Copy
 
header Bosgroepen NIEUWS

Augustus 2015 - Bosgroep Noord-Oost Nederland

Lagenkaart brengt Landgoed Boschoord in beeld

De Bosgroep Noord-Oost Nederland heeft in een lagenkaart alle waarden van Landgoed Boschoord (Drenthe) in beeld gebracht. Het gaat niet alleen om de economische waarde van het bos, maar ook om geschiedkundige waarden. Met de lagenkaart kan de eigenaar een goede afweging maken tussen de verschillende belangen bij verdere ontwikkeling van het landgoed.

Lees meer

Naar boven

Aanvraag Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL)

De aanvraagperiode 2016 voor de subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) komt er weer aan. Daarnaast druppelen de beschikkingen van de afgelopen aanvraag (2015) langzaam binnen.

Lees meer

Naar boven

Voorbereidingen voor uitvoering PAS in het Leudal van start

Hebt u bezit in Natura 2000-gebied, dan krijgt u mogelijk met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) te maken. De Bosgroepen kunnen hierbij adviseren en ondersteunen. Zoals gebeurt in natuurgebied het Leudal in Limburg.

Lees meer

Naar boven

Bosgroepen voeren negentig miljoenste NDFF-waarneming in

Deze week werd de negentig miljoenste waarneming in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgeslagen. Het betreft een waarneming van het Zuidelijk spitskopje, een sprinkhaan die gezien werd tijdens een SNL-inventarisatie in het Westduinpark (Zuid-Holland). Waarnemer Jaap Bouwman (Bosgroepen) voerde de waarneming in. Jaarlijks komen er in de NDFF miljoenen nieuwe waarnemingen bij. Daarmee is de databank koploper in Europa.

Lees meer

Naar boven

De Bosgroepen zijn coöperaties:
praktische belangenbehartiging

De Bosgroepen zijn coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? We besteden dit jaar in een serie berichten aandacht aan de verschillende coöperatieve taken van de Bosgroepen. Deze keer: praktische belangenbehartiging.

Lees meer

Naar boven

Gevolgen verdwijnen Bosschap

Per 1 januari 2015 is het Bosschap opgeheven. Hier zetten we op een rijtje welke belangrijke gevolgen dit heeft voor boseigenaren.

Lees meer

Naar boven

Agenda

  • vrijdag 18 september: Veldwerkplaats Herstel en beheer van ijzerrijke venen (lees meer)
  • dinsdag 22 september: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Noord (lees meer)
  • vrijdag 25 september: Beheerdersdag (lees meer)
  • woensdag 30 september: Veldwerkplaats De Hagmolenbeek: beekherstel in combinatie met landbouw (lees meer)
  • vrijdag 2 oktober: Veldwerkplaats Herstel van vennen met de vennensleutel (lees meer)
  • vrijdag 30 oktober: Veldwerkplaats Natuurlijk peilbeheer in laagveenmoerassen (lees meer)
  • woensdag 4 november: Veldwerkplaats  De Leuvenumse beek: beekherstel met zandsuppletie en dood hout (lees meer)
  • zaterdag 7 november: Natuurwerkdag (lees meer)
  • woensdag 11 november: ALV Bosgroep Noord-Oost Nederland (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen