header Bosgroepen NIEUWS

Februari 2014 - Bosgroep Zuid Nederland

logo bosgroepen

Voorbereidingen Rondhoutveiling in volle gang

Op 22 februari vindt de jaarlijkse rondhoutveiling weer plaats. Al het hout dat geveild gaat worden ligt inmiddels klaar op de rolbaan bij Schaarsbergen. De rolbaan is sinds afgelopen weekend open voor publiek. In totaal wordt er 745 m3 hout geveild, waaronder ook een aantal echte topstukken. De veilingcatalogus is dit jaar voor het eerst ook digitaal beschikbaar en te downloaden op onze website. Lees meer

Naar boven

Plugplantsoen: goede planning is belangrijk

De laatste tijd wordt er volop gesproken over plugplantsoen. Zowel onderzoek als praktijk wijzen uit dat het beter en goedkoper is dan de traditionele manier van planten. Op onze website leest u meer over de voordelen van plugplantsoen (klik hier).

Bij het gebruik van plugplantsoen is de planning vooraf essentieel. De tijd dat kwekers naar eigen inzicht grote hoeveelheden plantmateriaal opkweekten is voorbij. Om te voorkomen dat het plantmateriaal dat u wenst niet beschikbaar is op het door u gewenste moment, is een goede planning dus noodzakelijk. De Bosgroepen zijn de partij bij uitstek om de vraag naar plantsoen te inventariseren en te bundelen. Wij kunnen ervoor zorgen dat het gewenste plantmateriaal voor u als lid beschikbaar is en dat u verzekerd bent van een goede herkomst en een goede prijs-kwaliteitverhouding. Binnenkort ontvangen al onze leden nadere informatie over het bestellen van plugplantsoen. Heeft u hier al eerder een vraag over, neem dan contact op met uw regiobeheerder of regiomanager.

Naar boven

De Natuurvlees Coöperatie: ook iets voor u?

Zoals eerder gemeld in deze nieuwsbrief is in juli 2013 de Natuurvlees Coöperatie Nederland (NCN) opgericht. Het is een initiatief van de Bosgroepen, Staatsbosbeheer en Omnivoor. De NCN is een coöperatie van én voor natuurbeheerders. Voor u als lid van de Bosgroep biedt de coöperatie mogelijk ook perspectief. Lees meer

Naar boven

Fête de la Nature

Mensen een inspirerende en feestelijk ervaring in de natuur bezorgen. Dat is wat Fête de la Nature wil bereiken. Niet op één plek maar door heel Nederland. Iedereen kan zijn eigen activiteit organiseren, groot of klein. Op de heide, in een park of gewoon in de eigen achtertuin. Traditionele natuuractiviteiten maar vooral ook onverwachte en verrassende combinaties. En dit alles in één weekend: 24 en 25 mei. Ook mee doen? Kijk dan op www.fetedelanature.nl.

Naar boven

Voorlopig geen PEFC bij de Bosgroepen

Vorig jaar heeft de Unie van Bosgroepen de mogelijkheden voor PEFC-groepcertificering verkend en de resultaten aan alle leden voorgelegd. Uit deze ledenconsultatie kwam naar voren dat er op dit moment weinig interesse is in deelname aan PEFC-groepcertificering via de Bosgroepen. Lees meer

Naar boven

Nieuwe website Bosgroepen

De website van de Bosgroepen wordt op dit moment in een nieuw jasje gestoken. Met een fris ontwerp en een verbeterde menustructuur willen wij u nog beter van informatie gaan voorzien. De nieuwe website zal in april gelanceerd worden.

Naar boven

Agenda


Naar boven

Nieuws uit Zuid Nederland


Naar boven

Belangrijke informatie voor leden

Bij deze willen we u informeren over enkele besluiten die zijn genomen op de Algemene Ledenvergadering die gehouden is op donderdag 12 december 2013.

Begroting
In deze bijeenkomst is de gepresenteerde begroting voor 2014 goedgekeurd.

Tarieven
Er is besloten dat de tarieven voor het inhuren van medewerkers van de Bosgroep in 2014 gelijk blijven. Bosgroep Zuid Nederland hanteert de volgende tarieven:
 
Beheermedewerker € 65,- per uur
Projectmedewerker   € 75,- per uur
Regiomanager, projectleider en expert € 85,- per uur
Senior expert     € 95,- per uur

Voor niet leden wordt een extern tarief berekend (leden tarief verhoogd met € 15,-)
 
Contributie
Vanwege het wegvallen van subsidie inkomsten is het noodzakelijk geworden om de contributie in 2014 te verhogen. Van de contributie worden de “coöperatieve” kosten van voorlichting (regiobijeenkomsten), ALV’s, bijhouden website, etc. betaald.  De contributie wordt jaarlijks een minimum van €75,- en maximum van € 450,- met een staffel van €1,50 per hectare bos en- natuurbezit. Hiermee is de contributie gelijk aan de contributie van de andere Bosgroepen die al een aantal jaren deze minima en maxima hanteren.

Naar boven

Op weg naar grootschalige natuur

Natuurgebied de Maashorst ligt tussen de gemeenten Landerd, Uden, Oss en Bernheze en bestaat uit de deelgebieden de Maashorst en het Herperduin. De Maashorst moet een grootschalig aaneengesloten natuurgebied worden, waarin natuurlijke processen een belangrijke rol spelen. Voor de ontwikkeling van dit gebied is in opdracht van Stuurgroep De Maashorst in 2009 het ‘Natuurplan de Maashorst’ opgesteld. Belangrijk hierin is de realisatie van een natuurkern met daarin natuurlijk bos en een grote open ruimte, opengehouden door grote grazers. Op dit moment wordt hieraan op allerlei fronten gewerkt, ook door de Bosgroep. Lees meer

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Petra Schmitz (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen