Copy
header Bosgroepen NIEUWS

Juli 2014 - Midden Nederland

logo bosgroepen

Website Bosgroepen vernieuwd

De Bosgroepen hebben een geheel vernieuwde en verfriste website. Zowel de indeling als het uiterlijk van www.bosgroepen.nl zijn aangepast. Het doel was om onze website vooral duidelijker en aantrekkelijker te maken. We nodigen u uit om te kijken of dit wat u betreft ook gelukt is. Op de homepage vindt u nu overzichtelijk alle actualiteiten terug. In het compacte menu leest u meer over de verschillende diensten die de Bosgroepen bieden. Ook kunt u eenvoudig navigeren tussen de verschillende regionale Bosgroepen door middel van het landkaartje.

Neem hier een kijkje op de nieuwe website.

Naar boven

Beheerdersdag 2014 op Landgoed Zonnestraal

Dit jaar organiseren de Bosgroepen voor de 6e keer op rij de Beheerdersdag Bos, Natuur & Landschap. De dag vindt plaats op vrijdag 26 september op Landgoed Zonnestraal in Hilversum. Net als andere jaren proberen we een programma samen te stellen boordevol actualiteit. Dat doen we dit jaar samen met vertrouwde én nieuwe partners: VBNE, De12Landschappen, de KNBV, OBN, Staatsbosbeheer e.a.

Deelname kost dit jaar 25 euro p.p. De inschrijvingsperiode wordt binnenkort geopend.

Naar boven

Bosgroepen zetten in op versterking van SNL-dienstverlening

De Bosgroepen sluiten met de provincies meerjarige contracten af waardoor u als lid ruimte krijgt om te investeren in de kwaliteit van uw terreinen. In Gelderland en Brabant zijn al afspraken gemaakt, in andere provincies lopen de onderhandelingen nog. Om uw belangen daarin nog beter mee te kunnen nemen, hebben wij samen met FPG het voorstel aan de provincies gedaan om één aanvraagloket voor alle particulieren in te stellen, zodat alle particulieren kunnen delen in de lumpsum afspraken. Lees meer

Naar boven

Euregio-project WaldReich Ohne Grenzen

Samen met Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein Westfalen heeft de Bosgroep bij Euregio (Interreg IV) subsidie aangevraagd voor het grensoverschrijdende voorlichtingsproject WaldReich Ohne Grenzen. Lees meer

Naar boven

Bosgroepen schrijven beheerplan voor Vlaams natuurgebied

De Bosgroepen gaan samen met Stichting Bargerveen en het Belgische Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)  een beheer- en uitvoeringsplan opstellen voor het Vlaamse natuurreservaat Teut, Tenhaagdoornheide en Kelchterhoef. Het natuurreservaat is 1700 ha groot en bestaat uit heide, afgewisseld met beekdalen, vennen, duinen, bossen en voormalige landbouwgronden. Er komen nog veel bijzondere soorten voor in het gebied, waaronder waterlobelia, gentiaanblauwtje en gladde slang. Deze soorten worden nu in hun ontwikkeling bedreigd. Lees meer

Naar boven

Vertrek Leon Ruesen

Per 1 juli a.s. zal programmamanager Leon Ruesen de Bosgroep verlaten. In de vijf jaar dat Leon bij ons werkte heeft hij met zijn altijd positieve instelling en beleidsmatige blik een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Bosgroep en het is voor een groot deel aan zijn niet aflatende inspanning en enthousiasme te danken dat we bij de provincies goed op de kaart staan en dat we complexe gebiedsprojecten tot een goed einde hebben weten te brengen. Raad van Toezicht en collega’s bedanken Leon voor zijn enorme inzet en wensen hem veel geluk en succes toe. De vacature die ontstaat zal niet op korte termijn worden opgevuld. Leon’s taken worden vooralsnog intern verdeeld. Rino Jans is aanspreekpunt voor provinciaal contractmanagement en complexe gebiedsontwikkeling. Rino neemt ook het beheer van Leon’s externe relaties over.

Leon blijft op persoonlijke titel actief in het werkveld; hij verdwijnt dus niet helemaal uit beeld.
Zijn contactgegevens na 1 juli zijn vooralsnog: Tel.: 06-49462183 en l.ruesen@upcmail.nl.

Naar boven

Tarieven blessen en houtmeten

Naar aanleiding van vragen lijkt het ons goed om de toepassing van het uurtarief voor blessen en houtmeten nader toe te lichten. Dit uurtarief (63 euro/uur in 2014) is namelijk gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden door een beheerassistent en daarom ook alleen in die situatie van toepassing. Het is ook mogelijk dat een andere medewerker bleswerkzaamheden verricht. Wanneer dat de regiobeheerder is, dan geldt daarvoor het tarief van de regiobeheerder, maar alleen wanneer dat zo geoffreerd en met u overeengekomen is. Reden om het blessen of houtmeten door de regiobeheerder te laten doen, kan zijn dat u daar speciaal om vraagt, of (bij kleine opdrachten) dat het efficiënter en goedkoper is, omdat de regiobeheerder geen instructie hoeft te geven aan de beheerassistent, of het werk kan combineren met een andere opdracht. Is het bles- of meetwerk geoffreerd en aangenomen op basis van het uurtarief van de beheerassistent, dan zal dit ook zo worden gefactureerd, ongeacht wie de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Naar boven

Agenda

  • donderdag 28 augustus: Veldwerkplaats Herintroductie van soorten door het opbrengen van maaisel (lees meer)
  • woensdag 3 september: Veldwerkplaats Vennen in een veranderend klimaat (lees meer)
  • donderdag 4 september: Start Opfriscursus Bosbeheer (regio west) (lees meer)
  • vrijdag 5 september: Veldwerkplaats Begrazing en kleinschalige dynamiek in de duinen (lees meer)
  • dinsdag 16 september: Veldwerkplaats De effecten van stoppen met maaibeheer in beekdalen (lees meer)
  • donderdag 18 september: Veldwerkplaats Herstel en uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling (lees meer)
  • vrijdag 26 september: Beheerdersdag Bos, Natuur en Landschap
  • woensdag 8 oktober: Veldwerkplaats Chopperen en drukbegrazing als alternatief voor plaggen (lees meer)
  • vrijdag 17 oktober: Veldwerkplaats Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten en eilandstaarten in relatie tot veranderend kustbeheer (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Petra Schmitz (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen