Copy
 
header Bosgroepen NIEUWS

December 2016 - Bosgroep Midden Nederland

SNLAlle SNL-aanvragen ingediend

Na een turbulent jaar vol nieuwe regels en afspraken hebben de Bosgroepen alle SNL-aanvragen ingediend bij de desbetreffende provincies. De SNL-medewerkers van de drie Bosgroepen, aangevuld met een team van extra GIS-medewerkers, hebben landelijk ruim 650 SNL-aanvragen klaargemaakt en ingediend.

Lees meer

Naar boven

Nieuwe natuurwet: wat moet u weten

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. Voor u verandert er in eerste instantie weinig.

Lees meer

Naar boven

RondhoutveilingMeld uw kwaliteitshout aan voor de 21e Rondhoutveiling

Hebt u opvallende stammen van bijzondere kwaliteit? Meld u aan voor de Nederlandse Rondhoutveiling op 25 februari 2017. U krijgt een betere prijs voor uw hout en geeft het bovendien een duurzame bestemming. Aanmelden kan tot 23 december.

Lees meer

Naar boven

EikenpageAbonnement Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Sinds dit jaar hebben de Bosgroepen een abonnement op de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). In deze databank staan verspreidingsdata van flora en fauna (planten, vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieën, vlinders, libellen et cetera). Dit jaar is het aantal waarnemingen in deze databank de 100 miljoen gepasseerd. Een schat aan informatie dus, ook voor u.

Lees meer

Naar boven

MarcelVertrek ecoloog Marcel Horsthuis

Ecoloog en personeelslid Marcel van de Bosgroep Midden Nederland vertrekt bij de Bosgroep. Hij gaat aan de slag als ecoloog bij Staatsbosbeheer-Overijssel. Wij bedanken Marcel voor zijn inzet en wensen hem veel succes in zijn nieuwe baan! 

Lees meer

Naar boven

overeenkomstBosgroepen schrijven themanummer De Levende Natuur over landschapsanalyses

De Unie van Bosgroepen heeft het novembernummer van De Levende Natuur gemaakt. Het themanummer staat helemaal in het teken van de landschapsecologische systeemanalyse (LESA).

Lees meer

Naar boven

eco2ecoEco2eco: kwaliteitshout uit Vlaamse en Nederlandse topnatuur!

Natuurdoelen realiseren en tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout oogsten? Vlaamse en Nederlandse partners uit de grensregio willen laten zien dat dit kan in het driejarige project eco2eco. Nieuwe kennis en inzichten worden ontsloten zodat ook leden van de Bosgroepen er hun voordeel mee kunnen doen.

Lees meer

Naar boven

kerstgroetWij wensen u fijne feestdagen!

De Bosgroep heeft er weer een bijzonder productief op zitten met bijzondere projecten én een groeiend ledenaantal. Directeur Rino Jans blikt terug.

Wij wensen u fijne feestdagen en zien u graag terug in het nieuwe jaar!

Naar boven

Vlaamse gaaiAgenda

  • vrijdag 23 december: Sluitingsdatum aanmelden hout Rondhoutveiling (lees meer)
  • donderdag 16 februari: FSC-training: ErBo en Kwaliteitshout (lees meer)
  • zaterdag 25 februari: Rondhoutveiling (lees meer)
  • donderdag 1 juni: ALV Bosgroep Midden Nederland

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Theo Keizers (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Lotty Nijhuis (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen