Copy
header Bosgroepen NIEUWS

Juni 2014 - Noord-Oost Nederland

logo bosgroepen

Website Bosgroepen vernieuwd

De website www.bosgroepen.nl is recentelijk in een nieuw jasje gestoken. Op de homepage vindt u nu overzichtelijk alle actualiteiten terug. In het compacte menu leest u meer over de verschillende diensten die de Bosgroepen bieden. Ook kunt u eenvoudig navigeren tussen de verschillende regionale Bosgroepen door middel van het landkaartje. Met deze nieuwe website hopen wij onze leden en andere geïnteresseerden van duidelijke informatie te voorzien in een mooi vormgegeven website.

Neem hier een kijkje op de nieuwe website.

Naar boven

Beheerdersdag 2014 op Landgoed Zonnestraal

Dit jaar organiseren de Bosgroepen voor de 6e keer op rij de Beheerdersdag Bos, Natuur & Landschap. De dag vindt plaats op vrijdag 26 september op Landgoed Zonnestraal in Hilversum. Net als andere jaren proberen we een programma samen te stellen boordevol actualiteit. Dat doen we dit jaar samen met vertrouwde én nieuwe partners: VBNE, De12Landschappen, de KNBV, OBN, Staatsbosbeheer e.a.

Deelname kost dit jaar 25 euro p.p. De inschrijvingsperiode wordt binnenkort geopend.

Naar boven

Ledenvergadering Hof te Boekelo een succes

De Algemene ledenvergadering van 23 mei te Boekelo samen met Overijssels Particulier Grondbezit was een groot succes dankzij de grote opkomst en de uitstekende sfeer en ambiance, met dank aan gastvrouw Lida Stork en excursieleider Fons Eysink. Lees meer

Naar boven

Eerste kwartaal 2014 óók positief financieel resultaat

Ook het eerste kwartaal van 2014 heeft een positief financieel resultaat opgeleverd van ca. 24.000 euro. Daarmee heeft de Bosgroep nu drie achtereenvolgende kwartalen positief gedraaid. In het eerste kwartaal liepen de lasten volgens begroting. De baten zijn aanzienlijk hoger dan begroot, dankzij de grote inzet van de medewerkers en daarmee samenhangend een aanzienlijk hogere productiviteit dan in het eerste kwartaal van voorgaand jaar. De werkportefeuille is voor 2014 goed gevuld zodat de vooruitzichten voor de rest van 2014 uitstekend zijn.

Naar boven

Plantbuis lenen?

Vorig jaar konden de leden via de Bosgroep  Pottiputki-plantbuizen aanschaffen (met fikse korting!). Een mooi voorbeeld van coöperatief ledenvoordeel. De Pottiputki is speciaal ontworpen voor het planten van plugplantsoen. De actie is helaas voorbij, maar we krijgen nog steeds regelmatig vragen van leden over de verkrijgbaarheid van de plantbuis. We hebben er daarom enkele aangeschaft die u –als lid- voor een kleine vergoeding van 15 euro per dag (excl. BTW) kunt lenen.

Naar boven

Bosgroepen zetten in op versterking van SNL-dienstverlening

De Bosgroepen sluiten met de provincies meerjarige contracten af waardoor u als lid ruimte krijgt om te investeren in de kwaliteit van uw terreinen. In Gelderland en Brabant zijn al afspraken gemaakt, in andere provincies lopen de onderhandelingen nog. Om uw belangen daarin nog beter mee te kunnen nemen, hebben wij samen met FPG het voorstel aan de provincies gedaan om één aanvraagloket voor alle particulieren in te stellen, zodat alle particulieren kunnen delen in de lumpsum afspraken. Lees meer

Naar boven

Kleinschalige natuur- en landschapsversterking Terheijl

De gemeente Noordenveld heeft de Bosgroep opdracht verleend het project ‘Kleinschalige natuur- en landschapsversterking Terheijl’ uit te voeren. Het gaat om een gebied in noordwest Drenthe, tussen Roden en Nietap. Lees meer

Naar boven

Bosgroepen schrijven beheerplan voor Vlaams natuurgebied

De Bosgroepen gaan samen met Stichting Bargerveen en het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)  een beheer- en uitvoeringsplan opstellen voor het Vlaamse natuurreservaat Teut, Tenhaagdoornheide en Kelchterhoef. Het natuurreservaat is 1700 ha groot en bestaat uit heide, afgewisseld met beekdalen, vennen, duinen, bossen en voormalige landbouwgronden. Er komen nog veel bijzondere soorten voor in het gebied, waaronder waterlobelia, gentiaanblauwtje en gladde slang. Deze soorten worden nu in hun ontwikkeling bedreigd. Lees meer

Naar boven

Euregio-project WaldReich Ohne Grenzen

Samen met Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein Westfalen heeft de Bosgroep bij Euregio (Interreg IV) subsidie aangevraagd voor het grensoverschrijdende voorlichtingsproject WaldReich Ohne Grenzen. Lees meer

Naar boven

Waarneming Roos Veeneklaas en Theo Keizers

Roos Veeneklaas, onze ecoloog, is met zwangerschapsverlof tot begin oktober. Fons Eysink, werkzaam voor de Unie van Bosgroepen, zal haar taken waarnemen. Wij wensen Roos een voorspoedige bevalling toe en zien haar graag in goede gezondheid terug in oktober.
Theo Keizers is helaas geveld door ziekte, met het vooruitzicht dat dit langer kan duren. Voorlopig zal Martijn Jansen het aanspreekpunt zijn voor de regio Twente, echter in de periode 25 juni tot 14 juli is hij op vakantie. Voor lopende en nieuwe zaken kunt u het beste contact opnemen op het algemene nummer van de Bosgroep (0523-654590). Wij wensen Theo een spoedig herstel toe.

Naar boven

Tarieven blessen en houtmeten

Naar aanleiding van vragen lijkt het ons goed om de toepassing van het uurtarief voor blessen en houtmeten nader toe te lichten. Dit uurtarief (63 euro/uur in 2014) is namelijk gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden door een beheerassistent en daarom ook alleen in die situatie van toepassing. Het is ook mogelijk dat een andere medewerker bleswerkzaamheden verricht. Wanneer dat de regiobeheerder is, dan geldt daarvoor het tarief van de regiobeheerder, maar alleen wanneer dat zo geoffreerd en met u overeengekomen is. Reden om het blessen of houtmeten door de regiobeheerder te laten doen, kan zijn dat u daar speciaal om vraagt, of (bij kleine opdrachten) dat het efficiënter en goedkoper is, omdat de regiobeheerder geen instructie hoeft te geven aan de beheerassistent, of het werk kan combineren met een andere opdracht. Is het bles- of meetwerk geoffreerd en aangenomen op basis van het uurtarief van de beheerassistent, dan zal dit ook zo worden gefactureerd, ongeacht wie de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Naar boven

Agenda

  • donderdag 28 augustus: Veldwerkplaats Herintroductie van soorten door het opbrengen van maaisel (lees meer)
  • woensdag 3 september: Veldwerkplaats Vennen in een veranderend klimaat (lees meer)
  • donderdag 4 september: Start Opfriscursus Bosbeheer (regio west) (lees meer)
  • vrijdag 5 september: Veldwerkplaats Begrazing en kleinschalige dynamiek in de duinen (lees meer)
  • dinsdag 16 september: Veldwerkplaats De effecten van stoppen met maaibeheer in beekdalen (lees meer)
  • donderdag 18 september: Veldwerkplaats Herstel en uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling (lees meer)
  • vrijdag 26 september: Beheerdersdag Bos, Natuur en Landschap
  • woensdag 8 oktober: Veldwerkplaats Chopperen en drukbegrazing als alternatief voor plaggen (lees meer)
  • vrijdag 17 oktober: Veldwerkplaats Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten en eilandstaarten in relatie tot veranderend kustbeheer (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Petra Schmitz (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen