Copy
 
header Bosgroepen NIEUWS

Februari 2017 - Bosgroep Midden Nederland

fsc-houtPositieve geluiden over verkopen hout met FSC-keurmerk

De Bosgroepen zetten een deel van het geproduceerde hout in sortimenten rechtstreeks af aan de grote houtverwerkers. In 2016 viel voor het eerst op dat de verwerkers in bepaalde periodes alleen of overwegend gecertificeerd hout afnemen.

Lees meer

Naar boven

pluggenNog voldoende voorraad pluggen reuzenlevensboom

De Bosgroep reserveert ieder jaar plugplantsoen voor haar leden. Er is nog een voorraad reuzenlevensboom (Thuja plicata) beschikbaar. Ook inlandse eik en fijnspar hebben we nog op voorraad.

Lees meer

Naar boven

Bewoners creëren natuur

De gemeente Gooise Meren wil natuurontwikkeling combineren met wonen en zet bewoners zelf aan de tekentafel. Doel: meer betrokkenheid en draagvlak. De Bosgroep leidt het ‘co-creatie-proces’ in goede banen.

Lees meer

Naar boven

ZumpeGrondverzet de Zumpe van start

In Doetinchem werkt de Bosgroep aan de (her)inrichting van natuurgebied de Zumpe. De kop is eraf: deze winter werd 20.000 kuub grond afgegraven.

Lees meer

Naar boven

voedselbosVoedselbos als nieuwe vorm van inkomsten?

Het concept ‘voedselbos’ is de laatste jaren in opkomst. Bosbouw wordt gecombineerd met landbouw in een duurzaam ecosysteem. Ecologie en economie gaan daarbij hand in hand. Wereldwijd, maar ook in Nederland, zijn er veelbelovende voorbeelden. Voor bos- en natuureigenaren kan dit een nieuwe bron van inkomsten gaan vormen.

Lees meer

Naar boven

Uit de praktijk: de prijs van hout

Hoeveel is uw hout waard? Op de reguliere houtmarkt krijgt u €80 of misschien €120 euro voor een kuub. Maar kwaliteitshout kan meer opleveren. Op onze jaarlijkse Rondhoutveiling wordt dat kwaliteitshout per opbod verkocht. Zomereik was dit jaar goed voor gemiddeld ruim €280 per kuub. Het record ging naar een Amerikaanse eik: €950 per m3 was hij waard!

Lees meer

Naar boven

RoodborstAgenda

  • donderdag 6 april: Veldwerkplaats Vochtige Bossen (lees meer)
  • donderdag 1 juni: ALV Bosgroep Midden Nederland
  • donderdag 22 juni: ALV Bosgroep Zuid Nederland

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Theo Keizers (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Lotty Nijhuis (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen