Copy
header Bosgroepen NIEUWS

Oktober 2014 - Bosgroep Noord-Oost Nederland

logo bosgroepen

Meten is weten in het bosbeheer

Dit voorjaar heeft Bosgroep Noord-Oost Nederland een inventarisatie uitgevoerd in twee polderbossen van Natuurmonumenten: het Voorsterbos en het Harderbos. Ook in Boschoord, een terrein van de Maatschappij van Weldadigheid, is zo'n inventarisatie uitgevoerd. Daarbij wordt onder andere de houtvoorraad onder de loep genomen. De inventarisatie maakt vooral ruimtelijke verschillen binnen het terrein duidelijk. Met die informatie kan een beheerder duidelijke keuzes maken en kan er meer gestuurd worden op een verantwoorde houtoogst en op behoud van kwaliteit in de bosopstanden. Steeds meer leden van de Bosgroepen worden op deze manier ondersteund bij het maken van keuzes in hun bosbeheer. Lees meer

Naar boven

Reizende expositie 1BOOM van start

Wat kun je allemaal maken uit één mooie, grote boom? Dat is de insteek van het project 1BOOM. In dit project zijn meer dan 70 vormgevers, kunstenaars en ambachtslieden die met hout werken aan de slag gegaan met één boom, een inlandse eik van Landgoed Middachten. Van voet tot kruin is de eik verdeeld. Ze gingen zagen, schaven, schuren, borstelen, buigen, branden en lijmen. De resultaten van al dit werk zij nu te zien tijdens de rondreizende 1BOOM-tentoonstelling. Ook is er een prachtig 1BOOM-boek uitgebracht. Lees meer


Naar boven

ALV en themabijeenkomst op 28 november

De najaarsvergadering van de Bosgroep vind plaats op 28 november in Drenthe. Leden ontvangen binnenkort de uitnodiging, met exacte tijd en locatie. Voorafgaand aan de ALV wordt een themabijeenkomst georganiseerd over bosbodemvruchtbaarheid. Lees meer

Naar boven

Beheerdersdag weer een succes

Beheerders van bos, natuur en landschap kwamen vrijdag 26 september weer massaal naar de jaarlijkse Beheerdersdag. Na een ludieke opening met drie sprekende bomen, konden bezoekers kiezen uit een ruim aanbod aan activiteiten. Voor het eerst waren er ook demonstraties met dieren. Zo was er een schaapsherder met zijn kudde aanwezig en werd er aan prunusbestrijding gedaan met trekpaarden. Maar er was ook aandacht voor participatie, gedragscodes, de PAS, natuurcriminaliteit, venherstel en nog veel meer. Deze Beheerdersdag toont eens te meer het belang van kennisuitwisseling binnen de sector aan. Lees hier een terugblik

Naar boven

Waterlandgoedvisie voor Singraven

Samen met Stichting Edwina van Heek en het waterschap Vechtstromen hebben de Bosgroepen een waterlandgoedvisie opgesteld voor het bijzondere, sterk met water verbonden landgoed Singraven in Twente. Deze visie geeft helderheid over waar welke functie een plek krijgt op het landgoed en welke waterhuishouding daar bij hoort. De visie vormt daarmee de basis voor een duurzame ontwikkeling van het waterlandgoed Singraven. Lees meer

Naar boven

Oproep: breng uw hout naar de veiling

Op 28 februari aanstaande wordt in Velp voor de 19e keer op rij de Nederlandse Rondhoutveiling georganiseerd. Een unieke gelegenheid voor aanbieders van hout om een goede prijs te krijgen voor die ene bijzondere boom in een bosopstand of gemeenteplantsoen. Heeft u als eigenaar of beheerder van bos en plantsoen hout dat mogelijk interessant kan zijn voor de veiling, dan kunt u contact opnemen met de organisatie van de Rondhoutveiling. De houtspecialisten van de Bosgroepen zullen het hout beoordelen op kwaliteit en daarmee bepalen of het geschikt is voor de veiling. Om het hout tijdig op de veiling te krijgen, is het wel van belang dat u zich voor het einde van 2014 meldt bij de organisatie. U leest meer over de veiling op onze website. Daar staat ook informatie voor kopers. Lees meer

Naar boven

SNL-aanvraag 2015

De leden waarvan bij ons bekend is dat hun beheersubsidieaanvraag eind 2014 afloopt, en waar een nieuwe aanvraag mogelijk is, zijn afgelopen zomer benaderd. Een groot aantal van onze leden hebben gereageerd, maar nog niet allemaal. Via deze nieuwsbrief willen we u nogmaals op de mogelijkheid attenderen om deel te nemen aan de gecertificeerde verzamelaanvraag van de Bosgroepen. Begin oktober zijn de openstellingsbesluiten per provincie gepubliceerd. De regels zijn ten opzichte van het afgelopen jaar versoepeld. Dit jaar is het weer mogelijk om nieuwe aanvragen binnen het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, voormalige EHS) in te dienen. Dit biedt voor een aantal leden weer nieuwe kansen. Mocht u nog terreinen binnen het NNN hebben zonder beheersubsidie, neem dan contact op met Hein Alkema om te kijken wat uw mogelijkheden zijn!

Naar boven

Evaluatie van 1 jaar plugplantsoen

Sinds vorig jaar heeft het gebruik van plugplantsoen in het Nederlandse bosbeheer aan populariteit gewonnen. Nu er een eerste jaar op ruime schaal ervaring is opgedaan met het gebruik van plugplantsoen is het tijd om dit te evalueren. Lees meer

Naar boven

Erik Sonder waarnemend regiobeheerder Twente

Het herstel van regiobeheerder Theo Keizers gaat helaas minder snel dan gehoopt. Wij moeten er rekening mee houden dat dit nog een paar maanden gaat duren. Ook is gebleken dat het regiobeheer van Salland en Twente voor Martijn Jansen moeilijk te combineren was. Daarom is Erik Sonder, sinds dit januari van dit jaar in vaste dienst als beheerassistent en wonend in Tubbergen, vanaf oktober waarnemend regiobeheerder Twente. Wij realiseren ons dat dit voor de leden in Twente weer een nieuw gezicht betekent, maar Erik zal u niet teleurstellen. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-50670182 of via e.sonder@bosgroepen.nl.

Naar boven

Vertrek Charlotte Swertz

De Bosgroep heeft op 16 oktober afscheid genomen van administrateur Charlotte Swertz. Zij heeft een baan nóg dichter bij huis gevonden. Charlotte heeft zich de afgelopen vier jaren met grote passie ingezet voor de boekhouding van de Bosgroep Midden Nederland en vanaf 2012 ook voor die van Bosgroep Noord-Oost Nederland. Onder de extra druk die deze combinatie met zich mee bracht heeft ze de financiële rapportages steeds tijdig, tot op de cent nauwkeurig en in goede harmonie met de projectleiders, weten op te leveren. Wij wensen haar veel succes in haar nieuwe baan. De ontstane vacature proberen we zo spoedig mogelijk in te vullen.

Naar boven

Agenda

  • vrijdag 28 november: Algemene Ledenvergadering Bosgroep Noord-Oost Nederland
  • zaterdag 28 februari 2015: 19e Nederlandse Rondhoutveiling (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen