Copy
 
header Bosgroepen NIEUWS

Februari 2017 - Bosgroep Noord-Oost Nederland

fsc-houtPositieve geluiden over verkopen hout met FSC-keurmerk

De Bosgroepen zetten een deel van het geproduceerde hout in sortimenten rechtstreeks af aan de grote houtverwerkers. In 2016 viel voor het eerst op dat de verwerkers in bepaalde periodes alleen of overwegend gecertificeerd hout afnemen.

Lees meer

Naar boven

pluggenNog voldoende voorraad pluggen reuzenlevensboom

De Bosgroep reserveert ieder jaar plugplantsoen voor haar leden. Er is nog een voorraad reuzenlevensboom (Thuja plicata) beschikbaar. Ook inlandse eik en fijnspar hebben we nog op voorraad.

Lees meer

Naar boven

Zon in bosBosgroep zoekt directeur

Bosgroep Noord-Oost Nederland is op zoek naar een nieuwe directeur. Nu wordt deze functie nog gecombineerd met de functie van directeur Bosgroep Midden Nederland. Vanwege steeds drukkere werkzaamheden is besloten om iedere Bosgroep de komende periode te leiden met een eigen directeur/bestuurder.

Lees meer

Naar boven

SchultenwoldeSKNL-project Schultenwolde en Lankheet opgeleverd

Rond de jaarwisseling zijn de SKNL-projecten op Landgoed Schultenwolde in Tubbergen en Landgoed Het Lankheet in Haaksbergen afgerond en opgeleverd. Op beide landgoederen werd, met behulp van een investeringssubsidie, een kwaliteitsimpuls gegeven aan de natuur en het landschap. Het resultaat is nu al indrukwekkend.

Lees meer

Naar boven

Heide GasselteGasselte krijgt haar uitgestrekte heidevelden terug

Het Drentse dorp Gasselte werd ruim een eeuw geleden omringd door uitgestrekte heidevelden. Door bebossing en ontginning verdwenen de meeste. Door de resterende heidevelden nu met elkaar te verbinden keren oude zichtlijnen terug en worden robuustere heidevelden gecreëerd. Dat is goed voor ecologische en recreatieve waarden. De Bosgroep ondersteunt drie leden bij de omvorming van bos naar heide rondom Gasselte.

Lees meer

Naar boven

havikBosgroep vrijgesproken van overtreding Flora- en faunawet

Op 14 december stond Bosgroep Noord-Oost Nederland voor de rechtbank in Zwolle met als tenlastelegging het niet-naleven van de Gedragscode bosbeheer, waardoor een nest zou zijn verstoord (art. 79 lid 2 Flora- en faunawet). De rechter achtte echter niet bewezen dat dit opzettelijk is gebeurd en sprak de Bosgroep vrij.

Lees meer

Naar boven

voedselbosVoedselbos als nieuwe vorm van inkomsten?

Het concept ‘voedselbos’ is de laatste jaren in opkomst. Bosbouw wordt gecombineerd met landbouw in een duurzaam ecosysteem. Ecologie en economie gaan daarbij hand in hand. Wereldwijd, maar ook in Nederland, zijn er veelbelovende voorbeelden. Voor bos- en natuureigenaren kan dit een nieuwe bron van inkomsten gaan vormen.

Lees meer

Naar boven

Uit de praktijk: de prijs van hout

Hoeveel is uw hout waard? Op de reguliere houtmarkt krijgt u €80 of misschien €120 euro voor een kuub. Maar kwaliteitshout kan meer opleveren. Op onze jaarlijkse Rondhoutveiling wordt dat kwaliteitshout per opbod verkocht. Zomereik was dit jaar goed voor gemiddeld ruim €280 per kuub. Het record ging naar een Amerikaanse eik: €950 per m3 was hij waard!

Lees meer

Naar boven

RoodborstAgenda

  • donderdag 6 april: Veldwerkplaats Vochtige Bossen (lees meer)
  • donderdag 1 juni: ALV Bosgroep Midden Nederland
  • donderdag 22 juni: ALV Bosgroep Zuid Nederland

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Theo Keizers (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Lotty Nijhuis (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen