Copy
 
header Bosgroepen NIEUWS

December 2015 - Bosgroep Midden Nederland

ALVTerugblik Algemene Ledenvergadering 25 november

Op 25 november vond de Algemene Ledenvergadering van de Bosgroep plaats in Restaurant de Hof te Renswoude. Na een inhoudelijke lezing over de bosbodem kwamen onder meer de begroting voor 2016 en de stand van zaken rond subsidieaanvragen aan bod.

Lees meer

Naar boven

BosbodemDe bosbodem: fundament voor gezond bos

Zorg voor de bosbodem en de mineralenhuishouding van onze bossen is een belangrijk onderdeel van het hedendaagse bosbeheer en vraagt om diverse redenen onze aandacht. Een lage bodemvruchtbaarheid en hoge stikstofdepositie zorgen voor een onbalans in nutriëntenbeschikbaarheid die doorwerkt in de hele keten.

Lees meer

Naar boven

PlugplantsoenBestel nu plugplantsoen

Heeft u nog plantsoen nodig? En overweegt u plugplantsoen? De Bosgroep heeft voor het seizoen 2015-2016 pluggen van de meest gangbare soorten voor u beschikbaar.

Lees meer

Naar boven

1boom1boom succesvol afgesloten

Hout komen we in heel veel toepassingen tegen, maar dat zijn we bijna vergeten. Daarom werd een boom '1boom'. Om mensen te inspireren om kunstzinnig en ambachtelijk met inlands hout aan de slag te gaan. Het kunstproject werd in 2011 door de Bosgroepen gestart en is nu afgesloten. De trekkers kijken terug op een geslaagd initiatief.

Lees meer

Naar boven
Afgebroken tak

Advies boomveiligheid

Controle van boomveiligheid in grote gebieden is praktisch en financieel bijna niet haalbaar. En misschien ook helemaal niet nodig. Wat zijn als bos- of natuurbeheerder precies je rechten en plichten? Om antwoord te geven op die vraag, heeft een werkgroep onder de vlag van de VBNE een praktijkadvies boomveiligheid opgesteld. Uitgangspunt: regulier beheer zorgt voor voldoende veiligheid.

Lees meer

Naar boven

ZumpeUitbreiding natuurgebied De Zumpe

Met een handtekening door vijf partijen komt de uitbreiding naar 120 ha aan natuur in De Zumpe weer een stap dichterbij. De gemeente Doetinchem, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en de KNNV tekenden een samenwerkingsovereenkomst en inrichtingsplan voor het gebied. Gestreefd wordt om voorjaar 2016 te starten met de inrichting van de nieuwe hectares.

Lees meer

Naar boven

WinterAgenda

  • donderdag 18 februari: Symposium ‘Beheren met monitoringgegevens’ (lees meer)
  • woensdag 24 februari: Veldwerkplaats Hydrologie van het hoogveenlandschap (lees meer)
  • zaterdag 27 februari: Nederlandse Rondhoutveiling (lees meer)

Naar boven

Wij wensen u prettige feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!


Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen