header Bosgroepen NIEUWS

Maart 2017 - Zuid Nederland

fsc-houtPositieve geluiden over verkopen hout met FSC-keurmerk

De Bosgroepen zetten een deel van het geproduceerde hout in sortimenten rechtstreeks af aan de grote houtverwerkers. In 2016 viel voor het eerst op dat de verwerkers in bepaalde periodes alleen of overwegend gecertificeerd hout afnemen.

Lees meer

Naar boven

pluggenNog voldoende voorraad pluggen reuzenlevensboom

De Bosgroep reserveert ieder jaar plugplantsoen voor haar leden. Er is nog een voorraad reuzenlevensboom (Thuja plicata) beschikbaar. Ook inlandse eik en fijnspar hebben we nog op voorraad.

Lees meer

Naar boven

voedselbosVoedselbos als nieuwe vorm van inkomsten?

Het concept ‘voedselbos’ is de laatste jaren in opkomst. Bosbouw wordt gecombineerd met landbouw in een duurzaam ecosysteem. Ecologie en economie gaan daarbij hand in hand. Wereldwijd, maar ook in Nederland, zijn er veelbelovende voorbeelden. Voor bos- en natuureigenaren kan dit een nieuwe bron van inkomsten gaan vormen.

Lees meer

Naar boven

Uit de praktijk: de prijs van hout

Hoeveel is uw hout waard? Op de reguliere houtmarkt krijgt u €80 of misschien €120 euro voor een kuub. Maar kwaliteitshout kan meer opleveren. Op onze jaarlijkse Rondhoutveiling wordt dat kwaliteitshout per opbod verkocht. Zomereik was dit jaar goed voor gemiddeld ruim €280 per kuub. Het record ging naar een Amerikaanse eik: €950 per m3 was hij waard!

Lees meer

Naar boven

aanplant kloempenExperimenten met groepsgewijze aanplant bomen

In verschillende bossen in Vlaanderen en Nederland worden deze winter bomen geplant in groepen, zogenaamde kloempen. Het is één van de experimenten rond duurzaam bosbeheer binnen eco2eco. Met de kloempen wordt de QD-methode getest. Uiteindelijk zal hieruit een structuurrijk bos ontstaan met hout van topkwaliteit.

Lees meer

Naar boven

RoodborstAgenda

  • donderdag 6 april: Veldwerkplaats Vochtige Bossen (lees meer)
  • donderdag 7 juni: ALV Bosgroep Midden Nederland
  • donderdag 14 juni: ALV Bosgroep Noord-Oost Nederland
  • donderdag 22 juni: ALV Bosgroep Zuid Nederland

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Theo Keizers (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Lotty Nijhuis (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen