header Bosgroepen NIEUWS

Oktober 2014 - Bosgroep Zuid Nederland

logo bosgroepen

Reizende expositie 1BOOM van start

Wat kun je allemaal maken uit één mooie, grote boom? Dat is de insteek van het project 1BOOM. In dit project zijn meer dan 70 vormgevers, kunstenaars en ambachtslieden die met hout werken aan de slag gegaan met één boom, een inlandse eik van Landgoed Middachten. Van voet tot kruin is de eik verdeeld. Ze gingen zagen, schaven, schuren, borstelen, buigen, branden en lijmen. De resultaten van al dit werk zij nu te zien tijdens de rondreizende 1BOOM-tentoonstelling. Ook is er een prachtig 1BOOM-boek uitgebracht. Lees meer


Naar boven

Bosgroep valt in de prijzen voor internationale samenwerking

Bosgroep Zuid Nederland heeft de afgelopen jaren deelgenomen aan een internationaal project voor de ontwikkeling en realisatie van Ecoduct Kempengrens. Dit ecoduct is het eerste internationale ecoduct ter wereld en ligt nagenoeg op de grens van Nederland en België. De Bosgroep heeft de belangen van haar leden, aanliggende gemeenten, behartigd en is gezamenlijk met diverse Belgische partners tot de realisatie van het ecoduct. Momenteel staan we aan de vooravond van de opening van het ecoduct dat op 19 november a.s. zal plaatsvinden. Dit is echter niet het enige feestelijke moment; het project is namelijk in de prijzen gevallen op een Europees congres in het Zweedse Malmö over ontsnipperingsmaatregelen, in de categorie ‘Samenwerken’. Lees meer

Naar boven

Waterlandgoedvisie voor Singraven

Samen met Stichting Edwina van Heek en het waterschap Vechtstromen hebben de Bosgroepen een waterlandgoedvisie opgesteld voor het bijzondere, sterk met water verbonden landgoed Singraven in Twente. Deze visie geeft helderheid over waar welke functie een plek krijgt op het landgoed en welke waterhuishouding daar bij hoort. De visie vormt daarmee de basis voor een duurzame ontwikkeling van het waterlandgoed Singraven. Lees meer

Naar boven

Beheerdersdag weer een succes

Beheerders van bos, natuur en landschap kwamen vrijdag 26 september massaal naar de jaarlijkse Beheerdersdag. Na een ludieke opening met drie sprekende bomen, konden bezoekers kiezen uit een ruim aanbod aan activiteiten. Voor het eerst waren er ook demonstraties met dieren. Zo was er een schaapsherder met zijn kudde aanwezig en werd er aan prunusbestrijding gedaan met trekpaarden. Maar er was ook aandacht voor participatie, gedragscodes, de PAS, natuurcriminaliteit, venherstel en nog veel meer. Deze Beheerdersdag toont eens te meer het belang van kennisuitwisseling binnen de sector aan. Lees hier een terugblik

Naar boven

Bosbeheer: meten is weten

Dit voorjaar heeft Bosgroep Noord-Oost Nederland een inventarisatie uitgevoerd in twee polderbossen van Natuurmonumenten: het Voorsterbos en het Harderbos. Ook in Boschoord, een terrein van de Maatschappij van Weldadigheid, is zo'n inventarisatie uitgevoerd. Daarbij wordt onder andere de houtvoorraad onder de loep genomen. De inventarisatie maakt vooral ruimtelijke verschillen binnen het terrein duidelijk. Met die informatie kan een beheerder duidelijke keuzes maken en kan er meer gestuurd worden op een verantwoorde houtoogst en op behoud van kwaliteit in de bosopstanden. Steeds meer leden van de Bosgroepen worden op deze manier ondersteund bij het maken van keuzes in hun bosbeheer. Lees meer

Naar boven

Oproep: breng uw hout naar de veiling

Op 28 februari 2015 wordt in Velp voor de 19e keer de Nederlandse Rondhoutveiling georganiseerd. Een unieke gelegenheid voor aanbieders van hout om een goede prijs te krijgen voor die ene bijzondere boom in een bosopstand of gemeenteplantsoen. Heeft u als eigenaar of beheerder van bos en plantsoen hout dat mogelijk interessant kan zijn voor de veiling, dan kunt u contact opnemen met de organisatie van de Rondhoutveiling. De houtspecialisten van de Bosgroepen zullen het hout beoordelen op kwaliteit en daarmee bepalen of het geschikt is voor de veiling. Om het hout tijdig op de veiling te krijgen, is het van belang dat u zich voor het einde van 2014 meldt bij de organisatie. U leest meer over de veiling op onze website. Daar staat ook informatie voor kopers. Lees meer

Naar boven

Agenda

  • donderdag 11 december: Algemene Ledenvergadering Bosgroep Zuid Nederland
  • zaterdag 28 februari 2015: 19e Nederlandse Rondhoutveiling (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen