heidegebieden.

Lees meer

Naar boven

De Bosgroepen zijn coöperaties:
informeren over actuele ziekten en plagen – bacterievuur

De Bosgroepen zijn allemaal coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We besteden dit jaar in een serie berichten aandacht aan de verschillende coöperatieve taken van de Bosgroepen.
Deze keer: informeren over actuele ziekten en plagen, zoals over de wellicht minder bekende ziekte bacterievuur.

Lees meer

Naar boven

Bosgroepen en Stichting Bargerveen bundelen expertise

De Bosgroepen en Stichting Bargerveen werken al enkele jaren samen aan projecten. In expertise vullen we elkaar goed aan. Daarom zijn wij per 1 januari een officieel samenwerkingsverband aangegaan.

Lees meer

Naar boven

Meld u aan voor de Beheerdersdag

Wilt u de Beheerdersdag dit jaar zeker niet missen? Meld u dan vandaag nog aan!

Deelname kost dit jaar € 26,00. Hiervoor krijgt u een compleet verzorgde dag, inclusief koffie/thee, lunch en een drankje aan het eind. De dag vindt plaats op Radio Kootwijk. Het programma wordt in juli bekend gemaakt.

Op www.beheerdersdag.nl/aanmelden kunt u vanaf vandaag uw toegangsbewijs aanschaffen. Wees er op tijd bij, want vol is vol!

Naar boven

Vacatures bij Bosgroep Zuid Nederland

Bij Bosgroep Zuid Nederland zijn op dit moment vier vacatures. Wij zijn op zoek naar twee projectmedewerkers, een projectleider en een senior-projectleider.

Lees meer

Naar boven

Agenda

  • 18 september: Veldwerkplaats Herstel en beheer van ijzerrijke venen (lees meer)
  • dinsdag 22 september: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Noord (lees meer)
  • vrijdag 25 september: Beheerdersdag (lees meer)
  • woensdag 30 september: Veldwerkplaats De Hagmolenbeek: beekherstel in combinatie met landbouw (lees meer)
  • zaterdag 7 november: Natuurwerkdag (lees meer)
  • woensdag 11 november: ALV Bosgroep Noord-Oost Nederland

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen