header Bosgroepen NIEUWS

December 2015 - Bosgroep Zuid Nederland

Kirsti ZwaardKirsti Zwaard maakt overstap naar Noordoost-Brabant

Kirsti Zwaard krijgt binnen de Bosgroep een nieuwe functie. Na vier jaar werk voor de Kempen stapt ze per januari naar de regio Noordoost–Brabant over.

Lees meer

Naar boven

MVO Horst aan de MaasNatuurbeheer als kans voor mensen zonder baan

Als professional kun je prima anderen betrekken bij natuurbeheer. In de nieuwe beheerovereenkomst tussen de gemeente Horst aan de Maas en de Bosgroep heeft dit ‘maatschappelijk verantwoord beheren’ een prominente plek gekregen. Vrijwilligers worden op een vernieuwende, verregaande manier ingezet bij het beheer. Daarnaast is een pilotproject opgenomen dat de kansen voor mensen zonder werk vergroot.

Lees meer

Naar boven
Afgebroken tak Praktijkadvies Boomveiligheid

Nieuw praktijkadvies biedt duidelijkheid over boomveiligheid

Controle van boomveiligheid in grote gebieden is praktisch en financieel bijna niet haalbaar. En misschien ook helemaal niet nodig. Wat zijn als bos- of natuurbeheerder precies je rechten en plichten? Om antwoord te geven op die vraag, heeft een werkgroep onder de vlag van de VBNE een praktijkadvies boomveiligheid opgesteld. Uitgangspunt: regulier beheer zorgt voor voldoende veiligheid.

Lees meer

Naar boven

PlugplantsoenEr is weer plugplantsoen beschikbaar

Heeft u nog plantsoen nodig? En overweegt u plugplantsoen? De Bosgroep heeft voor het seizoen 2015-2016 pluggen van de meest gangbare soorten voor u beschikbaar.

Lees meer

Naar boven

DommeldalDetailontwatering van het Dommeldal in beeld

De Bosgroepen zijn voor Natuurmonumenten aan het werk in het Dommeldal. Om het hydrologisch herstel te optimaliseren, wordt met veldwerk eerst de detailontwatering van het gebied in kaart gebracht. Op basis daarvan volgt een advies over concreet hydrologisch herstel op de korte termijn.

Lees meer

Naar boven

WinterAgenda

  • donderdag 17 december: Bosatelier ‘Het bosbeheer van morgen’ (lees meer)
  • donderdag 18 februari: Symposium ‘Beheren met monitoringgegevens’ (lees meer)
  • woensdag 24 februari: Veldwerkplaats Hydrologie van het hoogveenlandschap (lees meer)
  • zaterdag 27 februari: Nederlandse Rondhoutveiling (lees meer)
  • donderdag 16 juni: ALV Bosgroep Zuid Nederland

Naar boven

Wij wensen u prettige feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!


Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen