header Bosgroepen NIEUWS

Juni 2014 - Zuid Nederland

logo bosgroepen
Beste lezer,

Bij deze alweer de laatste nieuwsbrief van Bosgroep Zuid Nederland voor deze zomer. Dit is tevens mijn laatste nieuwsbrief, want per 1 juli stop ik bij de Bosgroep. Mijn taken, waaronder SNL coördinator en het schrijven van deze nieuwsbrief, zullen overgenomen worden door mijn collega’s.
Met vriendelijke groet en veel leesplezier,

Petra Schmitz
 

In deze editie

Website Bosgroepen vernieuwd

De website www.bosgroepen.nl is recentelijk in een nieuw jasje gestoken. Op de homepage vindt u nu overzichtelijk alle actualiteiten terug. In het compacte menu leest u meer over de verschillende diensten die de Bosgroepen bieden. Ook kunt u eenvoudig navigeren tussen de verschillende regionale Bosgroepen door middel van het landkaartje. Met deze nieuwe website hopen wij onze leden en andere geïnteresseerden van duidelijke informatie te voorzien in een mooi vormgegeven website.

Neem hier een kijkje op de nieuwe website.

Naar boven

Beheerdersdag 2014 op Landgoed Zonnestraal

Dit jaar organiseren de Bosgroepen voor de 6e keer op rij de Beheerdersdag Bos, Natuur & Landschap. De dag vindt plaats op vrijdag 26 september op Landgoed Zonnestraal in Hilversum. Net als andere jaren proberen we een programma samen te stellen boordevol actualiteit. Dat doen we dit jaar samen met vertrouwde én nieuwe partners: VBNE, De12Landschappen, de KNBV, OBN, Staatsbosbeheer e.a.

Deelname kost dit jaar 25 euro p.p. De inschrijvingsperiode wordt binnenkort geopend.

Naar boven

Mijlpaal natuurontwikkeling Limburg

Tijdens de regiobijeenkomst van Bosgroep Zuid Nederland op 9 mei jongstleden, hebben we stilgestaan bij een mijlpaal in de ontwikkeling van natuur in Limburg. Afgelopen decennium hebben veel leden van de Bosgroep landbouwgronden omgevormd naar natuur. Natuurlijke graslanden zijn ingericht, bossen aangelegd, poelen gegraven en beken teruggebracht naar een natuurlijke loop. In totaal is zo ca 500 ha nieuwe natuur gerealiseerd. Lees meer

Naar boven

POL 2014 – provincie Limburg

In het najaar wordt het nieuwe POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) 2014 vastgesteld. Hierin ligt onder andere het Natuurnetwerk Limburg (voorheen EHS) vast. De provincie heeft om de natuur te classificeren nieuwe termen geïntroduceerd. Het natuurnetwerk is onderverdeeld in gouden, zilveren en bronzen natuur. Toekomstige bestemmingsplannen en structuurvisies zullen aan dit provinciale omgevingsplan worden getoetst. De Bosgroep zet zich samen met de provincie in voor een juiste begrenzing van de natuur van onze leden.

Naar boven

Bosgroepen zetten in op versterking van SNL-dienstverlening

De Bosgroepen sluiten met de provincies meerjarige contracten af waardoor u als lid ruimte krijgt om te investeren in de kwaliteit van uw terreinen. In Gelderland en Brabant zijn al afspraken gemaakt, in andere provincies lopen de onderhandelingen nog. Om uw belangen daarin nog beter mee te kunnen nemen, hebben wij samen met FPG het voorstel aan de provincies gedaan om één aanvraagloket voor alle particulieren in te stellen, zodat alle particulieren kunnen delen in de lumpsum afspraken. Lees meer

Naar boven

Van één naar twee vennen

Het Moseven is een ven gelegen ten noorden van Ossendrecht in de gemeente Woensdrecht. Het is eigendom van Waterwinbedrijf Evides en ligt binnen natuurgebied en Natura 2000 gebied De Brabantse Wal. Rondom het ven liggen bossen, hoofdzakelijk bestaande uit naaldhout. Bosgroep Zuid Nederland heeft bij het Moseven hydrologische herstelmaatregelen uitgevoerd, waardoor een bijzondere situatie is ontstaan. Lees meer
 

Naar boven

Bosgroepen schrijven beheerplan voor Vlaams natuurgebied

De Bosgroepen gaan samen met Stichting Bargerveen en het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)  een beheer- en uitvoeringsplan opstellen voor het Vlaamse natuurreservaat Teut, Tenhaagdoornheide en Kelchterhoef. Het natuurreservaat is 1700 ha groot en bestaat uit heide, afgewisseld met beekdalen, vennen, duinen, bossen en voormalige landbouwgronden. Er komen nog veel bijzondere soorten voor in het gebied, waaronder waterlobelia, gentiaanblauwtje en gladde slang. Deze soorten worden nu in hun ontwikkeling bedreigd. Lees meer

Naar boven

Agenda

 • donderdag 28 augustus: Veldwerkplaats Herintroductie van soorten door het opbrengen van maaisel (lees meer)
 • woensdag 3 september: Veldwerkplaats Vennen in een veranderend klimaat (lees meer)
 • donderdag 4 september: Start Opfriscursus Bosbeheer (regio west) (lees meer)
 • vrijdag 5 september: Veldwerkplaats Begrazing en kleinschalige dynamiek in de duinen (lees meer)
 • dinsdag 16 september: Veldwerkplaats De effecten van stoppen met maaibeheer in beekdalen (lees meer)
 • donderdag 18 september: Veldwerkplaats Herstel en uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling (lees meer)
 • vrijdag 26 september: Beheerdersdag Bos, Natuur en Landschap
 • woensdag 8 oktober: Veldwerkplaats Chopperen en drukbegrazing als alternatief voor plaggen (lees meer)
 • vrijdag 17 oktober: Veldwerkplaats Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten en eilandstaarten in relatie tot veranderend kustbeheer (lees meer)
 • donderdag 23 oktober: Regiobijeenkomst Brabant
 • donderdag 11 december: ALV

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Petra Schmitz (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen