Copy
 
header Bosgroepen NIEUWS

Februari 2016 - Bosgroep Noord-Oost Nederland

PeterPeter Stouten met pensioen

Na ruim 26 jaar trouwe dienst gaat Peter Stouten met pensioen. Hij trad als één van de eersten in dienst bij een Bosgroep en gaat van die groep als eerste met pensioen. Peters hele loopbaan is verweven met de Bosgroep, met goede en slechte tijden. We zullen hem missen vanwege zijn bosbouwvakmanschap, maar ook vanwege zijn joviale presentatie en humor. 10 juni is zijn laatste werkdag. Voor de afscheidsreceptie worden leden, relaties en (oud)collega's uitgenodigd.

Naar boven

SKNLBosgroep maakt nieuw natuur in Twente

In Twente is de Bosgroep zeer actief met de voorbereiding en uitvoering van allerlei SKNL-projecten. Hierbij wordt landbouwgrond omgezet in natuur. Deze functieverandering gaat gepaard met inrichtingsmaatregelen op de desbetreffende gronden en tevens met een stevige kwaliteitsimpuls van het omliggende landschap.

Lees meer

Naar boven

SNLSNL en gecertificeerd: Bij de Bosgroep zit u goed!

Per 1 januari 2017 gelden er andere regels voor SNL-aanvragen. Alle aanvragen die eind van dit jaar aflopen en per 1-1-2017 opnieuw ingaan, moeten verplicht gecertificeerd zijn. Vraagt u via de Bosgroepen subsidie aan, dan verandert er niets. De Bosgroepen zijn namelijk SNL-gecertifieerd.

Lees meer

Naar boven

Grote betrokkenheid bij Zomerpolder tijdens informatiebijeenkomst

Op woensdagavond 24 februari presenteerden de Bosgroepen namens de eigenaren van de Zomerpolder, de Cornelia-Stichting en de familie van Harinxma thoe Slooten, de plannen voor inrichting van de polder voor natuur. De betrokkenheid bij de polder bleek wel uit de grote opkomst tijdens deze avond: eigenaren, omwonenden, vogelwachters, gemeente, provincie, waterschap, Staatsbosbeheer en de lokale pers waren allen aanwezig.

Lees meer

Naar boven

DunningspadenPermanente dunningspaden ter beperking van bodemverdichting

Het machinaal oogsten en uitrijden van hout met zwaar materieel is al geruime tijd gemeengoed binnen het Nederlandse bosbeheer. Het berijden van de bodem met een houtoogstmachine of volgeladen uitrijcombinatie leidt echter in veel gevallen tot bodemverdichting. Een maatregel die regelmatig wordt toegepast om overmatige schade te voorkomen is het werken met permanente dunningspaden.

Lees meer

Naar boven

Unie 25Unie van Bosgroepen viert 25-jarig jubileum

Dit jaar bestaat de Unie van Bosgroepen 25 jaar. Dat gaan we vieren, hopelijk samen met veel leden van de Bosgroepen en veel contacten uit ons brede netwerk. Verspreid door het land worden er daarom zes jubileumbijeenkomsten georganiseerd. Een steeds variërende groep sprekers zal tijdens deze bijeenkomsten ingaan op actuele, regionale thema’s.

Lees meer

Naar boven

RondhoutveilingWeer veel kwaliteitshout op 20ste Rondhoutveiling

Wie op zoek is naar bijzonder kwaliteitshout, kan de Nederlandse Rondhoutveiling niet missen. De Bosgroepen organiseren de veiling op zaterdag 27 februari 2016 voor de 20ste keer. Ook deze keer brengen de Bosgroepen weer mooi hout naar de veiling.

Lees meer

Naar boven
Beheertypenkaart

Controleer de provinciale beheertypenkaart

Het is belangrijk om de beheertypenkaart in het Natuurbeheerplan van uw provincie te controleren. Zeker als de SNL-beheersubsidie van uw terrein(en) eind dit jaar afloopt.

Lees meer

Naar boven

ZumpeHendrik de Beaufort bij vertrek benoemd tot erevoorzitter

Hendrik de Beaufort heeft per 1 januari 2016 zijn taak als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen overgedragen aan Jan-Jaap de Graeff. Op 24 februari werd op feestelijke wijze stilgestaan bij zijn afscheid en bij wat hij voor de Unie van Bosgroepen heeft betekend. Tijdens deze bijeenkomst is hij door de Raad van Toezicht benoemd tot erevoorzitter.

Lees meer

Naar boven

ALVAlgemene Ledenvergadering woensdag 8 juni

De komende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdagmiddag 8 juni aanstaande in Overijssel. Zoals gebruikelijk wordt voorafgaand aan de ALV een inhoudelijk onderwerp gepresenteerd.

Naar boven

AgendaAgenda

  • zaterdag 27 februari: Nederlandse Rondhoutveiling (lees meer)
  • woensdag 8 juni: ALV (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen