Copy
 
header Bosgroepen NIEUWS

December 2015 - Bosgroep Noord-Oost Nederland

Boseigenarendag MarteloscoopNuttige blesoefening Marteloscoop tijdens Boseigenarendag

Op 18 november hebben Drents Particulier Grondbezit en Bosgroep Noord-Oost Nederland hun jaarlijkse Boseigenarendag gehouden in de boswachterij Gieten-Borger. Het thema dit jaar was ‘de Marteloscoop’ met daarbij behorend een blesoefening.

Lees meer

Naar boven

Beetsterzwaag pad langs KoningsdiepKomt u graag naar de landgoederen in Beetsterzwaag?

Uw favoriete natuur in kaart brengen en nieuwe plekjes ontdekken, daarvoor is Greenmapper.nl. De website van de Rijksuniversiteit Groningen verbindt mensen online met de natuur. Bovendien leren onderzoekers wie welke natuur waardeert en waarom. De website wordt ook gebruikt voor het landgoederenproject in Beetsterzwaag.

Lees meer

Naar boven

ALVTerugblik Algemene Ledenvergadering 11 november

Op 11 november vond de 35ste Algemene Ledenvergadering van de Bosgroep plaats in Buitengoed Fredeshiem te Steenwijk – De Bult, met 29 deelnemers. Ter sprake kwamen het financieel resultaat over 2015, de begroting voor 2016 en de samenwerking met de Bosgroep Midden Nederland.

Lees meer

Naar boven
Afgebroken tak

Nieuw praktijkadvies biedt duidelijkheid over boomveiligheid

Controle van boomveiligheid in grote gebieden is praktisch en financieel bijna niet haalbaar. En misschien ook helemaal niet nodig. Wat zijn als bos- of natuurbeheerder precies je rechten en plichten? Om antwoord te geven op die vraag, heeft een werkgroep onder de vlag van de VBNE een praktijkadvies boomveiligheid opgesteld. Uitgangspunt: regulier beheer zorgt voor voldoende veiligheid.

Lees meer

Naar boven

PlugplantsoenEr is weer plugplantsoen beschikbaar

Heeft u nog plantsoen nodig? En overweegt u plugplantsoen? De Bosgroep heeft voor het seizoen 2015-2016 pluggen van de meest gangbare soorten voor u beschikbaar.

Lees meer

Naar boven

LindeLinde als bodemverbeteraar terug in Twente

Landschap Overijssel gaat deze winter samen met de Bosgroep in de Twentse bossen wilde lindebomen planten. Lindes verbeteren de bodem voor typische bosplanten als bosanemoon. Ook particuliere boseigenaren kunnen lindes aan laten planten.

Lees meer

Naar boven

MVO Horst aan de MaasNatuurbeheer als kans voor mensen zonder baan

Als professional kun je prima anderen betrekken bij natuurbeheer. In de nieuwe beheerovereenkomst tussen de gemeente Horst aan de Maas en de Bosgroep heeft dit ‘maatschappelijk verantwoord beheren’ een prominente plek gekregen. Vrijwilligers worden op een vernieuwende, verregaande manier ingezet bij het beheer. Daarnaast is een pilotproject opgenomen dat de kansen voor mensen zonder werk vergroot.

Lees meer

Naar boven

ZiekenboegNieuws uit de ziekenboeg

De Bosgroep moet een aantal medewerkers missen vanwege ziekte of zwangerschap. Gelukkig zijn de meeste zieken nu weer aan de beterende hand.

Lees meer

Naar boven

WinterAgenda

  • donderdag 17 december: Bosatelier ‘Het bosbeheer van morgen’ (lees meer)
  • donderdag 18 februari: Symposium ‘Beheren met monitoringgegevens’ (lees meer)
  • woensdag 24 februari: Veldwerkplaats Hydrologie van het hoogveenlandschap (lees meer)
  • zaterdag 27 februari: Nederlandse Rondhoutveiling (lees meer)

Naar boven

Wij wensen u prettige feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar!


Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen