header Bosgroepen NIEUWS

December 2016 - Bosgroep Zuid Nederland

eco2ecoEco2eco: kwaliteitshout uit Vlaamse en Nederlandse topnatuur!

Natuurdoelen realiseren en tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout oogsten? Vlaamse en Nederlandse partners uit de grensregio willen laten zien dat dit kan in het driejarige project eco2eco. Nieuwe kennis en inzichten worden ontsloten zodat ook leden van de Bosgroepen er hun voordeel mee kunnen doen.

Lees meer

Naar boven

SNLAlle SNL-aanvragen ingediend

Na een turbulent jaar vol nieuwe regels en afspraken hebben de Bosgroepen alle SNL-aanvragen ingediend bij de desbetreffende provincies. De SNL-medewerkers van de drie Bosgroepen, aangevuld met een team van extra GIS-medewerkers, hebben landelijk ruim 650 SNL-aanvragen klaargemaakt en ingediend.

Lees meer

Naar boven

Excursie ALV34e ALV van Bosgroep Zuid Nederland

Ruim 50 deelnemers bezochten de Algemene Ledenvergadering van 1 december 2016 in kerststad Valkenburg a/d Geul. Tijdens de ALV werd onder andere de begroting goedgekeurd. Daarnaast werd een excursie gebracht aan de mergelsteilwanden en het Natura 2000-gebied Polferbos.

Lees meer

Naar boven

RondhoutveilingMeld uw kwaliteitshout aan voor de 21e Rondhoutveiling

Hebt u opvallende stammen van bijzondere kwaliteit? Meld u aan voor de Nederlandse Rondhoutveiling op 25 februari 2017. U krijgt een betere prijs voor uw hout en geeft het bovendien een duurzame bestemming. Aanmelden kan tot 23 december.

Lees meer

Naar boven

EikenpageAbonnement Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Sinds dit jaar hebben de Bosgroepen een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In deze databank staan verspreidingsdata van flora en fauna (planten, vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën, vlinders, libellen et cetera). Dit jaar is het aantal waarnemingen in deze databank de 100 miljoen gepasseerd. Een schat aan informatie dus, ook voor u.

Lees meer

Naar boven

ijsvogelNieuwe natuurwet: wat moet u weten

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Voor u verandert er in eerste instantie weinig.

Lees meer

Naar boven

overeenkomstBosgroepen schrijven themanummer De Levende Natuur over landschapsanalyses

De Unie van Bosgroepen heeft het novembernummer van De Levende Natuur gemaakt. Het themanummer staat helemaal in het teken van de landschapsecologische systeemanalyse (LESA).

Lees meer

Naar boven

KerstgroetWij wensen u fijne feestdagen!

Meer leden, nieuwe collega's en een grensoverschrijdend project: de Bosgroep heeft een mooi jaar achter de rug. En voor 2017 zijn er natuurlijk weer volop uitdagingen. Directeur Arno Neijts blikt terug én vooruit.

Het kantoor van Bosgroep Zuid Nederland is zoals ieder jaar tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten. Wij wensen u fijne feestdagen en zien u graag terug in het nieuwe jaar!

Naar boven

Vlaamse gaaiAgenda

  • vrijdag 23 december: Sluitingsdatum aanmelden hout Rondhoutveiling (lees meer)
  • zaterdag 24 december: Kerstsluiting kantoor (tot 2 januari)
  • donderdag 16 februari: FSC-training: ErBo en Kwaliteitshout (lees meer)
  • zaterdag 25 februari: Rondhoutveiling (lees meer)
  • donderdag 1 juni: ALV Bosgroep Midden Nederland
  • donderdag 22 juni: ALV Bosgroep Zuid Nederland

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Theo Keizers (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Lotty Nijhuis (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen