Copy
header Bosgroepen NIEUWS

Februari 2014 - Bosgroep Noord-Oost Nederland

logo bosgroepen

Voorbereidingen Rondhoutveiling in volle gang

Op 22 februari vindt de jaarlijkse rondhoutveiling weer plaats. Al het hout dat geveild gaat worden ligt inmiddels klaar op de rolbaan bij Schaarsbergen. De rolbaan is sinds afgelopen weekend open voor publiek. In totaal wordt er 745 m3 hout geveild, waaronder ook een aantal echte topstukken. De veilingcatalogus is dit jaar voor het eerst ook digitaal beschikbaar en te downloaden op onze website. Lees meer

Naar boven

Plugplantsoen: goede planning is belangrijk

De laatste tijd wordt er volop gesproken over plugplantsoen. Zowel onderzoek als praktijk wijzen uit dat het beter en goedkoper is dan de traditionele manier van planten. Op onze website leest u meer over de voordelen van plugplantsoen (klik hier).

Bij het gebruik van plugplantsoen is de planning vooraf essentieel. De tijd dat kwekers naar eigen inzicht grote hoeveelheden plantmateriaal opkweekten is voorbij. Om te voorkomen dat het plantmateriaal dat u wenst niet beschikbaar is op het door u gewenste moment, is een goede planning dus noodzakelijk. De Bosgroepen zijn de partij bij uitstek om de vraag naar plantsoen te inventariseren en te bundelen. Wij kunnen ervoor zorgen dat het gewenste plantmateriaal voor u als lid beschikbaar is en dat u verzekerd bent van een goede herkomst en een goede prijs-kwaliteitverhouding. Binnenkort ontvangen al onze leden nadere informatie over het bestellen van plugplantsoen. Heeft u hier al eerder een vraag over, neem dan contact op met uw regiobeheerder of regiomanager.

Naar boven

De Natuurvlees Coöperatie: ook iets voor u?

Zoals eerder gemeld in deze nieuwsbrief is in juli 2013 de Natuurvlees Coöperatie Nederland (NCN) opgericht. Het is een initiatief van de Bosgroepen, Staatsbosbeheer en Omnivoor. De NCN is een coöperatie van én voor natuurbeheerders. Voor u als lid van de Bosgroep biedt de coöperatie mogelijk ook perspectief. Lees meer

Naar boven

Fête de la Nature

Mensen een inspirerende en feestelijk ervaring in de natuur bezorgen. Dat is wat Fête de la Nature wil bereiken. Niet op één plek maar door heel Nederland. Iedereen kan zijn eigen activiteit organiseren, groot of klein. Op de heide, in een park of gewoon in de eigen achtertuin. Traditionele natuuractiviteiten maar vooral ook onverwachte en verrassende combinaties. En dit alles in één weekend: 24 en 25 mei. Ook mee doen? Kijk dan op www.fetedelanature.nl.

Naar boven

Voorlopig geen PEFC bij de Bosgroepen

Vorig jaar heeft de Unie van Bosgroepen de mogelijkheden voor PEFC-groepcertificering verkend en de resultaten aan alle leden voorgelegd. Uit deze ledenconsultatie kwam naar voren dat er op dit moment weinig interesse is in deelname aan PEFC-groepcertificering via de Bosgroepen. Lees meer

Naar boven

Nieuwe website Bosgroepen

De website van de Bosgroepen wordt op dit moment in een nieuw jasje gestoken. Met een fris ontwerp en een verbeterde menustructuur willen wij u nog beter van informatie gaan voorzien. De nieuwe website zal in april gelanceerd worden.

Naar boven

Agenda


Naar boven

Nieuws uit Noord-Oost Nederland


Naar boven

Algemene Ledenvergadering 23 mei

Met het Overijssels Particulier Grondbezit is afgesproken om een oude traditie in ere te herstellen, namelijk het gezamenlijk organiseren van de Algemene Ledenvergadering. Daarom zal de ALV van de Bosgroep dit jaar niet in juni plaatsvinden maar op vrijdag 23 mei. Deze actie is enerzijds bedoeld als service aan de dubbelleden (Bosgroep en OPG) en anderzijds bedoeld om de contacten tussen de organisaties verder aan te halen. Omdat het werkgebied van de Bosgroep verschillende provincies beslaat en de Bosgroepen ook veel niet-particuliere leden hebben, zullen we niet alle volgende ALV’s met het OPG samen houden. Wel zullen we de andere noordelijke provinciale afdelingen van de Federatie benaderen om te kijken of die open staan voor een vergelijkbaar initiatief.
Het programma op 23 mei zal bestaan uit twee separate ledenvergaderingen en daarnaast een inhoudelijk thema. U wordt hierover later geïnformeerd.
 

Naar boven

Het naleven van de gedragscode

De Bosgroep werkt bij regulier bosbeheer, zoals dunning, conform de Gedragscode Bosbeheer. Deze gedragscode is erop gericht dat werkzaamheden op een zodanig zorgvuldige wijze worden uitgevoerd dat er geen overtreding plaatsvindt van de verboden van de Flora- en Faunawet. Hierin staat o.a. beschreven dat elementen in het bos als een roofvogelhorst, een dassenburcht of een holteboom beschermd dienen te worden. Lees meer

Naar boven

Regiobijeenkomsten

Ook dit jaar worden wederom regiobijeenkomsten georganiseerd. De eerst volgende regiobijeenkomst staat gepland voor de regio Overijssel-oost  en is gepland voor donderdagmiddag 20 maart 2014. Op het programma staan onder andere de toekomstvisie van de Bosgroep, GIS (wat zijn de mogelijkheden met kaartmateriaal), bosverjonging/plugplantsoen. De leden in de regio Overijssel-Oost ontvangen eind februari de definitieve uitnodiging.

Naar boven

Groot herstel op Landgoed De Hulst

Landgoed De Hulst nabij Oldenzaal heeft de afgelopen twee jaar een flinke opknapbeurt gekregen. Achterstallig onderhoud in de kenmerkende landgoedbossen is weggewerkt en de lanen zijn deels opnieuw ingeplant. De Bosgroep begeleidde de uitvoering van de diverse herstelmaatregelen. Lees meer

Naar boven

Bosgroep richt marteloscoop in

Staatsbosbeheer wil op drie plaatsen in Nederland een zogeheten marteloscoop gaan inrichten. In het noorden gebeurt dat in de Boswachterij Gieten-Borger, nabij het Boomkroonpad. Staatsbosbeheer heeft Bosgroep Noord-Oost Nederland gevraagd om hier de inrichting te verzorgen. Daar wordt in februari de laatste hand aan gelegd. Lees meer

Naar boven

Veenherstel op Vrouwenveld

Afgelopen augustus waren de ecologen van de diverse Bosgroepen te gast in Boschoord, eigendom van Maatschappij van Weldadigheid. In het gebied Vrouwenveld zijn in 2010 herstelmaatregelen  uitgevoerd in het kader van de regeling EGM (Effect Gerichte Maatregelen). Na drie jaar zijn de resultaten spectaculair en hebben de diverse kleine hoogveentjes zich enorm ontwikkeld. Lees meer

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Petra Schmitz (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen