header Bosgroepen NIEUWS

December 2013 -  Zuid Nederland

logo bosgroepen

In deze editie

Nieuws uit Zuid Nederland Het einde van het jaar is alweer in zicht. Wij hopen u volgend jaar weer te zien op een van de bijeenkomsten die we gaan organiseren. In deze nieuwsbrief leest u enkele van de projecten en andere ontwikkelingen waar wij het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. Veel leesplezier!
 

Veilinghout gezocht

Op 22 februari 2014 komt voor de 18e keer een gevarieerd aanbod aan kwaliteitshout onder de hamer op de Nederlandse Rondhoutveiling. De veiling is interessant voor kopers die op zoek zijn naar bijzonder hout. Daarnaast biedt de veiling ook aanbieders van hout een uitgelezen mogelijkheid om een goede prijs te krijgen voor die ene speciale boom in een bosopstand of gemeenteplantsoen. U kunt tot 31 december hout inbrengen. Lees meer

Naar boven

Oproep: meld onnodige vergunningsverplichting bij kapmelding

Boseigenaren hebben meestal te maken met de Boswet wanneer zij een dunning of velling willen uitvoeren. De Boswet is van toepassing op bosbeplantingen buiten de bebouwde kom. De gemeente heeft hier geen taak in. Helaas zijn er steeds meer gemeenten die menen hier wel op toe te moeten zien. De Unie van Bosgroepen en de FPG willen hier nu paal en perk aan stellen. Lees meer

Naar boven

Wat gaat u merken van de PAS?

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is bedoeld om ruimte te maken voor economische ontwikkeling rondom Natura 2000-gebieden, met behoud van de natuurdoelen en –kwaliteit. De afgelopen jaren heeft de PAS vorm gekregen. Er wordt hard gewerkt aan de afronding van de gebiedsanalyses met de bijbehorende maatregelpakketten. De staatssecretaris heeft de Tweede kamer toegezegd om de definitieve PAS-documenten zo snel mogelijk openbaar te maken. Dan is het tijd voor de praktische uitvoering. Wat kunt u hier als eigenaar van een natuurterrein van verwachten? Lees meer

Naar boven

SNL-nieuws

De provincies hebben in het afgelopen jaar de Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer gewijzigd. Met name voor terreineigenaren groter dan 75 ha heeft dat consequenties. U kunt dan namelijk alleen subsidie aanvragen als u gecertificeerd bent. Als u via de Unie van Bosgroepen subsidie aanvraagt, bent u automatisch gecertificeerd. Wilt u meer informatie over het aanvragen van een SNL-subsidie via de Unie van Bosgroepen, neem dan contact op met uw Bosgroep.
 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de SNL? Op onze website www.bosgroepen.nl vindt u altijd het laatste nieuws. Leden die al via ons subsidie aanvragen worden, indien nodig, per brief geïnformeerd over specifieke ontwikkelingen die op hun persoonlijke situatie van toepassing zijn.

Naar boven

Kent u InnovatieNetwerk al?

Tijdens de beheerdersdag heeft u wellicht kennisgemaakt met InnovatieNetwerk. Deze organisatie, die werkt aan grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding  en groene ruimte, heeft de afgelopen tijd diverse publicaties over bos en natuur uitgebracht.
 
Enkele thema’s die voor de bos- en natuursector relevant zijn en waarover op de website van InnovatieNetwerk meer informatie te vinden is, zijn:
  • Ondernemerschap en bedrijfsvoering, samenwerking in en organisatie van de sector;
  • Samenwerking met andere sectoren (onder meer zorg/gezondheid);
  • Nieuwe communicatie met consumenten (data-platform Natuurlijk Samen, groene apps, crowd funding, etc.);
  • Biomassa op bedrijventerreinen, recreatieterreinen, bij kippenhouders en bij afvalwaterzuiveraars.
  • Windmolens in natuurgebieden;
  • Etc.
Kijk voor alle groene concepten op: www.innovatienetwerk.org (domein natuur, landschap, ruimte).

Naar boven

Nieuws uit Zuid Nederland


Naar boven

Een boom met een betekenis

In de gemeente Beek staat een bos, een bijzonder bos. Elke boom is namelijk geadopteerd door een inwoner, bedrijf of vereniging. Daarbij is elke boom geplant met een speciale reden, bijvoorbeeld ter ere van een geboorte, huwelijk of jubileum, of om een dierbare te herdenken. Dit staat op de labels die aan de boom hangen. Zo is er een mooi bos ontstaan: voor, door en van de inwoners van de gemeente Beek. Lees meer

Naar boven

De ontkluizing van de Roode Beek

De gemeente Brunssum heeft al lange tijd de ambitie om de Roode Beek, die ca 300m onder een mijnsteenberg doorloopt, weer open te leggen, te ‘ontkluizen’. De Bosgroep en de gemeente zijn daarom onder andere in gesprek gegaan met de provincie Limburg, om te zoeken naar kansen en financiering. Onlangs is er, door het samenkomen van een aantal ideeen, een plan opgesteld waar gemeente Brunssum, provincie Limburg en het Waterschap Roer en Overmaas allen voordeel bij hebben. Lees meer

Naar boven

Agenda 2014

Vrijdag 9 mei 2014
14.00-17.00 uur
Regiobijeenkomst Limburg

Donderdag 12 juni 2014
14.00-16.00 uur
29e Algemene Ledenvergadering

Donderdag 23 oktober 2014
14.00-17.00 uur
Regiobijeenkomst Brabant

Donderdag 11 december 2014
14.00-16.00 uur
30e Algemene Ledenvergadering

Naar boven

Kerstvakantie

In verband met de Kerstvakantie is het kantoor van de Bosgroep van dinsdag 24 december 2013 tot en met vrijdag 3 januari 2014 gesloten. Op donderdag 2 en vrijdag 3 januari is er tevens geen mailverkeer mogelijk in verband met plaatsing van een nieuwe telefooncentrale en server.

Naar boven


Wij wensen u fijne feestdagen en een mooi 2014!


Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 4x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Petra Schmitz (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen