Copy
 
header Bosgroepen NIEUWS

Februari 2016 - Unie van Bosgroepen

Unie 25Unie van Bosgroepen viert 25-jarig jubileum

Dit jaar bestaat de Unie van Bosgroepen 25 jaar. Dat gaan we vieren, hopelijk samen met veel leden van de Bosgroepen en veel contacten uit ons brede netwerk. Verspreid door het land worden er daarom zes jubileumbijeenkomsten georganiseerd. Een steeds variërende groep sprekers zal tijdens deze bijeenkomsten ingaan op actuele, regionale thema’s.

Lees meer

Naar boven

ZumpeHendrik de Beaufort bij vertrek benoemd tot erevoorzitter

Hendrik de Beaufort heeft per 1 januari 2016 zijn taak als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Unie van Bosgroepen overgedragen aan Jan-Jaap de Graeff. Op 24 februari werd op feestelijke wijze stilgestaan bij zijn afscheid en bij wat hij voor de Unie van Bosgroepen heeft betekend. Tijdens deze bijeenkomst is hij door de Raad van Toezicht benoemd tot erevoorzitter.

Lees meer

Naar boven

Grote betrokkenheid bij Zomerpolder tijdens informatiebijeenkomst

Op woensdagavond 24 februari presenteerden de Bosgroepen namens de eigenaren van de Zomerpolder (Friesland), de Cornelia-Stichting en de familie van Harinxma thoe Slooten, de plannen voor inrichting van de polder voor natuur. De betrokkenheid bij de polder bleek wel uit de grote opkomst tijdens deze avond: eigenaren, omwonenden, vogelwachters, gemeente, provincie, waterschap, Staatsbosbeheer en de lokale pers waren allen aanwezig.

Lees meer

Naar boven

SteenmeelSteenmeelexperimenten in de Brabantse Bossen

De Bosgroepen zijn in opdracht van de provincie Noord-Brabant begonnen met het testen van steenmeel op de arme, verzuurde bodems van enkele Noord-Brabantse bossen. Steenmeel moet de bodemkwaliteit en daarmee het bodemleven en de biodiversiteit in deze bossen verhogen.

Lees meer

Naar boven

SNLBosgroep maakt nieuwe natuur in Twente

In Twente is de Bosgroep Noord-Oost Nederland zeer actief met de voorbereiding en uitvoering van allerlei SKNL-projecten. Hierbij wordt landbouwgrond omgezet in natuur. Deze functieverandering gaat gepaard met inrichtingsmaatregelen op de desbetreffende gronden en tevens met een stevige kwaliteitsimpuls van het omliggende landschap.

Lees meer

Naar boven

DunningspadenPermanente dunningspaden ter beperking van bodemverdichting

Het machinaal oogsten en uitrijden van hout met zwaar materieel is al geruime tijd gemeengoed binnen het Nederlandse bosbeheer. Het berijden van de bodem met een houtoogstmachine of volgeladen uitrijcombinatie leidt echter in veel gevallen tot bodemverdichting. Een maatregel die regelmatig wordt toegepast om overmatige schade te voorkomen is het werken met permanente dunningspaden.

Lees meer

Naar boven

RondhoutveilingWeer veel kwaliteitshout op 20ste Rondhoutveiling

Wie op zoek is naar bijzonder kwaliteitshout, kan de Nederlandse Rondhoutveiling niet missen. De Bosgroepen organiseren de veiling op zaterdag 27 februari 2016 voor de 20ste keer. Ook deze keer brengen de Bosgroepen weer mooi hout naar de veiling.

Lees meer

Naar boven

AgendaAgenda

  • zaterdag 27 februari: Nederlandse Rondhoutveiling (lees meer)
  • dinsdag 12 april: Veldwerkplaats Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen (lees meer)
  • dinsdag 10 mei: Veldwerkplaats Bloemenaanbod voor insecten in het heidelandschap (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen