Copy
header Bosgroepen NIEUWS

Augustus 2014 - Unie van Bosgroepen

logo bosgroepen

Beheerdersdag 2014: meld u nu aan!

Dit jaar organiseren de Bosgroepen voor de 6e keer op rij de Beheerdersdag Bos, Natuur & Landschap. De dag vindt plaats op vrijdag 26 september op Landgoed Zonnestraal in Hilversum. Het programma staat net als voorgaande jaren bol van de actualiteit. U kunt kiezen uit tal van lezingen en workshops, op excursie gaan, een mini-cursus volgen of rondkijken op de infomarkt en één van de inloopspreekuren bezoeken. Meer informatie over het programma is te vinden op de website www.beheerdersdag.nl.

Deelname kost dit jaar 25 euro p.p. Aanmelden kan tot 19 september door te mailen naar unie@bosgroepen.nl. U komt toch ook?

Naar boven

Goede verjonging vraagt méér dan gaten maken

Bij de publicatie van de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie stelt Alterra dat vraag en aanbod van Nederlands hout steeds verder uit elkaar zullen lopen: Nu bestaat twee derde van de oogst uit naaldhout, terwijl de verjonging maar voor een derde uit naaldhout bestaat. Als Bosgroepen vinden we deze verschuiving in de samenstelling van het bos op zich geen probleem, maar we denken wel dat er meer aandacht besteed mag worden aan verjonging en nazorg. Lees meer

Naar boven

Bosgroepen adviseren bij herstel Mosterdveen

Het Beschermd Natuurmonument Mosterdveen binnen Natura 2000 gebied Veluwe wordt versterkt met ongeveer 20 hectare nieuwe natuur. In opdracht van provincie Gelderland heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een deel van de camping grenzend aan het Mosterdveen vrijgemaakt om het gebied in te richten voor natuur. De Bosgroepen zijn gevraagd om te adviseren over de benodigde herstelmaatregelen. Lees meer

Naar boven

Agenda

  • woensdag 3 september: Veldwerkplaats Vennen in een veranderend klimaat (lees meer)
  • donderdag 4 september: Start Opfriscursus Bosbeheer (regio west) (lees meer)
  • vrijdag 5 september: Veldwerkplaats Begrazing en kleinschalige dynamiek in de duinen (lees meer)
  • dinsdag 16 september: Veldwerkplaats De effecten van stoppen met maaibeheer in beekdalen (lees meer)
  • donderdag 18 september: Veldwerkplaats Herstel en uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling (lees meer)
  • vrijdag 26 september: Beheerdersdag Bos, Natuur en Landschap (lees meer)
  • woensdag 8 oktober: Veldwerkplaats Chopperen en drukbegrazing als alternatief voor plaggen (lees meer)
  • woensdag 15 oktober: Veldwerkplaats Paddenstoelen - diversiteit verhogend beheer (lees meer)lees meer)
  • vrijdag 17 oktober: Veldwerkplaats Ontwikkeling van zoet-zoutgradiënten en eilandstaarten in relatie tot veranderend kustbeheer (lees meer)

Naar boven
Deze nieuwsbrief is een gezamenlijke uitgave van de Bosgroepen. De nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar. De redactie bestaat uit: Gerald Kragt (Bosgroep Noord-Oost Nederland), Jeroen van der Horst (Bosgroep Midden Nederland), Joris Alblas (Bosgroep Zuid Nederland) en Renske Terhürne (Unie van Bosgroepen). Reacties kunt u mailen naar redactie@bosgroepen.nl. Het overnemen van tekstdelen mag, mits bronvermelding plaatsvindt. Gebruik van beeldmateriaal mag alleen met toestemming van de redactie.
footer nieuwsbrief bosgroepen