Copy
 
header Bosgroepen NIEUWS

Mei 2015 - Bosgroep Midden Nederland

Woensdag 17 juni Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering van Bosgroep Midden Nederland vindt plaats op 17 juni a.s. op Landgoed Schovenhorst te Putten, na de themabijeenkomst over bosontwikkeling. Op de agenda staan de gebruikelijke onderwerpen, zoals de vaststelling van de jaarrekening. Verder zal worden ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de samenwerking tussen de Bosgroepen Noord-Oost Nederland, Bosgroep Midden Nederland en de Unie van Bosgroepen. De vergadering duurt van 18.30 uur tot 20.30 uur.
 

Naar boven

Themabijeenkomst Bosontwikkeling: Boomsoorten voor de toekomst

In de middag voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (op 17 juni 2015 op Landgoed Schovenhorst) organiseert de Bosgroep voor leden een interessante themabijeenkomst. Dr. Ir. Mart-Jan Schelhaas (Alterra) zal aan de hand van de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie (NBI6) trends in de ontwikkeling van het Nederlandse bos schetsen. Hij zal zich daarbij met name richten op het bos van particulieren en gemeenten in het werkgebied van Bosgroep Midden Nederland. Lees meer

Naar boven

Niet naleven Gedragscode Bosbeheer en Soortenstandaarden strafbaar

De Bosgroepen zijn landelijk een grote speler op het gebied van houtoogst (in 2014 bijna 150.000 kubieke meter). Dat betekent dat onze werkzaamheden rondom oogst onder een vergrootglas liggen. Hoewel de Bosgroepen hun uiterste best doen om zorgvuldig te handelen, komt het incidenteel voor dat derden aangifte doen van overtreding van de Flora- en faunawet. Daarbij is duidelijk geworden dat de naleving van de Gedragscode Bosbeheer en soortenstandaarden onbedoeld ook van groot belang is zonder overtreding van de verbodsartikelen van de Flora- en faunawet (artikelen 8 t/m 12). Lees meer

Naar boven

Beheerdersdag 2015

De Beheerdersdag is dé jaarlijkse ontmoetingsplek voor iedereen die zich bezighoudt met beheer van bos, natuur en landschap. Editie 2015 vindt plaats op vrijdag 25 september en wordt net als vorig jaar georganiseerd door de Bosgroepen en de VBNE, met ondersteuning van een flink aantal groene organisaties. De locatie zal weer een mooie plek in het groen zijn. Zet deze dag vast in uw agenda! Het programma zal net als voorgaande jaren bestaan uit lezingen, workshops en demo-presentaties in het veld. Ook is er weer een infomarkt waar plaats is voor uiteenlopende projecten en producten. Kijk voor meer informatie op de nieuwe website van de Beheerdersdag: www.beheerdersdag.nl.

Naar boven

De Bosgroepen zijn coöperaties: deelnemen in deskundigenteams

De Bosgroepen zijn allemaal coöperaties. Wat betekent dat en wat doet een coöperatie? In de nieuwsbrief belichten we elke keer een coöperatieve taak van de Bosgroepen. Deze keer: deelnemen in deskundigenteams. Lees meer

Naar boven

Agenda

  • dinsdag 26 mei: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Zuid 2 (lees meer)
  • woensdag 27 mei: Veldwerkplaats Herstel van beekecosystemen door herintroductie van beekfauna (lees meer)
  • donderdag 28 mei: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Midden (lees meer)
  • donderdag 4 juni: Veldwerkplaats Herstel van akkers in het heidelandschap (lees meer)
  • woensdag 10 juni: Veldwerkplaats Natuurontwikkeling in het Hunzedal (lees meer)
  • woensdag 17 juni: Algemene Ledenvergadering en Themabijeenkomst Bosontwikkeling (lees meer)
  • dinsdag 16 juni: Veldwerkplaats De stikstofkringloop in kalkrijke en kalkarme duinbodems (lees meer)
  • dinsdag 23 juni: Veldwerkplaats Ecologie van stroomdalgraslanden (lees meer)
  • dinsdag 22 september: Start opfriscursus bosbeheer en bosexploitatie regio Noord (lees meer)
  • vrijdag 25 september: Beheerdersdag (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen